Trenčiansky kraj:

Obec Ulica PSČ Dodávacia
pošta
Okres