Prešovský kraj:

Obec Ulica PSČ Dodávacia
pošta
Okres
Abrahámovce 059 72 Vrbov Kežmarok
Abrahámovce 086 41 Raslavice Bardejov
Abranovce 082 52 Kokošovce Prešov
Adidovce 067 32 Vyšný Hrušov Humenné
Andrejová 086 37 Šarišské Čierne Bardejov
Andrejovka 065 43 Orlov nad Popradom Stará Ľubovňa
Babie 094 31 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou
Babin Potok 082 67 Terňa Prešov
Bajerov 082 41 Bajerov Prešov
Bajerovce 082 73 Šarišské Dravce Sabinov
Baldovce 053 04 Spišské Podhradie Levoča
Baňa 091 01 Stropkov Stropkov
Banské 094 12 Vechec Vranov nad Topľou
Bardejov 085 01 Bardejov 1 Bardejov
Bardejovská Nová Ves 085 01 Bardejov 1 Bardejov
Bardejovská Zábava 085 01 Bardejov 1 Bardejov
Bardejovské Kúpele 086 31 Bardejovské kúpele Bardejov
Bartošovce 086 42 Hertník Bardejov
Baškovce 067 23 Baškovce pri Humennom Humenné
Batizovce 059 35 Batizovce Poprad
Beharovce 053 05 Beharovce Levoča
Becherov 086 35 Becherov Bardejov
Belá nad Cirochou 067 81 Belá nad Cirochou Snina
Belejovce 089 01 Svidník Svidník
Beloveža 086 14 Hažlín Bardejov
Beňadikovce 090 42 Okruhlé Svidník
Benkovce 094 02 Slovenská Kajňa Vranov nad Topľou
Bertotovce 082 35 Hendrichovce Prešov
Bijacovce 053 06 Bijacovce Levoča
Bodovce 082 66 Uzovce Sabinov
Bodružal 090 05 Krajná Poľana Svidník
Bogliarka 086 04 Kružlov Bardejov
Bokša 091 01 Stropkov Stropkov
Borov 068 01 Medzilaborce Medzilaborce
Brekov 066 01 Humenné 1 Humenné
Brestov 066 01 Humenné 1 Humenné
Brestov 082 05 Šarišské Bohdanovce Prešov
Brestov nad Laborcom 067 01 Radvaň nad Laborcom Medzilaborce
Bretejovce 082 03 Lemešany Prešov
Breznica 091 01 Stropkov Stropkov
Breznička 091 01 Stropkov Stropkov
Brezov 087 01 Giraltovce Bardejov
Brezovec 067 73 Ubľa Snina
Brezovica 082 74 Brezovica nad Torysou Sabinov
Brezovička 082 74 Brezovica nad Torysou Sabinov
Brezovka 086 11 Hrabovec Bardejov
Brežany 082 41 Bajerov Prešov
Brusnica 090 31 Kolbovce Stropkov
Brutovce 053 73 Brutovce Levoča
Buclovany 086 43 Koprivnica Bardejov
Budzín 082 71 Lipany nad Torysou Sabinov
Buglovce 053 04 Spišské Podhradie Levoča
Bukovce 090 22 Bukovce Stropkov
Bukovinka 053 14 Spišský Štvrtok Levoča
Bunde 082 33 Chminianska Nová Ves Prešov
Bušovce 059 93 Bušovce Kežmarok
Bystrá 090 23 Havaj Stropkov
Bystré 094 34 Bystré nad Topľou Vranov nad Topľou
Bzenov 082 42 Bzenov Prešov
Bžany 090 33 Turany nad Ondavou Stropkov
Cabov 094 14 Sečovská Polianka Vranov nad Topľou
Cemjata 080 01 Prešov 1 Prešov
Cernina 090 16 Cernina Svidník
Cigeľka 086 02 Gaboltov Bardejov
Cigla 086 37 Šarišské Čierne Svidník
Čabalovce 067 16 Výrava Medzilaborce
Čabiny 067 02 Čabiny Medzilaborce
Čaklov 094 35 Soľ Vranov nad Topľou
Čelovce 082 14 Pušovce Prešov
Čemerné 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Černina 067 23 Baškovce pri Humennom Humenné
Čertižné 067 52 Habura Medzilaborce
Červená Voda 083 01 Sabinov Sabinov
Červenica 082 07 Tuhrina Prešov
Červenica pri Sabin. 082 56 Pečovská Nová Ves Sabinov
Červený Kláštor 059 06 Červený Kláštor Kežmarok
Červený Kláštor-kúp. 059 06 Červený Kláštor Kežmarok
Čičava 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Čierne nad Topľou 094 34 Bystré nad Topľou Vranov nad Topľou
Čirč 065 42 Čirč Stará Ľubovňa
Čukalovce 067 35 Pčoliné Snina
Ďačov 082 71 Lipany nad Torysou Sabinov
Daletice 082 63 Jarovnice Sabinov
Ďapalovce 094 05 Holčíkovce Vranov nad Topľou
Davidov 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Dedačov 067 12 Koškovce Humenné
Demjata 082 13 Tulčík Prešov
Detrík 094 31 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou
Dlhá Lúka 085 01 Bardejov 1 Bardejov
Dlhé Klčovo 094 13 Sačurov Vranov nad Topľou
Dlhé nad Cirochou 067 82 Dlhé nad Cirochou Snina
Dlhé Stráže 054 01 Levoča Levoča
Dlhoňa 090 02 Kružlová Svidník
Dobrianky 094 23 Merník Vranov nad Topľou
Dobroslava 090 01 Kapišová Svidník
Doľany 053 02 Spišský Hrhov Levoča
Dolina 082 38 Víťaz Prešov
Dolný Smokovec 059 81 Dolný Smokovec Poprad
Domaňovce 053 02 Spišský Hrhov Levoča
Dravce 053 14 Spišský Štvrtok Levoča
Driečna 090 23 Havaj Stropkov
Drienica 083 01 Sabinov Sabinov
Drienov 082 04 Drienov Prešov
Drienovská Nová Ves 082 01 Kendice Prešov
Dubie 086 45 Marhaň Bardejov
Dubinné 086 12 Kurima Bardejov
Dubník 082 07 Tuhrina Prešov
Dubová 090 11 Vyšný Orlík Svidník
Dubovica 082 71 Lipany nad Torysou Sabinov
Dúbrava 053 05 Beharovce Levoča
Dúbrava 067 73 Ubľa Snina
Dúbrava 082 06 Žehňa Prešov
Dukovce 086 44 Kuková Svidník
Dulova Ves 082 52 Kokošovce Prešov
Duplín 091 01 Stropkov Stropkov
Ďurďoš 094 31 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou
Ďurková 065 41 Ľubotín Stará Ľubovňa
Fijaš 090 42 Okruhlé Svidník
Filice 058 01 Poprad 1 Poprad
Fintice 082 16 Fintice Prešov
Forbasy 065 01 Hniezdne Stará Ľubovňa
Francovce 087 01 Giraltovce Svidník
Frička 086 02 Gaboltov Bardejov
Fričkovce 086 42 Hertník Bardejov
Fričovce 082 37 Široké Prešov
Fulianka 082 12 Kapušany pri Prešove Prešov
Furmanec 082 67 Terňa Prešov
Gaboltov 086 02 Gaboltov Bardejov
Gánovce 058 01 Poprad 1 Poprad
Geraltov 082 67 Terňa Prešov
Gerlachov 059 42 Gerlachov Poprad
Gerlachov 086 04 Kružlov Bardejov
Giglovce 094 05 Holčíkovce Vranov nad Topľou
Giraltovce 087 01 Giraltovce Svidník
Girovce 094 06 Košarovce Vranov nad Topľou
Granč - Petrovce 053 05 Beharovce Levoča
Gregorovce 082 66 Uzovce Prešov
Gribov 090 22 Bukovce Stropkov
Grodzin 094 31 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou
Gruzovce 067 22 Ohradzany Humenné
Habura 067 52 Habura Medzilaborce
Hágy 059 04 Spišské Hanušovce Kežmarok
Hajtovka 065 45 Plavnica Stará Ľubovňa
Haligovce 065 34 Veľká Lesná Stará Ľubovňa
Hanigovce 082 56 Pečovská Nová Ves Sabinov
Haniska 080 01 Prešov 1 Prešov
Hankovce 067 12 Koškovce Humenné
Hankovce 086 46 Hankovce pri Giraltovciach Bardejov
Hanušovce nad Topľou 094 31 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou
Harakovce 053 05 Beharovce Levoča
Harhaj 086 45 Marhaň Bardejov
Havaj 090 23 Havaj Stropkov
Havka 061 01 Spišská Stará Ves Kežmarok
Havranec 090 02 Kružlová Svidník
Hažín nad Cirochou 067 83 Kamenica nad Cirochou Humenné
Hažlín 086 14 Hažlín Bardejov
Hencovce 093 02 Vranov nad Topľou 2 Vranov nad Topľou
Hendrichovce 082 35 Hendrichovce Prešov
Hermanovce 082 35 Hendrichovce Prešov
Hermanovce n/ Topľou 094 34 Bystré nad Topľou Vranov nad Topľou
Hertník 086 42 Hertník Bardejov
Hervartov 086 22 Kľušov Bardejov
Hlinné 094 35 Soľ Vranov nad Topľou
Hniezdne 065 01 Hniezdne Stará Ľubovňa
Holčíkovce 094 05 Holčíkovce Vranov nad Topľou
Holumnica 059 94 Holumnica Kežmarok
Horný Smokovec 062 01 Starý Smokovec Poprad
Hostovice 067 35 Pčoliné Snina
Hozelec 059 11 Hozelec Poprad
Hôrka 059 12 Hôrka pri Poprade Poprad
Hrabkov 082 33 Chminianska Nová Ves Prešov
Hrabová Roztoka 067 73 Ubľa Snina
Hrabovčík 089 01 Svidník Svidník
Hrabovec 086 11 Hrabovec Bardejov
Hrabovec n/ Laborcom 067 01 Radvaň nad Laborcom Humenné
Hrabské 086 06 Malcov Bardejov
Hradisko 059 71 Ľubica Kežmarok
Hradisko 082 67 Terňa Prešov
Hradisko 090 42 Okruhlé Svidník
Hraničné 065 22 Mníšek nad Popradom Stará Ľubovňa
Hranovnica 059 16 Hranovnica Poprad
Hromoš 065 45 Plavnica Stará Ľubovňa
Hrubov 067 23 Baškovce pri Humennom Humenné
Hubošovce 082 66 Uzovce Sabinov
Hudcovce 067 45 Topoľovka Humenné
Humenné 066 01 Humenné 1 Humenné
Huncovce 059 92 Huncovce Kežmarok
Hunkovce 090 03 Ladomirová Svidník
Hutka 086 36 Nižná Polianka Bardejov
Chlmec 067 41 Chlmec Humenné
Chmeľnica 064 01 Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa
Chmeľov 082 15 Chmeľov Prešov
Chmeľová 086 33 Zborov Bardejov
Chmeľovec 082 12 Kapušany pri Prešove Prešov
Chmiňany 082 33 Chminianska Nová Ves Prešov
Chminianska Nová Ves 082 33 Chminianska Nová Ves Prešov
Chminian. Jakubovany 082 33 Chminianska Nová Ves Prešov
Chotča 090 21 Chotča Stropkov
Ihľany 059 94 Holumnica Kežmarok
Jabloň 067 13 Rokytov pri Humennom Humenné
Jablonov 053 03 Jablonov pri Levoči Levoča
Jakovany 083 01 Sabinov Sabinov
Jakubany 065 12 Jakubany Stará Ľubovňa
Jakubova Voľa 082 56 Pečovská Nová Ves Sabinov
Jakubovany 083 01 Sabinov Sabinov
Jakušovce 090 31 Kolbovce Stropkov
Jalová 067 61 Stakčín Snina
Jankovce 067 24 Lukačovce pri Humennom Humenné
Janov 082 42 Bzenov Prešov
Janovce 086 41 Raslavice Bardejov
Jánovce 059 13 Jánovce pri Poprade Poprad
Janovík 082 03 Lemešany Prešov
Jarabina 065 31 Jarabina Stará Ľubovňa
Jarovnice 082 63 Jarovnice Sabinov
Jasenov 066 01 Humenné 1 Humenné
Jasenovce 094 05 Holčíkovce Vranov nad Topľou
Jastrabie nad Topľou 094 35 Soľ Vranov nad Topľou
Javorina 059 56 Javorina Poprad
Jedlinka 086 36 Nižná Polianka Bardejov
Jezersko 059 04 Spišské Hanušovce Kežmarok
Jurkova Voľa 089 01 Svidník Svidník
Jurské 059 94 Holumnica Kežmarok
Juskova Voľa 094 12 Vechec Vranov nad Topľou
Kače 065 22 Mníšek nad Popradom Stará Ľubovňa
Kalinov 068 01 Medzilaborce Medzilaborce
Kalná Roztoka 067 72 Klenová Snina
Kalnište 087 01 Giraltovce Svidník
Kamenica 082 71 Lipany nad Torysou Sabinov
Kamenica n/Cirochou 067 83 Kamenica nad Cirochou Humenné
Kamenná Poruba 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Kamienka 065 32 Kamienka Stará Ľubovňa
Kamienka 067 83 Kamenica nad Cirochou Humenné
Kanaš 082 21 Veľký Šariš Prešov
Kapišová 090 01 Kapišová Svidník
Kapušany 082 12 Kapušany pri Prešove Prešov
Karná 067 45 Topoľovka Humenné
Katúň 053 04 Spišské Podhradie Levoča
Kečkovce 090 11 Vyšný Orlík Svidník
Kendice 082 01 Kendice Prešov
Kežmarok 060 01 Kežmarok 1 Kežmarok
Kežmarské Žľaby 059 60 Tatranská Lomnica Poprad
Kišovce 059 12 Hôrka pri Poprade Poprad
Kladzany 094 21 Nižný Hrabovec Vranov nad Topľou
Klčov 053 02 Spišský Hrhov Levoča
Klenov 082 44 Klenov pri Prešove Prešov
Klenová 067 72 Klenová Snina
Kľušov 086 22 Kľušov Bardejov
Kľušovská Zábava 086 22 Kľušov Bardejov
Kobylnice 087 01 Giraltovce Svidník
Kobyly 086 22 Kľušov Bardejov
Kochanovce 066 01 Humenné 1 Humenné
Kochanovce 086 46 Hankovce pri Giraltovciach Bardejov
Kojatice 082 32 Svinia Prešov
Kojatická Dolina 082 32 Svinia Prešov
Kokošovce 082 52 Kokošovce Prešov
Kolačkov 065 11 Nová Ľubovňa Stará Ľubovňa
Kolbasov 067 66 Kolbasov Snina
Kolbovce 090 31 Kolbovce Stropkov
Kolonica 067 61 Stakčín Snina
Komárany 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Komárov 086 11 Hrabovec Bardejov
Koprivnica 086 43 Koprivnica Bardejov
Korejovce 090 05 Krajná Poľana Svidník
Korunková 090 31 Kolbovce Stropkov
Korytné 053 05 Beharovce Levoča
Košarovce 094 06 Košarovce Humenné
Koškovce 067 12 Koškovce Humenné
Kozelec 065 45 Plavnica Stará Ľubovňa
Kožany 086 12 Kurima Bardejov
Kožuchovce 090 22 Bukovce Stropkov
Kračúnovce 087 01 Giraltovce Svidník
Krajná Bystrá 090 05 Krajná Poľana Svidník
Krajná Poľana 090 05 Krajná Poľana Svidník
Krajná Porúbka 090 05 Krajná Poľana Svidník
Krajné Čierno 090 03 Ladomirová Svidník
Krásna Lúka 082 73 Šarišské Dravce Sabinov
Krásny Brod 068 01 Medzilaborce Medzilaborce
Kravany 059 18 Spišské Bystré Poprad
Kremná 065 22 Mníšek nad Popradom Stará Ľubovňa
Krišľovce 090 31 Kolbovce Stropkov
Krivá Oľka 067 04 Oľka Medzilaborce
Krivany 082 71 Lipany nad Torysou Sabinov
Krivé 086 04 Kružlov Bardejov
Kríže 086 04 Kružlov Bardejov
Krížová Ves 059 01 Spišská Belá Kežmarok
Krížovany 082 33 Chminianska Nová Ves Prešov
Kručov 090 32 Miňovce Stropkov
Krušinec 091 01 Stropkov Stropkov
Kružlov 086 04 Kružlov Bardejov
Kružlová 090 02 Kružlová Svidník
Kružlovská Huta 086 04 Kružlov Bardejov
Kučín 086 12 Kurima Bardejov
Kučín 094 21 Nižný Hrabovec Vranov nad Topľou
Kuková 086 44 Kuková Svidník
Kurima 086 12 Kurima Bardejov
Kurimany 054 01 Levoča Levoča
Kurimka 090 16 Cernina Svidník
Kurov 086 04 Kružlov Bardejov
Kvačany 082 41 Bajerov Prešov
Kvakovce 094 02 Slovenská Kajňa Vranov nad Topľou
Kvetnica 058 01 Poprad 1 Poprad
Kyjov 065 48 Šarišské Jastrabie Stará Ľubovňa
Lacková 065 01 Hniezdne Stará Ľubovňa
Lackovce 066 01 Humenné 1 Humenné
Lačnov 082 36 Lipovce pri Prešove Prešov
Lada 082 12 Kapušany pri Prešove Prešov
Ladomirov 067 71 Ladomirov pri Snine Snina
Ladomirová 090 03 Ladomirová Svidník
Lascov 086 45 Marhaň Bardejov
Lažany 082 32 Svinia Prešov
Legnava 065 46 Malý Lipník Stará Ľubovňa
Lechnica 059 06 Červený Kláštor Kežmarok
Lemešany 082 03 Lemešany Prešov
Lenartov 086 06 Malcov Bardejov
Lendak 059 07 Lendak Kežmarok
Lesíček 082 07 Tuhrina Prešov
Lesnica 065 33 Veľký Lipník Stará Ľubovňa
Levoča 054 01 Levoča Levoča
Levočská Dolina 054 01 Levoča Levoča
Levočské Lúky 054 01 Levoča Levoča
Ličartovce 082 03 Lemešany Prešov
Lieskovec 067 45 Topoľovka Humenné
Lipany 082 71 Lipany nad Torysou Sabinov
Lipníky 082 12 Kapušany pri Prešove Prešov
Lipníky - Podhrabina 082 15 Chmeľov Prešov
Lipová 086 12 Kurima Bardejov
Lipovce 082 36 Lipovce pri Prešove Prešov
Lipovce - chaty 082 36 Lipovce pri Prešove Prešov
Liptovská Teplička 059 40 Liptovská Teplička Poprad
Litmanová 065 31 Jarabina Stará Ľubovňa
Livov 086 05 Lukov pri Bardejove Bardejov
Livovská Huta 086 05 Lukov pri Bardejove Bardejov
Lomné 090 33 Turany nad Ondavou Stropkov
Lomnička 065 03 Podolínec Stará Ľubovňa
Lopúchov 086 41 Raslavice Bardejov
Ľubica 059 71 Ľubica Kežmarok
Ľubiša 067 11 Ľubiša Humenné
Ľubotice 080 06 Prešov 6 Prešov
Ľubotín 065 41 Ľubotín Stará Ľubovňa
Ľubovec 082 42 Bzenov Prešov
Lúčina 082 07 Tuhrina Prešov
Lučivná 059 31 Lučivná 1 Poprad
Lúčka 053 03 Jablonov pri Levoči Levoča
Lúčka 082 71 Lipany nad Torysou Sabinov
Lúčka 087 01 Giraltovce Svidník
Lukačovce 067 24 Lukačovce pri Humennom Humenné
Lukavica 086 21 Lukavica pri Bardejove Bardejov
Lukov 086 05 Lukov pri Bardejove Bardejov
Ľutina 082 57 Ľutina Sabinov
Lužany pri Topli 087 01 Giraltovce Svidník
Lysá nad Dunajcom 061 01 Spišská Stará Ves Kežmarok
Machalovce 059 13 Jánovce pri Poprade Poprad
Majdan 082 57 Ľutina Sabinov
Majer 094 31 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou
Majere 061 01 Spišská Stará Ves Kežmarok
Majerka 059 94 Holumnica Kežmarok
Majerovce 094 09 Sedliská Vranov nad Topľou
Makovce 090 23 Havaj Stropkov
Malá Domaša 094 02 Slovenská Kajňa Vranov nad Topľou
Malá Franková 059 78 Veľká Franková Kežmarok
Malá Poľana 090 24 Miková Stropkov
Malcov 086 06 Malcov Bardejov
Malý Lipník 065 46 Malý Lipník Stará Ľubovňa
Malý Slavkov 060 01 Kežmarok 1 Kežmarok
Malý Slivník 082 67 Terňa Prešov
Malý Šariš 080 01 Prešov 1 Prešov
Marhaň 086 45 Marhaň Bardejov
Maškovce 067 32 Vyšný Hrušov Humenné
Matejovce 059 51 Matejovce Poprad
Matiaška 094 31 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou
Matiašovce 059 04 Spišské Hanušovce Kežmarok
Matovce 090 42 Okruhlé Svidník
Matysová 065 46 Malý Lipník Stará Ľubovňa
Mečedelovce 053 14 Spišský Štvrtok Levoča
Medvedie 090 05 Krajná Poľana Svidník
Medzany 082 21 Veľký Šariš Prešov
Medzianky 094 31 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou
Medzibrodie 065 22 Mníšek nad Popradom Stará Ľubovňa
Medzilaborce 068 01 Medzilaborce Medzilaborce
Mengusovce 059 36 Mengusovce Poprad
Merník 094 23 Merník Vranov nad Topľou
Mestisko 090 41 Mestisko Svidník
Mičakovce 087 01 Giraltovce Svidník
Miháľov 085 01 Bardejov 1 Bardejov
Michajlov 067 73 Ubľa Snina
Michalok 094 23 Merník Vranov nad Topľou
Miklušovce 082 44 Klenov pri Prešove Prešov
Miková 090 24 Miková Stropkov
Mikulášová 086 36 Nižná Polianka Bardejov
Milpoš 082 71 Lipany nad Torysou Sabinov
Miňovce 090 32 Miňovce Stropkov
Mirkovce 082 06 Žehňa Prešov
Miroľa 090 05 Krajná Poľana Svidník
Mlynárovce 090 16 Cernina Svidník
Mlynčeky 059 76 Mlynčeky Kežmarok
Mlynica 059 91 Veľký Slavkov Poprad
Mníšek nad Popradom 065 22 Mníšek nad Popradom Stará Ľubovňa
Močarmany 082 53 Petrovany Prešov
Močidľany 082 63 Jarovnice Sabinov
Modra nad Cirochou 067 82 Dlhé nad Cirochou Humenné
Mokroluh 086 01 Rokytov Bardejov
Mošurov 082 67 Terňa Prešov
Mrázovce 090 34 Tokajík Stropkov
Myslina 066 01 Humenné 1 Humenné
Ňagov 068 01 Medzilaborce Medzilaborce
Nechválova Polianka 067 33 Papín Humenné
Nemcovce 082 12 Kapušany pri Prešove Prešov
Nemcovce 086 12 Kurima Bardejov
Nemešany 053 02 Spišský Hrhov Levoča
Niereše 082 06 Žehňa Prešov
Nižná Jablonka 067 34 Nižná Jablonka Humenné
Nižná Jedľová 089 01 Svidník Svidník
Nižná Olšava 090 32 Miňovce Stropkov
Nižná Pisaná 090 01 Kapišová Svidník
Nižná Polianka 086 36 Nižná Polianka Bardejov
Nižná Sitnica 094 07 Nižná Sitnica Humenné
Nižná Šebastová 080 06 Prešov 6 Prešov
Nižná Šuňava 059 39 Šuňava Poprad
Nižná Vladiča 090 23 Havaj Stropkov
Nižná Voľa 086 21 Lukavica pri Bardejove Bardejov
Nižné Ladičkovce 067 11 Ľubiša Humenné
Nižné Raslavice 086 41 Raslavice Bardejov
Nižné Repaše 053 71 Vyšné Repaše Levoča
Nižné Ružbachy 065 02 Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa
Nižný Hrabovec 094 21 Nižný Hrabovec Vranov nad Topľou
Nižný Hrušov 094 22 Nižný Hrušov Vranov nad Topľou
Nižný Komárnik 090 05 Krajná Poľana Svidník
Nižný Kručov 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Nižný Mirošov 090 11 Vyšný Orlík Svidník
Nižný Orlík 090 11 Vyšný Orlík Svidník
Nižný Slavkov 082 75 Nižný Slavkov Sabinov
Nižný Tvarožec 086 02 Gaboltov Bardejov
Nová Kelča 094 04 Nová Kelča Vranov nad Topľou
Nová Lesná 059 86 Nová Lesná Poprad
Nová Ľubovňa 065 11 Nová Ľubovňa Stará Ľubovňa
Nová Polianka 059 83 Nová Polianka Poprad
Nová Polianka 089 01 Svidník Svidník
Nová Sedlica 067 68 Zboj Snina
Nový Smokovec 062 01 Starý Smokovec Poprad
Obručné 065 42 Čirč Stará Ľubovňa
Ohradzany 067 22 Ohradzany Humenné
Okrúhle 090 42 Okruhlé Svidník
Okružná 082 12 Kapušany pri Prešove Prešov
Olejníkov 082 57 Ľutina Sabinov
Oľka 067 04 Oľka Medzilaborce
Oľšavce 086 46 Hankovce pri Giraltovciach Bardejov
Oľšavica 053 73 Brutovce Levoča
Oľšavka 090 22 Bukovce Stropkov
Oľšinkov 067 16 Výrava Medzilaborce
Oľšov 082 76 Torysa Sabinov
Ondavka 086 36 Nižná Polianka Bardejov
Ondavské Matiašovce 094 01 Tovarné Vranov nad Topľou
Ondrašovce 082 33 Chminianska Nová Ves Prešov
Ondrej 059 12 Hôrka pri Poprade Poprad
Ordzovany 053 06 Bijacovce Levoča
Orkucany 083 01 Sabinov Sabinov
Orlov 065 43 Orlov nad Popradom Stará Ľubovňa
Ortuťová 086 12 Kurima Bardejov
Osadné 067 34 Nižná Jablonka Snina
Osikov 086 42 Hertník Bardejov
Ostrovany 082 22 Šarišské Michaľany Sabinov
Osturňa 059 79 Osturňa Kežmarok
Ovčie 082 38 Víťaz Prešov
Pakostov 094 07 Nižná Sitnica Humenné
Palota 068 01 Medzilaborce Medzilaborce
Papín 067 33 Papín Humenné
Parihuzovce 067 35 Pčoliné Snina
Pastovník 065 44 Plaveč nad Popradom Stará Ľubovňa
Pavľany 053 71 Vyšné Repaše Levoča
Pavlovce 094 31 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou
Pčoliné 067 35 Pčoliné Snina
Pečovská Nová Ves 082 56 Pečovská Nová Ves Sabinov
Petkovce 094 33 Vyšný Žipov Vranov nad Topľou
Petrová 086 02 Gaboltov Bardejov
Petrovany 082 53 Petrovany Prešov
Petrovce 094 31 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou
Pichne 069 01 Snina 1 Snina
Pikovce 059 72 Vrbov Kežmarok
Pilhov 065 22 Mníšek nad Popradom Stará Ľubovňa
Pilhovčík 065 22 Mníšek nad Popradom Stará Ľubovňa
Piskorovce 094 05 Holčíkovce Vranov nad Topľou
Plaveč 065 44 Plaveč nad Popradom Stará Ľubovňa
Plavnica 065 45 Plavnica Stará Ľubovňa
Pod Braniskom 082 37 Široké Prešov
Podčičva 094 09 Sedliská Vranov nad Topľou
Podhorany 059 93 Bušovce Kežmarok
Podhorany 082 12 Kapušany pri Prešove Prešov
Podhrabina 082 15 Chmeľov Prešov
Podhradík 080 06 Prešov 6 Prešov
Podlipníky 094 31 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou
Podolínec 065 03 Podolínec Stará Ľubovňa
Podpílie 065 41 Ľubotín Stará Ľubovňa
Podproč 053 73 Brutovce Levoča
Podsadek 064 01 Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa
Podspády 059 56 Javorina Poprad
Podzámok 065 44 Plaveč nad Popradom Stará Ľubovňa
Poľanovce 053 05 Beharovce Levoča
Poliakovce 086 11 Hrabovec Bardejov
Poloma 082 73 Šarišské Dravce Sabinov
Pongrácovce 053 05 Beharovce Levoča
Poprad 058 01 Poprad 1 Poprad
Porúbka 067 41 Chlmec Humenné
Porúbka 086 12 Kurima Bardejov
Poša 094 21 Nižný Hrabovec Vranov nad Topľou
Potoky 082 71 Lipany nad Torysou Sabinov
Potoky 091 01 Stropkov Stropkov
Potôčky 091 01 Stropkov Stropkov
Prešov 17. novembra 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov 19. januára 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Agátová 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Alexandra Matušku 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Antona Prídavku 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Arm. gen. Svobodu 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Átriova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Bajkalská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Bajzova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Banícká 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Bánovecká 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Bardejovská 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Baštová 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Bayerova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Bažantia 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Belianska 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Bencúrova 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Bernolákova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Bezručova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Bikoš 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Biskupa Gojdiča 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Björnsonova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Bohúňova 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Borkut 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Borovicová 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Botanická 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Boženy Němcovej 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Bratislavská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Budovateľská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Burianova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Cemjata 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Cintorínska 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Čajkovského 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Čapajevova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Čerešňová 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Čergovská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov ČSA 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Čsl. letcov 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Čipkárska 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Dargovská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Dilongova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Domašská 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Dostojevského 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Družstevná 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Dubová 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Dúbravská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Dúhová 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Duchnovičovo nám. 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Duklianska 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Ďumbierska 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Engelsova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Exnárova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Federátov 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Fintická 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Floriánova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Fraňa Kráľa 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Francisciho 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Františkánske nám. 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Fučíkova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Gagarinova 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Gapľová 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Gaštanová 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Generála Ambruša 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Gorazdova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Gorkého 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Grešova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Haburská 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Hapákova 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Heinova 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Herlianska 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Hlavná 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Hodžova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Horárska 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Hruny 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Hurbanistov 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Hviezdna 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Hviezdoslavova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Chalupkova 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Chmeľová 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov J. Kostru 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Jabloňová 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Jahodová 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Jána Béreša 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Jána Bottu 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Jána Hollého 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Jána Nováka 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Janáčkova 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Janka Borodáča 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Jánošíkova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Janouškova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Jarková 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Jarná 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Jastrabia 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Javorinská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Jazdecká 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Jazvečia 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Jedľová 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Jelšová 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Jesenná 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Jesenského 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Jilemnického 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Jiráskova 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Jurkovičova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Justičná 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Južná 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov K amfiteátru 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov K Okruhliaku 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov K potoku 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov K Starej tehelni 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov K studničke 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov K Surdoku 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Kalinčiakova 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Kamencová 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Kamenná 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Kapušianska 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Karpatská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Kendická 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Keratsinské nám. 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Kmeťovo stromoradie 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Kollárova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Komenského 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Konštantínova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Korabinského 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Košická 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Kotrádova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Kováčska 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Kozmonautov 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov kpt. Nálepku 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Kraskova 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Krátka 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Krížna 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Krompašská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Ku Bánovcu 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Ku hati 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Ku ihrisku 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Ku Kráľovej hore 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Ku Kumštu 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Ku Kyslej vode 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Kukučínova 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Kúpeľná 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Kutuzovova 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Kúty 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Kuzmányho 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Kvetná 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Kysucká 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov L. Novomeského 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Lastovičia 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Lemešanská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Lesík delostrelcov 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Lesná 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Lesnícka 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Letná 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Levočská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Lidická 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Liesková 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Limbová 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Lipová 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Líščia 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Lomnická 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Ľubochnianska 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Ľubotická 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Lúčna 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Ľ. Podjavorinskej 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Magurská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Majakovského 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Májové nám. 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Makarenkova 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Malinová 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Marka Čulena 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Martina Benku 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Martinská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Masarykova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Matice Slovenskej 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov M. Trenčianského 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Maybaumova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov MDŽ 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Metodova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Mičurinova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Mirka Nešpora 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Mlynská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Mojmírova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Moyzesova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Mudroňova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Mukačevská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Murárska 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Na brehu 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Na Rúrkach 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Na vyhliadke 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Nábrežná 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Nám. 1. mája 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Nám. blahosl.b.V.Hop 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Nám. Kráľovnej pokoj 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Nám. Krista Kráľa 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Nám. legionárov 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Nám. máj. pov. čes. 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Nám. mieru 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Nám. mládeže 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Nám. národ. povst. 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Nám. osloboditeľov 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Narcisová 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Nižnianska 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Nová 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Obrancov mieru 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Odborárska 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Okrajová 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Okruhliak 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Okružná 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Októbrová 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Ondavská 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Opavská 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Oravská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Orgovánová 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Ortáše 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Padlých hrdinov 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Palackého 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Palárikova 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Partizánska 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Pavla Horova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Pavlovičovo nám. 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Pažica 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Pekná 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Petöfiho 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Petrovianska 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Pionierska 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Platanová 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Plavárenská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Plzeňská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Pod Furčou 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Pod hájom - Ľubotice 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Pod Hrádkom 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Pod Kalváriou 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Pod Kamennou baňou 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Pod mlákou 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Pod Skalkou 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Pod Šalgovíkom 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Pod Táborom 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Pod Turňou 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Pod Vinicami 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Pod Wilec hôrkou 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Poľná 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Popradská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Pöschlova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Potočná 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Požiarnická 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Pri hati 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Pri ihrisku 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Pri mlyne 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Pri Toryse 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Pribinova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Prostějovská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Protifaš. bojovníkov 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Pustá dolina 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Puškinova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Račia 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Radlinského 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Rampová 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Rastislavova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Raymanova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Riečna 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Rombauerova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Royova 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Rumanova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Rúrky 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Rusínska 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Ružová 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Rybárska 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Rybníčky 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Sabinovská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Sadová 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Sázavského 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Sedliackeho povst. 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Sekčovská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Severná 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Sibírska 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Sídl.dukl. hrdinov 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Sládkovičova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Slanská 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Slávičia 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Slnečná 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Slovenská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Smetanova 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Smreková 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Sokolia 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Soľanková 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Solivarská 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Soľná 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Soľnobanská 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Stavbárska 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Strážnická 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Strojnícka 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Suchomlynská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Súľovská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Surdok 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Suvorovova 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Svätoplukova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Šafárikova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Šalgovická 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Šarišská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Šebastovská 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Šidlovská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Šípková 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Školská 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Škultétyho 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Šmeralova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Šoltésovej 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Špitálska 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Športová 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Šrobárova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Štefánikova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Štúrova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Švábska 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Tajovského 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Tarasa Ševčenka 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Tatranská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Tehelná 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Tekeľova 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Terchovská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Teriakovská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Tesárska 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Tkáčska 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Tokajícka 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Tomášikova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Topoľová 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Trnková 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Údenárska 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Urbánkova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Urxova 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Úzka 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Vajanského 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Vaľkovská 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Vansovej 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Važecká 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Včelárska 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Veselá 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Veterná 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Vihorlatská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Višňová 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov V. Clementisa 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Vlčia 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Vodárenská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Vodná 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Volgogradská 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Vranovská 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Vŕbová 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Vydumanec 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Východná 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Weberova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Wolkerova 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Za Kalváriou 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Za potokom 080 06 Prešov 6 Prešov
Prešov Zabíjaná 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Záborského 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Záhradná 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Záhradnícka 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Záhrady 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Západná 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Zápotockého 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Zborovská 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Zemplínska 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Zimná 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Zlatobanská 080 05 Prešov 5 Prešov
Prešov Železničiarska 080 01 Prešov 1 Prešov
Prešov Železničná 080 06 Prešov 6 Prešov
Príkra 090 05 Krajná Poľana Svidník
Primovce 059 12 Hôrka pri Poprade Poprad
Príslop 067 66 Kolbasov Snina
Prituľany 094 08 Ruská Poruba Humenné
Proč 082 14 Pušovce Prešov
Prosačov 094 31 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou
Pstriná 090 05 Krajná Poľana Svidník
Ptičie 067 41 Chlmec Humenné
Pusté Pole 065 41 Ľubotín Stará Ľubovňa
Pušovce 082 14 Pušovce Prešov
Radatice 082 42 Bzenov Prešov
Radoma 090 42 Okruhlé Svidník
Radvaň nad Laborcom 067 01 Radvaň nad Laborcom Medzilaborce
Radvanovce 094 31 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou
Rafajovce 094 05 Holčíkovce Vranov nad Topľou
Rakovčík 089 01 Svidník Svidník
Rakúsy 059 76 Mlynčeky Kežmarok
Raslavice 086 41 Raslavice Bardejov
Ratvaj 082 66 Uzovce Sabinov
Ražňany 082 61 Ražňany Sabinov
Regetovka 086 33 Zborov Bardejov
Reľov 059 04 Spišské Hanušovce Kežmarok
Remeniny 094 31 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou
Renčišov 082 63 Jarovnice Sabinov
Repejov 067 04 Oľka Medzilaborce
Rešov 086 21 Lukavica pri Bardejove Bardejov
Richvald 085 01 Bardejov 1 Bardejov
Rohožník 094 07 Nižná Sitnica Humenné
Rokycany 082 41 Bajerov Prešov
Rokytov 086 01 Rokytov Bardejov
Rokytov pri Humennom 067 13 Rokytov pri Humennom Humenné
Rokytovce 068 01 Medzilaborce Medzilaborce
Roškovce 053 02 Spišský Hrhov Levoča
Roškovce 067 02 Čabiny Medzilaborce
Rovné 067 32 Vyšný Hrušov Humenné
Rovné 090 16 Cernina Svidník
Roztoky 090 11 Vyšný Orlík Svidník
Rožkovany 082 71 Lipany nad Torysou Sabinov
Rudlov 094 35 Soľ Vranov nad Topľou
Runina 067 65 Topoľa Snina
Ruská Kajňa 094 07 Nižná Sitnica Humenné
Ruská Nová Ves 080 05 Prešov 5 Prešov
Ruská Poruba 094 08 Ruská Poruba Humenné
Ruská Voľa 094 31 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou
Ruská Voľa n/Popr. 065 42 Čirč Stará Ľubovňa
Ruská Volová 067 72 Klenová Snina
Ruské Pekľany 082 42 Bzenov Prešov
Ruský Potok 067 66 Kolbasov Snina
Ružbachy - kúpele 065 02 Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa
Sabinov 083 01 Sabinov Sabinov
Sačurov 094 13 Sačurov Vranov nad Topľou
Salvátor 082 36 Lipovce pri Prešove Prešov
Sečovská Polianka 094 14 Sečovská Polianka Vranov nad Topľou
Sedlice 082 43 Sedlice pri Prešove Prešov
Sedliská 094 09 Sedliská Vranov nad Topľou
Seniakovce 082 03 Lemešany Prešov
Severná 080 06 Prešov 6 Prešov
Sigord 082 52 Kokošovce Prešov
Sitník 091 01 Stropkov Stropkov
Skrabské 094 33 Vyšný Žipov Vranov nad Topľou
Slovenská Kajňa 094 02 Slovenská Kajňa Vranov nad Topľou
Slovenská Ves 059 02 Slovenská Ves Kežmarok
Slovenská Volová 067 22 Ohradzany Humenné
Slovenské Krivé 067 13 Rokytov pri Humennom Humenné
Smilno 086 33 Zborov Bardejov
Snakov 086 06 Malcov Bardejov
Snina 069 01 Snina 1 Snina
Soboš 090 42 Okruhlé Svidník
Soľ 094 35 Soľ Vranov nad Topľou
Solivar 080 05 Prešov 5 Prešov
Soľník 090 31 Kolbovce Stropkov
Sopkovce 067 22 Ohradzany Humenné
Spišská Belá 059 01 Spišská Belá Kežmarok
Spišská Sobota 058 01 Poprad 1 Poprad
Spišská Stará Ves 061 01 Spišská Stará Ves Kežmarok
Spišská Teplica 059 34 Spišská Teplica Poprad
Spišské Bystré 059 18 Spišské Bystré Poprad
Spišské Hanušovce 059 04 Spišské Hanušovce Kežmarok
Spišské Podhradie 053 04 Spišské Podhradie Levoča
Spišský Hrhov 053 02 Spišský Hrhov Levoča
Spišský Štiavnik 059 14 Spišský Štiavnik Poprad
Spišský Štvrtok 053 14 Spišský Štvrtok Levoča
Stakčín 067 61 Stakčín Snina
Stakčínska Roztoka 067 61 Stakčín Snina
Stará Lesná 059 52 Veľká Lomnica Kežmarok
Stará Ľubovňa 064 01 Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa
Starina 065 46 Malý Lipník Stará Ľubovňa
Starý Smokovec 062 01 Starý Smokovec Poprad
Staškovce 090 23 Havaj Stropkov
Stebnícka Huta 086 33 Zborov Bardejov
Stebník 086 33 Zborov Bardejov
Stotince 059 94 Holumnica Kežmarok
Stráňany 065 33 Veľký Lipník Stará Ľubovňa
Stráne pod Tatrami 059 76 Mlynčeky Kežmarok
Stráže pod Tatrami 058 01 Poprad 1 Poprad
Strážky 059 01 Spišská Belá Kežmarok
Strihovce 067 73 Ubľa Snina
Stročín 089 01 Svidník Svidník
Stropkov 091 01 Stropkov Stropkov
Studenec 053 04 Spišské Podhradie Levoča
Stuľany 086 43 Koprivnica Bardejov
Suchá 090 23 Havaj Stropkov
Suchá Dolina 082 43 Sedlice pri Prešove Prešov
Sukov 067 02 Čabiny Medzilaborce
Sulín 065 46 Malý Lipník Stará Ľubovňa
Sveržov 086 02 Gaboltov Bardejov
Svetlice 067 16 Výrava Medzilaborce
Svidnička 090 02 Kružlová Svidník
Svidník 089 01 Svidník Svidník
Svinia 082 32 Svinia Prešov
Svit 059 21 Svit Poprad
Šalgovík 080 01 Prešov 1 Prešov
Šambron 065 45 Plavnica Stará Ľubovňa
Šandal 091 01 Stropkov Stropkov
Šapinec 090 42 Okruhlé Svidník
Šarbov 090 05 Krajná Poľana Svidník
Šarišská Poruba 082 12 Kapušany pri Prešove Prešov
Šarišská Trstená 082 14 Pušovce Prešov
Šarišské Bohdanovce 082 05 Šarišské Bohdanovce Prešov
Šarišské Čierne 086 37 Šarišské Čierne Bardejov
Šarišské Dravce 082 73 Šarišské Dravce Sabinov
Šarišské Jastrabie 065 48 Šarišské Jastrabie Stará Ľubovňa
Šarišské Lúky 080 06 Prešov 6 Prešov
Šarišské Lužianky 082 32 Svinia Prešov
Šarišské Michaľany 082 22 Šarišské Michaľany Sabinov
Šarišské Sokolovce 082 66 Uzovce Sabinov
Šarišský Štiavnik 090 42 Okruhlé Svidník
Šašová 086 12 Kurima Bardejov
Šemetkovce 090 03 Ladomirová Svidník
Šiba 086 22 Kľušov Bardejov
Šindliar 082 36 Lipovce pri Prešove Prešov
Široké 082 37 Široké Prešov
Šmigovec 067 73 Ubľa Snina
Štefanovce 082 35 Hendrichovce Prešov
Štefanovce 094 01 Tovarné Vranov nad Topľou
Štefurov 090 42 Okruhlé Svidník
Štôla 059 37 Štôla Poprad
Štrba 059 38 Štrba Poprad
Štrbské Pleso 059 85 Štrbské Pleso Poprad
Šuňava 059 39 Šuňava Poprad
Švábovce 059 12 Hôrka pri Poprade Poprad
Taľka 082 12 Kapušany pri Prešove Prešov
Tarnov 086 01 Rokytov Bardejov
Tatranská Javorina 059 56 Javorina Poprad
Tatranská Kotlina 059 54 Tatranská Kotlina Poprad
Tatranská Lesná 059 60 Tatranská Lomnica Poprad
Tatranská Lomnica 059 60 Tatranská Lomnica Poprad
Tatranská Polianka 062 01 Starý Smokovec Poprad
Tatranská Štrba 059 41 Tatranská Štrba Poprad
Tatranské Matliare 059 60 Tatranská Lomnica Poprad
Tatranské Zruby 062 01 Starý Smokovec Poprad
Teriakovce 080 05 Prešov 5 Prešov
Terňa 082 67 Terňa Prešov
Tichý Potok 082 74 Brezovica nad Torysou Sabinov
Tisinec 091 01 Stropkov Stropkov
Tokajík 090 34 Tokajík Stropkov
Topoľa 067 65 Topoľa Snina
Topoľovka 067 45 Topoľovka Humenné
Toporec 059 95 Toporec Kežmarok
Torysa 082 76 Torysa Sabinov
Torysky 053 71 Vyšné Repaše Levoča
Tovarné 094 01 Tovarné Vranov nad Topľou
Tovarnian.Polianka 094 01 Tovarné Vranov nad Topľou
Trnkov 082 12 Kapušany pri Prešove Prešov
Tročany 086 41 Raslavice Bardejov
Tuhrina 082 07 Tuhrina Prešov
Tulčík 082 13 Tulčík Prešov
Turany nad Ondavou 090 33 Turany nad Ondavou Stropkov
Turcovce 067 23 Baškovce pri Humennom Humenné
Tvarožná 059 71 Ľubica Kežmarok
Ubľa 067 73 Ubľa Snina
Udavské 067 31 Udavské Humenné
Údol 065 45 Plavnica Stará Ľubovňa
Ulič 067 67 Ulič Snina
Uličské Krivé 067 67 Ulič Snina
Uloža 053 71 Vyšné Repaše Levoča
Úsvit 059 11 Hozelec Poprad
Uzovce 082 66 Uzovce Sabinov
Uzovské Pekľany 082 63 Jarovnice Sabinov
Uzovský Šalgov 082 61 Ražňany Sabinov
Vagrinec 090 03 Ladomirová Svidník
Valaškovce 066 01 Humenné 1 Humenné
Valentovce 067 01 Radvaň nad Laborcom Medzilaborce
Valkovce 090 42 Okruhlé Svidník
Vaniškovce 086 41 Raslavice Bardejov
Vápeník 090 02 Kružlová Svidník
Varadka 086 36 Nižná Polianka Bardejov
Varechovce 090 23 Havaj Stropkov
Varhaňovce 082 05 Šarišské Bohdanovce Prešov
Vavrinec 094 31 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou
Vechec 094 12 Vechec Vranov nad Topľou
Veľká 058 01 Poprad 1 Poprad
Veľká Franková 059 78 Veľká Franková Kežmarok
Veľká Lesná 065 34 Veľká Lesná Stará Ľubovňa
Veľká Lomnica 059 52 Veľká Lomnica Kežmarok
Veľkrop 091 01 Stropkov Stropkov
Veľký Lipník 065 33 Veľký Lipník Stará Ľubovňa
Veľký Slavkov 059 91 Veľký Slavkov Poprad
Veľký Slivník 082 67 Terňa Prešov
Veľký Šariš 082 21 Veľký Šariš Prešov
Veľopolie 067 31 Udavské Humenné
Vernár 059 17 Vernár Poprad
Vikartovce 059 19 Vikartovce Poprad
Vislanka 065 41 Ľubotín Stará Ľubovňa
Vislava 090 21 Chotča Stropkov
Víťaz 082 38 Víťaz Prešov
Víťazovce 067 24 Lukačovce pri Humennom Humenné
Vlača 094 31 Hanušovce nad Topľou Vranov nad Topľou
Vladiča 090 23 Havaj Stropkov
Vlková 059 72 Vrbov Kežmarok
Vlkovce 059 71 Ľubica Kežmarok
Vojňany 059 02 Slovenská Ves Kežmarok
Vojtovce 091 01 Stropkov Stropkov
Volica 067 01 Radvaň nad Laborcom Medzilaborce
Vranov 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou 1. mája 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou A. Dubčeka 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou B. Němcovej 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Bernolákova 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Budovateľská 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Cintorínska 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Čemernianska 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Dlhá 093 02 Vranov nad Topľou 2 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Dlhá 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Dobrianskeho 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Domašská 093 02 Vranov nad Topľou 2 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Dr. Daxnera 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Dubník 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Duklianskych hrdinov 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou E. Urxa 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Ulica gen. Svobodu 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Gorkého 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Herlianska 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Hlovíkova 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Hronského 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Hviezdoslavova 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Janka Kráľa 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Janka Matušku 093 02 Vranov nad Topľou 2 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Jarková 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Jarná 093 02 Vranov nad Topľou 2 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Jarná 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Kalinčiakova 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Komenského 093 02 Vranov nad Topľou 2 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Ulica kpt. Nálepku 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Krátka 093 02 Vranov nad Topľou 2 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Kukučínova 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Kvetná 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Lesná 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Lesnícka 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Lomnická 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou M. Benku 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou M. R. Štefánika 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Makovická 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Mierová 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Michala Lacka 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Mlynská 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Na hrunku 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Na vŕšku 093 02 Vranov nad Topľou 2 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Nám P. P. Gojdiča 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Nám. slobody 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Nám. sv. Cyrila a Me 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Nemocničná 093 02 Vranov nad Topľou 2 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Nerudova 093 02 Vranov nad Topľou 2 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Obchodná 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Ondavská 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Opálová 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou P. J. Šafárika 093 02 Vranov nad Topľou 2 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Palárikova 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Pod dolami 093 02 Vranov nad Topľou 2 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Podhrunkovská 093 02 Vranov nad Topľou 2 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Porubská 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Prešovská 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Pribinova 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Puškinova 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Rázusova 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Ružová 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Sadová 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Sídlisko 1. mája 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Sídlisko I 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Sídlisko II 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Sídlisko juh 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Sídlisko lúčna 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Sídlisko Okulka 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Sládkovičova 093 02 Vranov nad Topľou 2 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Slanská 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Slnečná 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Staničná 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Svätoplukova 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Školská 093 02 Vranov nad Topľou 2 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Štúrova 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Tehelná 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Tolstého 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Toplianska 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Trepská 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Vajanského 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Veterná 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Viničná 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Záborského 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Záhradná 093 01 Vranov nad Topľou 1 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Zimná 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou Železničná 093 03 Vranov nad Topľou 3 Vranov nad Topľou
Vrbov 059 72 Vrbov Kežmarok
Výborná 059 02 Slovenská Ves Kežmarok
Vydraň 068 01 Medzilaborce Medzilaborce
Vydrník 059 14 Spišský Štiavnik Poprad
Vydumanec 080 01 Prešov 1 Prešov
Výrava 067 16 Výrava Medzilaborce
Vysielač 080 01 Prešov 1 Prešov
Vysoká 082 74 Brezovica nad Torysou Sabinov
Vysoké Tatry 062 01 Starý Smokovec Poprad
Vyškovce 090 21 Chotča Stropkov
Vyšná Jablonka 067 34 Nižná Jablonka Humenné
Vyšná Jedľová 089 01 Svidník Svidník
Vyšná Olšava 090 32 Miňovce Stropkov
Vyšná Pisaná 090 01 Kapišová Svidník
Vyšná Polianka 086 36 Nižná Polianka Bardejov
Vyšná Sitnica 094 07 Nižná Sitnica Humenné
Vyšná Šebastová 080 06 Prešov 6 Prešov
Vyšná Vladiča 090 23 Havaj Stropkov
Vyšná Voľa 086 21 Lukavica pri Bardejove Bardejov
Vyšné Hágy 059 84 Vyšné Hágy Poprad
Vyšné Ladičkovce 067 11 Ľubiša Humenné
Vyšné Raslavice 086 41 Raslavice Bardejov
Vyšné Repaše 053 71 Vyšné Repaše Levoča
Vyšné Ružbachy 065 02 Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa
Vyšný Hrabovec 090 34 Tokajík Stropkov
Vyšný Hrušov 067 32 Vyšný Hrušov Humenné
Vyšný Kazimír 094 09 Sedliská Vranov nad Topľou
Vyšný Komárnik 090 05 Krajná Poľana Svidník
Vyšný Kručov 086 45 Marhaň Bardejov
Vyšný Mirošov 090 11 Vyšný Orlík Svidník
Vyšný Orlík 090 11 Vyšný Orlík Svidník
Vyšný Slavkov 053 73 Brutovce Levoča
Vyšný Tvarožec 086 02 Gaboltov Bardejov
Vyšný Žipov 094 33 Vyšný Žipov Vranov nad Topľou
Záborské 082 53 Petrovany Prešov
Záhradné 082 16 Fintice Prešov
Zálesie 059 04 Spišské Hanušovce Kežmarok
Zámutov 094 15 Zámutov Vranov nad Topľou
Závada 054 01 Levoča Levoča
Závada 094 08 Ruská Poruba Humenné
Závadka 066 01 Humenné 1 Humenné
Závadka 082 67 Terňa Prešov
Závodie 065 46 Malý Lipník Stará Ľubovňa
Zboj 067 68 Zboj Snina
Zbojné 067 13 Rokytov pri Humennom Medzilaborce
Zborov 086 33 Zborov Bardejov
Zbudská Belá 067 01 Radvaň nad Laborcom Medzilaborce
Zbudské Dlhé 067 12 Koškovce Humenné
Zemplínske Hámre 067 77 Zemplínske Hámre Snina
Zimná Studňa 082 12 Kapušany pri Prešove Prešov
Zlatá Baňa 082 52 Kokošovce Prešov
Zlaté 086 01 Rokytov Bardejov
Zlatník 094 33 Vyšný Žipov Vranov nad Topľou
Zubné 067 33 Papín Humenné
Žakovce 059 73 Žakovce Kežmarok
Žalobín 094 03 Žalobín Vranov nad Topľou
Žatkovce 082 67 Terňa Prešov
Ždiar 059 55 Ždiar Poprad
Žehňa 082 06 Žehňa Prešov
Železník 087 01 Giraltovce Svidník
Želmanovce 086 44 Kuková Svidník
Žipov 082 41 Bajerov Prešov
Župčany 080 01 Prešov 1 Prešov

PSČ podľa krajov: