Trenčiansky kraj:

Obec Ulica PSČ Dodávacia
pošta
Okres
Adamovské Kochanovce 913 05 Melčice-Lieskové Trenčín
Babulicov Vrch 916 13 Kostolné Myjava
Banky 972 25 Diviaky nad Nitricou Prievidza
Bánovce nad Bebravou 5. apríla 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou 9. mája 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Alexandra Dubčeka 957 04 Bánovce nad Bebravou 4 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Andreja Hlinku 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Andreja Kmeťa 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Bernolákova 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Cibislavská 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Cintorínska 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Clementisova 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Cyrila a Metoda 957 04 Bánovce nad Bebravou 4 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Družstevná 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Duklianska 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Ferka Urbánka 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Farská 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Gorazdova 957 04 Bánovce nad Bebravou 4 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Hečkova 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Hollého 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Hrežďovská 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Hronského 957 04 Bánovce nad Bebravou 4 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Husitská 957 04 Bánovce nad Bebravou 4 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Hviezdoslavova 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Inovecká 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Ivana Krasku 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou J. Bottu 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou J. G. Tajovského 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou J. Kačku 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Jahodová 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Janka Kráľa 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Janka Matušku 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Jerichov 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Jesenského 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou K cintorínu 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou K nemocnici 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou K priehrade 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou K štadiónu 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou K Zornici 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Komenského 957 04 Bánovce nad Bebravou 4 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou kpt. Jaroša 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Kraskova 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Ku splavu 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Kukučínova 957 04 Bánovce nad Bebravou 4 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Ľ. Podjavorinskej 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Lipová 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Lúčna 957 04 Bánovce nad Bebravou 4 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou M. R. Štefánika 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou M. Urbana 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Matice Slovenskej 957 04 Bánovce nad Bebravou 4 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Matušku 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou M. Urbana 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Mlynská 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Mojmírová 957 04 Bánovce nad Bebravou 4 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Moyzesova 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Murgašova 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Na vŕštek 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Nám. Ľ. Štúra 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Novomeského 957 04 Bánovce nad Bebravou 4 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Ozorovská - nová 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Ozorovská hlavná 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Palkovičova 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Partizánska 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Potočná 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Pribinova 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Radlinského 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Rádova 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Rastislavova 957 04 Bánovce nad Bebravou 4 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Rokošská 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Rumunská 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Sasinkova 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Sládkovičova 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Slatinská 957 04 Bánovce nad Bebravou 4 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Slovenskej rep.rád 957 04 Bánovce nad Bebravou 4 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou SNP 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Strážovská 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Svätoplukova 957 04 Bánovce nad Bebravou 4 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Školská 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Tajovského 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Textilná 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Topoľová 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Trenčianska cesta 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Tržnica 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Vajanského nábr. 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Vystrkov 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Za valy 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Záfortňa 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bánovce nad Bebravou Žitná 957 04 Bánovce nad Bebravou 4 Bánovce nad Bebravou
Banská 972 48 Horná Ves Prievidza
Baštín 956 18 Bošany Partizánske
Beckov 916 38 Beckov Nové Mesto n.Váhom
Beckovská Vieska 916 31 Kočovce Nové Mesto n.Váhom
Belejov 018 03 Horná Mariková Považská Bystrica
Beluša 018 61 Beluša Púchov
Besné 018 02 Dolná Mariková Považská Bystrica
Bezdedov - Vieska 020 01 Púchov 1 Púchov
Biela Voda 972 29 Čavoj Prievidza
Biskupice 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Biskupice 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Bobot 913 25 Bobot Trenčín
Bobotská Lehota 913 25 Bobot Trenčín
Bodiná 018 15 Prečín Považská Bystrica
Bodovka - Krivosúd 913 11 Trenčianske Stankovce Trenčín
Bohunice 018 52 Pruské Ilava
Bojnice 972 01 Bojnice Prievidza
Bojnice - kúpele 972 01 Bojnice Prievidza
Bolešov 018 53 Bolešov Ilava
Borčany 956 36 Rybany Bánovce nad Bebravou
Borčice 018 53 Bolešov Ilava
Bošáca 913 07 Bošáca Nové Mesto n.Váhom
Bošany 956 18 Bošany Partizánske
Bošianska Neporadza 913 26 Motešice Trenčín
Brestové 916 42 Moravské Lieskové Nové Mesto n.Váhom
Brestovec 907 01 Myjava 1 Myjava
Brezany 972 12 Nedožery Prievidza
Brezolupy 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Brezová pod Bradlom 906 13 Brezová pod Bradlom Myjava
Briestenné 018 22 Pružina Považská Bystrica
Brodzany 958 42 Brodzany Partizánske
Brunovce 916 25 Potvorice Nové Mesto n.Váhom
Brusno 972 32 Chrenovec Prievidza
Brvnište 018 12 Brvnište Považská Bystrica
Bučkovec 916 42 Moravské Lieskové Nové Mesto n.Váhom
Bukovec 906 14 Bukovec pri Myjave Myjava
Bystričany 972 45 Bystričany Prievidza
Bzince pod Javorinou 916 11 Bzince pod Javorinou Nové Mesto n.Váhom
Cerová 972 48 Horná Ves Prievidza
Cetuna 916 11 Bzince pod Javorinou Nové Mesto n.Váhom
Cigeľ 971 01 Prievidza 1 Prievidza
Cimenná 956 37 Zlatníky pri Bánovciach nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
Čachtice 916 21 Čachtice Nové Mesto n.Váhom
Častkovce 916 27 Častkovce Nové Mesto n.Váhom
Čavoj 972 29 Čavoj Prievidza
Čelkova Lehota 018 16 Domaniža Považská Bystrica
Čereňany 972 46 Čereňany Prievidza
Černochov Vrch 916 01 Stará Turá Nové Mesto n.Váhom
Červený Kameň 018 56 Červený Kameň Ilava
Čierna Lehota 956 53 Slatina nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
Čuklasovce 956 54 Veľké Držkovce Bánovce nad Bebravou
Dešná 020 54 Lysá pod Makytou Púchov
Dežerice 957 03 Bánovce nad Bebravou 3 Bánovce nad Bebravou
Diviacka Nová Ves 972 24 Diviacka Nová Ves Prievidza
Diviaky nad Nitricou 972 25 Diviaky nad Nitricou Prievidza
Dlžín 972 26 Nitrianske Rudno Prievidza
Dobrá 914 01 Trenčianska Teplá Trenčín
Dobročná 972 27 Liešťany Prievidza
Dohňany 020 51 Dohňany Púchov
Dolinky 020 53 Lúky Púchov
Dolná Breznica 020 61 Lednické Rovne Púchov
Dolná Mariková 018 02 Dolná Mariková Považská Bystrica
Dolná Poruba 914 43 Omšenie Trenčín
Dolná Súča 913 32 Dolná Súča Trenčín
Dolná Závrská 913 33 Horná Súča Trenčín
Dolné Držkovce 956 54 Veľké Držkovce Bánovce nad Bebravou
Dolné Kočkovce 020 01 Púchov 1 Púchov
Dolné Košariská 906 15 Košariská Myjava
Dolné Lelovce 972 43 Zemianske Kostoľany Prievidza
Dolné Motešice 913 26 Motešice Trenčín
Dolné Naštice 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Dolné Ozorovce 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Dolné Srnie 916 41 Dolné Srnie Nové Mesto n.Váhom
Dolné Vestenice 972 23 Dolné Vestenice Prievidza
Dolný Lieskov 018 21 Dolný Lieskov Považská Bystrica
Dolný Moštenec 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Domaniža 018 16 Domaniža Považská Bystrica
Drietoma 913 03 Drietoma Trenčín
Dubková 020 55 Lazy pod Makytou Púchov
Dubnica 972 01 Bojnice Prievidza
Dubnica nad Váhom 018 41 Dubnica nad Váhom 1 Ilava
Dubnička 957 03 Bánovce nad Bebravou 3 Bánovce nad Bebravou
Dubodiel 913 23 Dubodiel Trenčín
Dúbrava 913 33 Horná Súča Trenčín
Dulov 018 52 Pruské Ilava
Ďurďové 018 22 Pružina Považská Bystrica
Dvorec 956 55 Veľké Chlievany Bánovce nad Bebravou
Dvorníky n/ Nitricou 972 22 Nitrica Prievidza
Fančová 972 46 Čereňany Prievidza
Gápel 972 28 Valaská Belá Prievidza
Gaškovce 020 53 Lúky Púchov
Hadoše 018 02 Dolná Mariková Považská Bystrica
Haláčovce 956 55 Veľké Chlievany Bánovce nad Bebravou
Haluzice 913 07 Bošáca Nové Mesto n.Váhom
Hámre 913 21 Trenčianska Turná Trenčín
Handlová 972 51 Handlová Prievidza
Hatné 018 02 Dolná Mariková Považská Bystrica
Hlboké 018 03 Horná Mariková Považská Bystrica
Hloža 018 61 Beluša Púchov
Hodulov Vrch 916 14 Hrašné Myjava
Horenická Hôrka 020 61 Lednické Rovne Púchov
Horná Breznica 020 61 Lednické Rovne Púchov
Horná Mariková 018 03 Horná Mariková Považská Bystrica
Horná Poruba 018 35 Horná Poruba Ilava
Horná Streda 916 24 Horná Streda Nové Mesto n.Váhom
Horná Súča 913 33 Horná Súča Trenčín
Horná Ves 972 48 Horná Ves Prievidza
Horná Závrská 913 33 Horná Súča Trenčín
Horňany 913 24 Svinná Trenčín
Horné Držkovce 956 54 Veľké Držkovce Bánovce nad Bebravou
Horné Kočkovce 020 01 Púchov 1 Púchov
Horné Košariská 906 15 Košariská Myjava
Horné Lelovce 972 71 Nováky Prievidza
Horné Motešice 913 26 Motešice Trenčín
Horné Naštice 956 41 Uhrovec Bánovce nad Bebravou
Horné Ozorovce 957 03 Bánovce nad Bebravou 3 Bánovce nad Bebravou
Horné Srnie 914 42 Horné Srnie Trenčín
Horné Vestenice 972 22 Nitrica Prievidza
Horný Lieskov 018 21 Dolný Lieskov Považská Bystrica
Horný Moštenec 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Horovce 020 62 Horovce pri Púchove Púchov
Hoštiná 020 01 Púchov 1 Púchov
Hôrka nad Váhom 916 32 Hôrka nad Váhom Nové Mesto n.Váhom
Hrabovka 020 01 Púchov 1 Púchov
Hrabovka 913 32 Dolná Súča Trenčín
Hradište 958 54 Hradište pri Partizánskom Partizánske
Hrádok 916 33 Hrádok nad Váhom Nové Mesto n.Váhom
Hrachovište 916 16 Krajné Nové Mesto n.Váhom
Hrašné 916 14 Hrašné Myjava
Hrnčiarové 916 12 Lubina Nové Mesto n.Váhom
Hrubá Strana 916 11 Bzince pod Javorinou Nové Mesto n.Váhom
Hrušové 916 11 Bzince pod Javorinou Nové Mesto n.Váhom
Hurbanova Dolina 906 13 Brezová pod Bradlom Myjava
Chalmová 972 45 Bystričany Prievidza
Chocholná 913 04 Chocholná-Velčice Trenčín
Chrenovec - Brusno 972 32 Chrenovec Prievidza
Chudá Lehota 956 38 Šišov Bánovce nad Bebravou
Chvojnica 906 06 Vrbovce Myjava
Chvojnica 972 13 Nitrianske Pravno Prievidza
Chynorany 956 33 Chynorany Partizánske
Ihrište 020 01 Púchov 1 Púchov
Ilava 019 01 Ilava Ilava
Iliavka 019 01 Ilava Ilava
Istebník 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Ivanovce 913 05 Melčice-Lieskové Trenčín
Jablonka 906 21 Jablonka Myjava
Jalovec 972 31 Ráztočno Prievidza
Janova Ves 958 44 Klátova Nová Ves Partizánske
Jasenica 018 17 Jasenica Považská Bystrica
Jazviny 916 01 Stará Turá Nové Mesto n.Váhom
Ješkova Ves 958 45 Veľký Klíž Partizánske
Ježkova Ves n/N. 972 25 Diviaky nad Nitricou Prievidza
Kalnica 916 37 Kalnica pri Novom Meste nad Váhom Nové Mesto n.Váhom
Kamenec pod Vtáč. 972 44 Kamenec pod Vtáčnikom Prievidza
Kameničany 018 54 Slávnica Ilava
Kanianka 972 17 Kanianka Prievidza
Kardošova Vieska 018 16 Domaniža Považská Bystrica
Kátlina 018 02 Dolná Mariková Považská Bystrica
Kľačno 972 15 Kľačno Prievidza
Klátova Nová Ves 958 44 Klátova Nová Ves Partizánske
Klieština 018 02 Dolná Mariková Považská Bystrica
Klíž 958 45 Veľký Klíž Partizánske
Klížske Hradište 958 45 Veľký Klíž Partizánske
Klobušice 019 01 Ilava Ilava
Kľúčové 914 41 Nemšová Trenčín
Kocurany 972 02 Opatovce nad Nitrou Prievidza
Kočovce 916 31 Kočovce Nové Mesto n.Váhom
Kochanovce 913 05 Melčice-Lieskové Trenčín
Kochnáč 956 54 Veľké Držkovce Bánovce nad Bebravou
Kolačno 958 41 Veľké Uherce Partizánske
Kopec 018 31 Košecké Podhradie Ilava
Kostolec 017 05 Považská Bystrica 5 Považská Bystrica
Kostolná - Záriečie 913 04 Chocholná-Velčice Trenčín
Kostolná Ves 972 26 Nitrianske Rudno Prievidza
Kostolné 916 13 Kostolné Myjava
Kostolné Mitice 913 22 Trenčianske Jastrabie Trenčín
Koš 972 41 Koš Prievidza
Košariská 906 15 Košariská Myjava
Košeca 018 64 Košeca Ilava
Košecké Podhradie 018 31 Košecké Podhradie Ilava
Košecké Rovné 018 32 Zliechov Ilava
Krajné 916 16 Krajné Myjava
Krásna Ves 956 53 Slatina nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
Krásno 958 43 Krásno pri Topoľčanoch Partizánske
Krásny Dub 913 33 Horná Súča Trenčín
Krivoklát 018 52 Pruské Ilava
Krivosúd - Bodovka 913 11 Trenčianske Stankovce Trenčín
Kríž nad Váhom 916 26 Považany Nové Mesto n.Váhom
Kšinná 956 41 Uhrovec Bánovce nad Bebravou
Kubrá 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Kubrica 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Kúty 971 01 Prievidza 1 Prievidza
Kvašov 020 62 Horovce pri Púchove Púchov
Kykula 913 04 Chocholná-Velčice Trenčín
Ladce 018 63 Ladce Ilava
Laskár 972 71 Nováky Prievidza
Látkovce 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Lazany 972 11 Lazany pri Prievidzi Prievidza
Lazy pod Makytou 020 55 Lazy pod Makytou Púchov
Lednica 020 63 Lednica Púchov
Lednické Rovne 020 61 Lednické Rovne Púchov
Lehota pod Vtáčnikom 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Prievidza
Libichava 956 38 Šišov Bánovce nad Bebravou
Lieskov-Dol. Lieskov 018 21 Dolný Lieskov Považská Bystrica
Lieskov-Hor. Lieskov 018 21 Dolný Lieskov Považská Bystrica
Lieskov - Podskalie 018 22 Pružina Považská Bystrica
Lieskov - Tŕstie 018 22 Pružina Považská Bystrica
Lieskové-Zem.Liesk. 913 05 Melčice-Lieskové Trenčín
Liešťany 972 27 Liešťany Prievidza
Lipník 972 32 Chrenovec Prievidza
Livina 956 32 Nadlice Partizánske
Livinské Opatovce 956 32 Nadlice Partizánske
Lomnica 972 27 Liešťany Prievidza
Ľubianka 972 47 Oslany Prievidza
Lubina 916 12 Lubina Nové Mesto n.Váhom
Ľuborča 914 41 Nemšová Trenčín
Lúka 916 33 Hrádok nad Váhom Nové Mesto n.Váhom
Lúky 020 53 Lúky Púchov
Luskovica 916 16 Krajné Myjava
Ľutov 957 03 Bánovce nad Bebravou 3 Bánovce nad Bebravou
Lysá pod Makytou 020 54 Lysá pod Makytou Púchov
Mačov 972 25 Diviaky nad Nitricou Prievidza
Malá Čausa 971 01 Prievidza 1 Prievidza
Malá Hradná 956 54 Veľké Držkovce Bánovce nad Bebravou
Malá Lehota 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Prievidza
Malé Bielice 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Malé Bierovce 913 05 Melčice-Lieskové Trenčín
Malé Hoste 956 37 Zlatníky pri Bánovciach nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
Malé Chlievany 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Malé Košec.Podhradie 018 31 Košecké Podhradie Ilava
Malé Kršteňany 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Malé Lednice 018 16 Domaniža Považská Bystrica
Malé Ostratice 956 34 Ostratice Partizánske
Malé Stankovce 913 11 Trenčianske Stankovce Trenčín
Malé Uherce 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Malinová 972 13 Nitrianske Pravno Prievidza
Malý Kolačín 018 51 Nová Dubnica Ilava
Matejovec 916 16 Krajné Myjava
Matušíková 972 28 Valaská Belá Prievidza
Medné 020 61 Lednické Rovne Púchov
Melčice 913 05 Melčice-Lieskové Trenčín
Mestečko 020 52 Mestečko Púchov
Miezgovce 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 Bánovce nad Bebravou
Mikušovce 018 57 Mikušovce Ilava
Milochov 017 06 Považská Bystrica 6 Považská Bystrica
Miškech Dedinka 916 12 Lubina Nové Mesto n.Váhom
Mníchova Lehota 913 21 Trenčianska Turná Trenčín
Močiare 020 62 Horovce pri Púchove Púchov
Modlatín 018 03 Horná Mariková Považská Bystrica
Modrová 916 35 Modrová Nové Mesto n.Váhom
Modrovka 916 35 Modrová Nové Mesto n.Váhom
Mojtín 020 72 Mojtín Púchov
Moravské Lieskové 916 42 Moravské Lieskové Nové Mesto n.Váhom
Morovno 972 31 Ráztočno Prievidza
Mostište 020 51 Dohňany Púchov
Mošovce 916 26 Považany Nové Mesto n.Váhom
Motešice 913 26 Motešice Trenčín
Myjava 1. mája 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava 8. apríla 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Bednárova 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Bodnárova 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Bradáčova 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Brezovská 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Brunov 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Buchlovská 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Cibulkova 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava ČSA 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Diely 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava Dolná štvrť 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Dubravčíkov vŕšok 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Duklianska 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Durišovia 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava Gegelovská 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava gen. Svobodu 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Goláňova 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Gromovova 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Guzice 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Hlinícka 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Hoštáky 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Hoštáky 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava Hurbanova 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Hviezdoslavova 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Chlebov vrch 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava Jablonská 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Janka Cádru 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Jánošíkova 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Jašovec 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava Javorinská 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Kamenec 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava Kamenné 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Karušova 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava Komenského 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Kopánka 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Kopiská 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava kpt. Miloša Uhra 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Krajňanská 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Krmanova 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Kržle 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Kýčer 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava Malejov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava Michala Šimonoviča 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava M. Marečka 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Moravská 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Nádražná 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Nám. M. R. Štefánika 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Novomestská 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Padelky 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava Pakanská 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Partizánska 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Pažického 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Pažite 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Petra Tvrdého 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Píly 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava Pirte 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Pod Barancom 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Pod vrchom 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava Polákov vrch 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava Poľana 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Pri Lesíku 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Prvej SNR 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava S. Dudíka 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Siváčkovia 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Sládkoviča 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava SNP 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Staromyjavská 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Škola 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava Štefčakovia 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava Štemberk 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Štúrova 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Štverná 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava Tehelná 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Továrenská 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Trnovská 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Trokanova 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava U Balážov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Bašnárov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Belanských 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Bucalov 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava U Černákov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Duhákov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Hôžďalov 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava U Humeníkov 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava U Chorvátov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Jandíkov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Janusov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Jurčov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Júríkov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Klvačov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Kozelkov 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava U Kožíkov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Krčkov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Križkov 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava U Kulíškov 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava U Majtánov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Mihálov 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava U Mizerákov 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava U Omastov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Pagáčov 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava U Pánikov 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava U Pekníkov 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava U Petrášov 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava U Podzámských 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Rybkov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Svítkov 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava U Šimkov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Škanderov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Škarítkov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Škodákov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Ticháčkov 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava U Vachulov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Vankov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Varsíkov - Líška 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava U Vdoviakov 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava U Zemanov 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava U Zimov 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava Uhliská 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Vajanského 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Viestova 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Vrbovce 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava Vŕšok 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Výhony 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Záhradnícka 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Záhrady 907 03 Myjava 3 Myjava
Myjava Závršky 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Zory Lackovej 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Zuzky Zgurišky 907 01 Myjava 1 Myjava
Myjava Žaboškreky 907 01 Myjava 1 Myjava
Nadlice 956 32 Nadlice Partizánske
Návojovce 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Nedanovce 958 43 Krásno pri Topoľčanoch Partizánske
Nedašovce 956 35 Nedašovce pri Topoľčanoch Bánovce nad Bebravou
Nedožery 972 12 Nedožery Prievidza
Nedožery - Brezany 972 12 Nedožery Prievidza
Nemšová 914 41 Nemšová Trenčín
Neporadza 913 26 Motešice Trenčín
Nevidzany 972 27 Liešťany Prievidza
Nimnica 020 71 Nimnica Púchov
Nitrianske Pravno 972 13 Nitrianske Pravno Prievidza
Nitrianske Rudno 972 26 Nitrianske Rudno Prievidza
Nitrianske Sučany 972 21 Nitrianske Sučany Prievidza
Nitrica 972 22 Nitrica Prievidza
Nosice 020 01 Púchov 1 Púchov
Nová Bošáca 913 08 Nová Bošáca Nové Mesto n.Váhom
Nová Dubnica 018 51 Nová Dubnica Ilava
Nová Lehota 916 35 Modrová Nové Mesto n.Váhom
Nová Lehota 972 51 Handlová Prievidza
Nová Ves nad Váhom 916 31 Kočovce Nové Mesto n.Váhom
Nováky 972 71 Nováky Prievidza
Nové Mesto nad Váhom 915 01 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto n.Váhom
Nozdrovice 018 64 Košeca Ilava
Očkov 916 22 Podolie Nové Mesto n.Váhom
Omastiná 956 41 Uhrovec Bánovce nad Bebravou
Omšenie 914 43 Omšenie Trenčín
Opatová 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Opatovce 913 11 Trenčianske Stankovce Trenčín
Opatovce nad Nitrou 972 02 Opatovce nad Nitrou Prievidza
Orechové 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Orlové 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Oslany 972 47 Oslany Prievidza
Ostratice 956 34 Ostratice Partizánske
Otrhánky 956 55 Veľké Chlievany Bánovce nad Bebravou
Pagaňov 018 03 Horná Mariková Považská Bystrica
Paprad 916 01 Stará Turá Nové Mesto n.Váhom
Papradno 018 13 Papradno Považská Bystrica
Partizánske 1. mája 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske 29. augusta 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske 9. mája 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske A. Dubčeka 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske A. Hlinku 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Agátová 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Albína Grznára 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Bernolákova 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Bezručova 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Bielická 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Boženy Němcovej 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Brezová 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Budovateľská 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Cintorínska 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Červená 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Dlhá 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Dolinky 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Dolná 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Domovina 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Družstevná 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Duklianska 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Februárova 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Fraňa Kráľa 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske gen. M. R. Štefánika 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske gen. Svobodu 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Gorkého 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Gumárenska 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Hlavná 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Horná 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Horska 958 06 Partizánske 6 Partizánske
Partizánske Hôrka 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Hrdinov 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Hrnčíkova 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Hurbanova 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Hviezdoslavova 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske J. Bottu 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske J. Kráľa 958 06 Partizánske 6 Partizánske
Partizánske Javorová 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Jesenského 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Jilemnického 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Južná 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Kolónia 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Komenského 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske kpt. Nálepku 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Krátka 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Kukučínova 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Kúpeľská 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Lány 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Lesná 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Lipová 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Lomonosova 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Makarenkova 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Malá okružná 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Malinovského 958 06 Partizánske 6 Partizánske
Partizánske Mlynská 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Mostová 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Moyzesova 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Nábr. Belanky 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Nábrežná 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Nádražná 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Nám. mieru 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Nám. SNP 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Nemocničná 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Nitrianska 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Nitrianska 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Nová 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Obuvnícka 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Októbrova 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Parková 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Pažiťská 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Pekárenská 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Pod skalkou 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Pod Šípkom 958 06 Partizánske 6 Partizánske
Partizánske Podjavorinskej 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Potočná 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Pribinova 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Priečna 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Puškinova 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Razdolie 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Riečna 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Rooseweltova 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Rudolfa Jašíka 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Sládkovičova 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Slnečná 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Slobody 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Slovanská 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Sokolská 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Spojovacia 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Stará cesta 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Strojárenská 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Šimonovianska 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Školská 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Škultétyho 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Športovcov 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Štúrova 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Švermova 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Tajovského 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Tehelná 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske T. Vansovej 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Topoľová 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Trenčianska cesta 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Uherecká 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Veľká okružná 958 01 Partizánske 1 Partizánske
Partizánske Viničky 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Víťazná 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Za vodou 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Zádvorie 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Partizánske Záhradná 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Záhradnícka 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Záhumnie 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Partizánske Železničná 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Pasiečka 020 53 Lúky Púchov
Pažiť 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Pečeňany 956 36 Rybany Bánovce nad Bebravou
Peťovka 913 26 Motešice Trenčín
Petrova Lehota 913 26 Motešice Trenčín
Plevník - Drienové 018 26 Plevník-Drienové Považská Bystrica
Pobedim 916 23 Pobedim Nové Mesto n.Váhom
Počarová 018 15 Prečín Považská Bystrica
Podhorie 018 54 Slávnica Ilava
Podhorie 018 61 Beluša Púchov
Podhradie 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Prievidza
Podjavorník 018 13 Papradno Považská Bystrica
Podkylava 916 16 Krajné Myjava
Podlužany 956 52 Podlužany pri Bánovciach nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
Podmanín 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Podolie 916 22 Podolie Nové Mesto n.Váhom
Podskalie 018 22 Pružina Považská Bystrica
Podvažie 017 04 Považská Bystrica 4 Považská Bystrica
Podvažie 018 52 Pruské Ilava
Podvrch 916 16 Krajné Myjava
Pochabany 956 38 Šišov Bánovce nad Bebravou
Polianka 907 01 Myjava 1 Myjava
Polníky 913 32 Dolná Súča Trenčín
Poluvsie 972 16 Pravenec Prievidza
Poriadie 906 22 Poriadie Myjava
Poruba 972 11 Lazany pri Prievidzi Prievidza
Potvorice 916 25 Potvorice Nové Mesto n.Váhom
Považany 916 26 Považany Nové Mesto n.Váhom
Považská Bystrica 1. mája 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica 8. mája 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Centrum 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Cingelov laz 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Dedovec 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Družstevná 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Dukelská 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Galanovec 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Gorkého 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Hliníky 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Hliny 017 07 Považská Bystrica 7 Považská Bystrica
Považská Bystrica Horný Milochov 017 06 Považská Bystrica 6 Považská Bystrica
Považská Bystrica Horný Moštenec 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Hviezdoslavova 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Chodnícky laz 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica I. Krasku 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Jesenského 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Komenského 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica kpt. Nálepku 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Krekáčov laz 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Krížna 017 06 Považská Bystrica 6 Považská Bystrica
Považská Bystrica Krížna 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Kúnovec 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Kuzmányho 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Lánska 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica M. Kukučína 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica M. R. Štefánika 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Mierová 017 06 Považská Bystrica 6 Považská Bystrica
Považská Bystrica Mierová 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Mládežnícka 017 06 Považská Bystrica 6 Považská Bystrica
Považská Bystrica Mládežnícka 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Mošteníkova 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Moyzesova 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Nábrežná 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Nemocničná 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Nová 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Odborov 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Orlové 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Partizánska 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Pionierska 017 06 Považská Bystrica 6 Považská Bystrica
Považská Bystrica Pionierska 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Podhlinie 017 07 Považská Bystrica 7 Považská Bystrica
Považská Bystrica Podmanín 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Podvažie 017 04 Považská Bystrica 4 Považská Bystrica
Považská Bystrica Považské Podhradie 017 04 Považská Bystrica 4 Považská Bystrica
Považská Bystrica Praznov 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Predmostie 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Pribinova 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Robotnícka 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Rozkvet 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Rybárikov laz 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Sládkovičova 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica SNP 017 07 Považská Bystrica 7 Považská Bystrica
Považská Bystrica Stred 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Sverepec 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Šebešťanová 017 04 Považská Bystrica 4 Považská Bystrica
Považská Bystrica Školská 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Šoltésovej 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Športovcov 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Štúrova 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Tatranská 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Vrtižer 017 05 Považská Bystrica 5 Považská Bystrica
Považská Bystrica Zakvášov 017 07 Považská Bystrica 7 Považská Bystrica
Považská Bystrica Zakvášov 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Zemiansky Kvášov 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Železničná 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Bystrica Žilinská 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Považská Teplá 017 05 Považská Bystrica 5 Považská Bystrica
Považské Podhradie 017 04 Považská Bystrica 4 Považská Bystrica
Pravenec 972 16 Pravenec Prievidza
Pravotice 956 35 Nedašovce pri Topoľčanoch Bánovce nad Bebravou
Praznov 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Prečín 018 15 Prečín Považská Bystrica
Prejta 018 41 Dubnica nad Váhom 1 Ilava
Priepasné 906 15 Košariská Myjava
Prievidza 971 01 Prievidza 1 Prievidza
Kopanice-Priev. IV 971 01 Prievidza 1 Prievidza
Necpaly-Prievid. III 971 01 Prievidza 1 Prievidza
Píly - Prievidza II 971 01 Prievidza 1 Prievidza
Staré Mesto-Priev. 971 01 Prievidza 1 Prievidza
Štvrte - Prievidza V 971 01 Prievidza 1 Prievidza
Prosné 018 01 Udiča Považská Bystrica
Pruské 018 52 Pruské Ilava
Prusy 957 03 Bánovce nad Bebravou 3 Bánovce nad Bebravou
Pružina 018 22 Pružina Považská Bystrica
Púchov 020 01 Púchov 1 Púchov
Račice 972 22 Nitrica Prievidza
Radiša 956 41 Uhrovec Bánovce nad Bebravou
Radobica 972 48 Horná Ves Prievidza
Rakoľuby 916 31 Kočovce Nové Mesto n.Váhom
Rakovec 956 41 Uhrovec Bánovce nad Bebravou
Ráztočno 972 31 Ráztočno Prievidza
Ráztoka 018 03 Horná Mariková Považská Bystrica
Remata 972 51 Handlová Prievidza
Repákovci 913 33 Horná Súča Trenčín
Rovné 018 03 Horná Mariková Považská Bystrica
Rozvadze 913 11 Trenčianske Stankovce Trenčín
Rožňová Neporadza 913 26 Motešice Trenčín
Rožňové Mitice 913 22 Trenčianske Jastrabie Trenčín
Rudica 972 48 Horná Ves Prievidza
Rudnianska Lehota 972 26 Nitrianske Rudno Prievidza
Rudník 906 23 Rudník pri Myjave Myjava
Ruskovce 956 54 Veľké Držkovce Bánovce nad Bebravou
Rybany 956 36 Rybany Bánovce nad Bebravou
Rybníky 916 11 Bzince pod Javorinou Nové Mesto n.Váhom
Sádočné 018 16 Domaniža Považská Bystrica
Sádok 958 44 Klátova Nová Ves Partizánske
Savčina 018 52 Pruské Ilava
Sebedražie 972 05 Sebedražie Prievidza
Seč 972 26 Nitrianske Rudno Prievidza
Sedličná 913 11 Trenčianske Stankovce Trenčín
Sedmerovec 018 54 Slávnica Ilava
Selec 913 36 Selec Trenčín
Skačany 958 53 Skačany Partizánske
Skala 913 31 Skalka nad Váhom Trenčín
Skalka nad Váhom 913 31 Skalka nad Váhom Trenčín
Skalská Nová Ves 913 31 Skalka nad Váhom Trenčín
Slatina nad Bebravou 956 53 Slatina nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
Slatinka n/Bebravou 956 53 Slatina nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
Slavnica 018 54 Slávnica Ilava
Slopná 018 21 Dolný Lieskov Považská Bystrica
Soblahov 913 38 Soblahov Trenčín
Solka 972 13 Nitrianske Pravno Prievidza
Somorova Ves 972 25 Diviaky nad Nitricou Prievidza
Stanáková 972 28 Valaská Belá Prievidza
Stará Lehota 916 35 Modrová Nové Mesto n.Váhom
Stará Myjava 907 01 Myjava 1 Myjava
Stará Turá 916 01 Stará Turá Nové Mesto n.Váhom
Stolečné 018 03 Horná Mariková Považská Bystrica
Strelenka 020 54 Lysá pod Makytou Púchov
Streženice 020 01 Púchov 1 Púchov
Studenec 972 28 Valaská Belá Prievidza
Stupné 018 12 Brvnište Považská Bystrica
Súš 916 01 Stará Turá Nové Mesto n.Váhom
Sverepec 017 01 Považská Bystrica 1 Považská Bystrica
Svinná 913 24 Svinná Trenčín
Šajby 972 41 Koš Prievidza
Šance 916 42 Moravské Lieskové Nové Mesto n.Váhom
Šebešťanová 017 04 Považská Bystrica 4 Považská Bystrica
Šípkov 956 53 Slatina nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
Šišov 956 38 Šišov Bánovce nad Bebravou
Škrípov 972 28 Valaská Belá Prievidza
Štiefleje 972 48 Horná Ves Prievidza
Štvrtok 913 05 Melčice-Lieskové Trenčín
Šutovce 972 01 Bojnice Prievidza
Temeš 972 29 Čavoj Prievidza
Timoradza 956 52 Podlužany pri Bánovciach nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
Tlstá Hora 018 54 Slávnica Ilava
Topolecká 916 01 Stará Turá Nové Mesto n.Váhom
Trebichava 956 53 Slatina nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
Trenčianska Teplá 914 01 Trenčianska Teplá Trenčín
Trenčianska Turná 913 21 Trenčianska Turná Trenčín
Trenčianska Závada 914 41 Nemšová Trenčín
Trenč.Bohuslavice 913 07 Bošáca Nové Mesto n.Váhom
Trenč.Jastrabie 913 22 Trenčianske Jastrabie Trenčín
Trenčianske Mitice 913 22 Trenčianske Jastrabie Trenčín
Trenč.Stankovce 913 11 Trenčianske Stankovce Trenčín
Trenčianske Teplice 914 51 Trenčianske Teplice Trenčín
Trenčín 1. mája 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín 10. apríla 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín 17. novembra 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín 28. októbra 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín A. Lišku 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Armádna 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Bavlnárska 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Bazovského 911 08 Trenčín 8 Trenčín
Trenčín Beckovská 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Bernolákova 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Bezručova 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Biskupická 911 04 Trenčín 4 Trenčín
Trenčín Bottova 911 04 Trenčín 4 Trenčín
Trenčín Brančíkova 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Bratislavská 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Bratislavská 911 06 Trenčín 6 Trenčín
Trenčín Brezová 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Brigádnická 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Brnianska 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Budovateľská 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Cintorínska 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Clementisova 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín D. Krmana 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Detská 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Dlhé Hony 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Dolné Pažite 911 06 Trenčín 6 Trenčín
Trenčín Dolný Šianec 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Družstevná 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Dubová 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Duklianskych hrdinov 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Električná 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Farská 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Gagarinova 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín gen. Goliana 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín gen. M. R. Štefánika 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín gen. Svobodu 911 08 Trenčín 8 Trenčín
Trenčín gen. Viesta 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Halalovka 911 08 Trenčín 8 Trenčín
Trenčín Hanzlíkovská 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Hanzlíkovská 911 06 Trenčín 6 Trenčín
Trenčín Hasičská 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Hlavná 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Hodžova 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Hollého 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Holubyho 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Horeblatie 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Horné Orechové 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Horný Šianec 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Hrabovská 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Hrádzová 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Hurbanova 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Hviezdoslavova 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Chotárna 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín I. Krasku 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín I. Olbrachta 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Inovecká 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Istebnícka 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín J. Braneckého 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín J. Derku 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín J. Fabu 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín J. Kráľa 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín J. Psotného 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Jahodová 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Jána Halašu 911 08 Trenčín 8 Trenčín
Trenčín J. Lipského 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín J. Zemana 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Jánošíkova 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Jarná 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Jasná 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Javorinská 911 04 Trenčín 4 Trenčín
Trenčín Javorová 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Jedľová 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Jesenského 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Jilemnického 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Jiráskova 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín K dolnej stanici 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín K výstavisku 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín K zábraniu 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín K. Šmidkeho 911 08 Trenčín 8 Trenčín
Trenčín Kalinčiakova 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Karpatská 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Kasárenská 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Kmeťova 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Kniežaťa Pribinu 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Kollárova 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Komenského 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Kožušnícka 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín kpt. Jaroša 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín kpt. Nálepku 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Kragujev. hrdinov 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Krátka 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Ku kyselke 911 06 Trenčín 6 Trenčín
Trenčín Kubranská 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Kubrica 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Kukučínova 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Kúty 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Kuzmányho 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Kvetinová 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Kvetná 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Kyjevská 911 08 Trenčín 8 Trenčín
Trenčín L. Novomeského 911 08 Trenčín 8 Trenčín
Trenčín Lavičková 911 08 Trenčín 8 Trenčín
Trenčín Legionárska 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Legionárska 911 04 Trenčín 4 Trenčín
Trenčín Lesnícka 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Lidická 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Lipová 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Liptovská 911 08 Trenčín 8 Trenčín
Trenčín Ľ. Starka 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Ľ. Starka 911 04 Trenčín 4 Trenčín
Trenčín M. Hricku 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín M. Kišša 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín M. Nešpora 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín M. Rázusa 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Magina 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Majerská 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Malozáblatská 911 06 Trenčín 6 Trenčín
Trenčín Marka Aurélia 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín M. Bela 911 08 Trenčín 8 Trenčín
Trenčín Matice Slovenskej 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Matúšova 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Medňanského 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Mierové nám. 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Mládežnícka 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Mlynská 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Mníšná 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Moyzesova 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín MUDr. A. Churu 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Na dolinách 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Na kamenci 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín na Vinohrady 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Na záhrade 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Na záhumni 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Nábrežná 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Nad tehelňou 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín nám. SNP 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Nám. sv. Anny 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Narcisová 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Nemocničná 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Niva 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Nová 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Nové Prúdy 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Nozdrkovce 911 04 Trenčín 4 Trenčín
Trenčín Obchodná 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Odbojárov 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Okružná 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Opatovská 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Orechovská 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Orgovánová 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Osloboditeľov 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Osvienčimská 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Ovocná 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Pádivého 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Palackého 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Palárikova 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Panenská 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Partizánska 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Piaristická 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Piešťanská 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Pod Brezinou 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Pod čerešňami 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Pod driením 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Pod hájikom 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Pod horou 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Pod Juhom 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Pod kaštielom 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Pod Kopanky 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Pod lipami 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Pod Skalkou 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Pod Sokolice 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Podjavorinskej 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Poľná 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Poľnohospodárska 911 06 Trenčín 6 Trenčín
Trenčín Poľovnícka 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Potočná 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Považská 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Pred poľom 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Pri parku 911 06 Trenčín 6 Trenčín
Trenčín Pri Tepličke 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Prúdy 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Puškinova 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Radlinského 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Rastislavova 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Riznerova 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Rozmarínová 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Ružová 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Rybáre 911 06 Trenčín 6 Trenčín
Trenčín Rybárska 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín S. Chalupku 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Sadová 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Saratovská 911 08 Trenčín 8 Trenčín
Trenčín Sasinkova 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Severná 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Sibírska 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Sigôtky 911 06 Trenčín 6 Trenčín
Trenčín Sládkovičova 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Slnečné nám. 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Smetanova 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Soblahovská 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Staničná 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Strojárenská 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Stromová 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Súdna 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Súhrady 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Súťažná 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Súvoz 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Svätoplukova 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Šafárikova 911 08 Trenčín 8 Trenčín
Trenčín Široká 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Školská 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Šoltésovej 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Športová 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Študentská 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Štúrovo nam. 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Švermova 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Tatranská 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Tichá 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Továrenská 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Turkovej 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Úzka 911 04 Trenčín 4 Trenčín
Trenčín Vajanského 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Vansovej 911 08 Trenčín 8 Trenčín
Trenčín Vážska 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Veľkomoravská 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Veterná 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Višňová 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Vl. Roya 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Vlárska 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Vodárenská 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Volavé 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Východná 911 08 Trenčín 8 Trenčín
Trenčín Za humnami 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Záblatská 911 06 Trenčín 6 Trenčín
Trenčín Záhradná 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Záhradnícka 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Záhrady 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Záhumenská 911 04 Trenčín 4 Trenčín
Trenčín Zamarovská 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Západná 911 08 Trenčín 8 Trenčín
Trenčín Zelená 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Zelnice 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Zlatovská 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Žabinská 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Trenčín Železničná 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trenčín Žilinská 911 01 Trenčín 1 Trenčín
Trnávka 913 33 Horná Súča Trenčín
Tŕstie 018 22 Pružina Považská Bystrica
Tuchyňa 018 55 Tuchyňa Ilava
Tunežice 018 63 Ladce Ilava
Turá Lúka 907 03 Myjava 3 Myjava
Turčianky 958 44 Klátova Nová Ves Partizánske
Tužina 972 14 Tužina Prievidza
Udiča 018 01 Udiča Považská Bystrica
Udička 018 03 Horná Mariková Považská Bystrica
Uhrovec 956 41 Uhrovec Bánovce nad Bebravou
Uhrovské Podhradie 956 41 Uhrovec Bánovce nad Bebravou
Újazd 913 31 Skalka nad Váhom Trenčín
Upohlav 018 01 Udiča Považská Bystrica
Vaďovce 916 13 Kostolné Nové Mesto n.Váhom
Valaská Belá 972 28 Valaská Belá Prievidza
Velčice 913 04 Chocholná-Velčice Trenčín
Veľká Čausa 971 01 Prievidza 1 Prievidza
Veľká Hradná 913 24 Svinná Trenčín
Veľká Lehota 972 42 Lehota pod Vtáčnikom Prievidza
Veľké Bielice 958 04 Partizánske 4 Partizánske
Veľké Bierovce 913 11 Trenčianske Stankovce Trenčín
Veľké Držkovce 956 54 Veľké Držkovce Bánovce nad Bebravou
Veľké Hoste 956 38 Šišov Bánovce nad Bebravou
Veľké Chlievany 956 55 Veľké Chlievany Bánovce nad Bebravou
Veľké Košecké Podhra 018 31 Košecké Podhradie Ilava
Veľké Kršteňany 958 03 Partizánske 3 Partizánske
Veľké Ostratice 956 34 Ostratice Partizánske
Veľké Stankovce 913 11 Trenčianske Stankovce Trenčín
Veľké Uherce 958 41 Veľké Uherce Partizánske
Veľký Klíž 958 45 Veľký Klíž Partizánske
Veľký Kolačín 018 51 Nová Dubnica Ilava
Vieska 916 26 Považany Nové Mesto n.Váhom
Vieska 972 45 Bystričany Prievidza
Vieska - Bezdedov 020 01 Púchov 1 Púchov
Visolaje 018 61 Beluša Púchov
Višňové 916 16 Krajné Nové Mesto n.Váhom
Vlčí Vrch 913 33 Horná Súča Trenčín
Vlčkovo 957 03 Bánovce nad Bebravou 3 Bánovce nad Bebravou
Vlkov 018 03 Horná Mariková Považská Bystrica
Vrbany 972 24 Diviacka Nová Ves Prievidza
Vrbovce 906 06 Vrbovce Myjava
Vrchteplá 017 05 Považská Bystrica 5 Považská Bystrica
Vršatské Podhradie 018 52 Pruské Ilava
Vrtižer 017 05 Považská Bystrica 5 Považská Bystrica
Vydrná 020 53 Lúky Púchov
Vysočany 956 35 Nedašovce pri Topoľčanoch Bánovce nad Bebravou
Vyšehradné 972 13 Nitrianske Pravno Prievidza
Záblatie 911 06 Trenčín 6 Trenčín
Zabudišová 913 07 Bošáca Nové Mesto n.Váhom
Zamarovce 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Záriečie 020 52 Mestečko Púchov
Záskalie 017 05 Považská Bystrica 5 Považská Bystrica
Závada p/Čier.vrchom 956 41 Uhrovec Bánovce nad Bebravou
Zbehy 916 16 Krajné Myjava
Zbora 020 51 Dohňany Púchov
Zemianska Závada 018 15 Prečín Považská Bystrica
Zemianske Kostoľany 972 43 Zemianske Kostoľany Prievidza
Zemianske Lieskové 913 05 Melčice-Lieskové Trenčín
Zemianske Mitice 913 22 Trenčianske Jastrabie Trenčín
Zemianske Podhradie 913 07 Bošáca Nové Mesto n.Váhom
Zemiansky Kvašov 017 07 Považská Bystrica 7 Považská Bystrica
Zlatníky 956 37 Zlatníky pri Bánovciach nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
Zlatovce 911 05 Trenčín 5 Trenčín
Zliechov 018 32 Zliechov Ilava
Zubák 020 64 Zubák Púchov
Žabokreky nad Nitrou 958 52 Žabokreky nad Nitrou Partizánske
Žadovica 916 16 Krajné Myjava
Žitná 956 41 Uhrovec Bánovce nad Bebravou
Žitná - Radiša 956 41 Uhrovec Bánovce nad Bebravou
Žrnové 018 03 Horná Mariková Považská Bystrica

PSČ podľa krajov: