Košický kraj:

Obec Ulica PSČ Dodávacia
pošta
Okres
Albínov 078 01 Sečovce Trebišov
Ardovo 049 55 Dlhá Ves Rožňava
Arnutovce 053 13 Letanovce Spišská Nová Ves
Bačka 076 84 Leles Trebišov
Bačkov 076 61 Bačkov Trebišov
Bačkovík 044 45 Bidovce Košice-okolie
Bajany 072 54 Lekárovce Michalovce
Baňa Lucia 044 25 Medzev Košice-okolie
Bánovce nad Ondavou 072 04 Trhovište Michalovce
Bara 076 32 Borša Trebišov
Baška 040 16 Košice 16 Košice-okolie
Baškovce 073 01 Sobrance Sobrance
Belža 044 58 Seňa Košice-okolie
Beňatina 072 64 Podhoroď Sobrance
Beniakovce 044 42 Rozhanovce Košice-okolie
Bernátovce 044 13 Valaliky Košice-okolie
Beša 076 72 Vojany Michalovce
Betlanovce 053 15 Hrabušice Spišská Nová Ves
Betlenovce 071 01 Michalovce 1 Michalovce
Betliar 049 21 Betliar Rožňava
Bežovce 072 53 Bežovce Sobrance
Bidovce 044 45 Bidovce Košice-okolie
Biel 076 41 Biel Trebišov
Biele Vody 053 76 Mlynky Spišská Nová Ves
Bindt 053 32 Hnilčík Spišská Nová Ves
Blatná Polianka 072 44 Blatné Remety Sobrance
Blatné Remety 072 44 Blatné Remety Sobrance
Blatné Revištia 072 43 Veľké Revištia Sobrance
Blažice 044 16 Bohdanovce pri Košiciach Košice-okolie
Bočiar 044 57 Haniska Košice-okolie
Bohdanovce 044 16 Bohdanovce pri Košiciach Košice-okolie
Bohúňovo 049 12 Gemerská Hôrka Rožňava
Boľ 076 53 Boľ Trebišov
Boliarov 044 47 Kecerovce Košice-okolie
Borda 044 45 Bidovce Košice-okolie
Borša 076 32 Borša Trebišov
Boťany 076 43 Čierna nad Tisou Trebišov
Božčice 076 62 Parchovany Trebišov
Bôrka 049 42 Drnava Rožňava
Bracovce 072 05 Bracovce Michalovce
Brdárka 049 34 Markuška Rožňava
Brehov 076 05 Cejkov Trebišov
Bretka 980 46 Gemerská Panica Rožňava
Brezina 076 12 Kuzmice Trebišov
Brzotín 049 51 Brzotín Rožňava
Budimír 044 43 Budimír Košice-okolie
Budince 076 77 Ruská Michalovce
Budkovce 072 15 Budkovce Michalovce
Budulov 045 01 Moldava nad Bodvou Košice-okolie
Bukovec 044 20 Malá Ida Košice-okolie
Bunetice 044 47 Kecerovce Košice-okolie
Bunkovce 072 44 Blatné Remety Sobrance
Buzica 044 73 Buzica Košice-okolie
Buzice 044 13 Valaliky Košice-okolie
Byster 044 41 Sady nad Torysou Košice-okolie
Bystrany 053 62 Bystrany pri Spišskej Novej Vsi Spišská Nová Ves
Byšta 076 13 Kazimír Trebišov
Cejkov 076 05 Cejkov Trebišov
Cestice 044 71 Čečejovce Košice-okolie
Čakanovce 044 45 Bidovce Košice-okolie
Čaňa 044 14 Čaňa Košice-okolie
Čečehov 072 11 Čečehov Michalovce
Čečejovce 044 71 Čečejovce Košice-okolie
Čeľovce 076 17 Nižný Žipov Trebišov
Čerhov 076 81 Čerhov Trebišov
Černochov 076 32 Borša Trebišov
Čičarovce 076 71 Čičarovce Michalovce
Čierna 076 43 Čierna nad Tisou Trebišov
Čierna Hora 053 33 Nálepkovo Gelnica
Čierna Lehota 049 36 Slavošovce Rožňava
Čierna nad Tisou 076 43 Čierna nad Tisou Trebišov
Čierne Pole 079 01 Veľké Kapušany Michalovce
Čižatice 044 47 Kecerovce Košice-okolie
Čoltovo 049 12 Gemerská Hôrka Rožňava
Čučma 048 01 Rožňava 1 Rožňava
Dancov Potok 076 12 Kuzmice Trebišov
Danišovce 053 22 Odorín Spišská Nová Ves
Dargov 076 61 Bačkov Trebišov
Debraď 045 01 Moldava nad Bodvou Košice-okolie
Dedinky 049 73 Dedinky Rožňava
Delava 053 75 Hnilec Spišská Nová Ves
Dlhá Ves 049 55 Dlhá Ves Rožňava
Dobogov 044 71 Čečejovce Košice-okolie
Dobrá 076 41 Biel Trebišov
Dobrá Voľa 053 61 Spišské Vlachy Spišská Nová Ves
Dobšiná 049 25 Dobšiná Rožňava
Dobšin. Ľad. Jaskyňa 049 71 Dobšinská Ľadová Jaskyňa Rožňava
Dobšinská Maša 049 73 Dedinky Rožňava
Dolný Les 072 13 Palín Michalovce
Drahňov 076 74 Drahňov Michalovce
Drienovec 044 01 Drienovec Košice-okolie
Drnava 049 42 Drnava Rožňava
Družstevná pri Horn. 044 31 Družstevná pri Hornáde Košice-okolie
Dúbravka 072 15 Budkovce Michalovce
Ďurďošík 044 45 Bidovce Košice-okolie
Ďurkov 044 19 Ruskov Košice-okolie
Dvorianky 076 62 Parchovany Trebišov
Dvorníky 044 02 Turňa nad Bodvou Košice-okolie
Dvorníky - Včeláre 044 02 Turňa nad Bodvou Košice-okolie
Egreš 075 01 Trebišov 1 Trebišov
Falkušovce 072 05 Bracovce Michalovce
Fejséš 077 01 Kráľovský Chlmec 1 Trebišov
Fekišovce 072 33 Hnojné Sobrance
Gajdoš 072 43 Veľké Revištia Sobrance
Geča č. 107-110 044 14 Čaňa Košice-okolie
Geča 044 10 Geča Košice-okolie
Gelnica 056 01 Gelnica Gelnica
Gemerská Hôrka 049 12 Gemerská Hôrka Rožňava
Gemerská Panica 980 46 Gemerská Panica Rožňava
Gemerská Poloma 049 22 Gemerská Poloma Rožňava
Gočaltovo 049 32 Štítnik Rožňava
Gočovo 049 24 Vlachovo Rožňava
Gomboš 044 55 Veľká Ida Košice-okolie
Grajciar 044 57 Haniska Košice-okolie
Gyňov 044 14 Čaňa Košice-okolie
Hačava 044 02 Turňa nad Bodvou Košice-okolie
Hadušovce 053 13 Letanovce Spišská Nová Ves
Háj 044 02 Turňa nad Bodvou Košice-okolie
Hámre 053 33 Nálepkovo Gelnica
Haniska 044 57 Haniska Košice-okolie
Hanková 049 34 Markuška Rožňava
Harichovce 053 01 Harichovce Spišská Nová Ves
Hatalov 072 16 Hatalov Michalovce
Havrania Dolina 053 76 Mlynky Spišská Nová Ves
Hažín 072 34 Zalužice Michalovce
Helcmanovce 055 63 Helcmanovce Gelnica
Henckovce 049 23 Nižná Slaná Rožňava
Henclová 053 33 Nálepkovo Gelnica
Herľany 044 45 Bidovce Košice-okolie
Hincovce 053 63 Spišský Hrušov Spišská Nová Ves
Hlivištia 073 01 Sobrance Sobrance
Hnilčík 053 32 Hnilčík Spišská Nová Ves
Hnilec 053 75 Hnilec Spišská Nová Ves
Hnojné 072 33 Hnojné Michalovce
Hodkovce 044 21 Šemša Košice-okolie
Hodkovce 053 61 Spišské Vlachy Spišská Nová Ves
Honce 049 32 Štítnik Rožňava
Horňa 073 01 Sobrance Sobrance
Horovce 072 02 Tušická Nová Ves Michalovce
Hosťovce 044 02 Turňa nad Bodvou Košice-okolie
Hrabušice 053 15 Hrabušice Spišská Nová Ves
Hradištská Moľva 072 06 Malčice Michalovce
Hraň 076 03 Hraň Trebišov
Hrašovík 044 42 Rozhanovce Košice-okolie
Hrčeľ 076 15 Veľaty Trebišov
Hrhov 049 44 Hrhov Rožňava
Hriadky 076 22 Vojčice Trebišov
Hrišovce 053 51 Kluknava Gelnica
Hrušov 049 43 Jablonov nad Turňou Rožňava
Hrušov 076 37 Rad Trebišov
Hunkovce 076 62 Parchovany Trebišov
Husák 072 51 Krčava Sobrance
Hýľov 044 12 Nižný Klátov Košice-okolie
Choňkovce 072 63 Choňkovce Sobrance
Chorváty 044 02 Turňa nad Bodvou Košice-okolie
Chrasť nad Hornádom 053 63 Spišský Hrušov Spišská Nová Ves
Chrastné 044 44 Kráľovce pri Košiciach Košice-okolie
Chym 044 74 Perín-Chym Košice-okolie
Iliašovce 053 11 Smižany Spišská Nová Ves
Iňačovce 072 11 Čečehov Michalovce
Inovce 072 64 Podhoroď Sobrance
Ižkovce 076 72 Vojany Michalovce
Jablonov nad Turňou 049 43 Jablonov nad Turňou Rožňava
Jaklovce 055 61 Jaklovce Gelnica
Jamník 053 22 Odorín Spišská Nová Ves
Janík 044 05 Janík Košice-okolie
Jasenov 072 42 Úbrež Sobrance
Jasov 044 23 Jasov Košice-okolie
Jastrabie pri Michal 072 11 Čečehov Michalovce
Jenkovce 072 52 Jenkovce Sobrance
Jovice 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka Rožňava
Jovsa 072 32 Jovsa Michalovce
Kačanov 072 05 Bracovce Michalovce
Kaľava 053 42 Krompachy Spišská Nová Ves
Kalša 044 18 Kalša Košice-okolie
Kaluža 072 36 Kaluža Michalovce
Kapoňa 076 84 Leles Trebišov
Kapušianske Kľačany 079 01 Veľké Kapušany Michalovce
Kapušianske Vojkovce 079 01 Veľké Kapušany Michalovce
Karlov Dvor 076 33 Slovenské Nové Mesto Trebišov
Kašov 076 02 Novosad Trebišov
Kazimír 076 13 Kazimír Trebišov
Kecerovce 044 47 Kecerovce Košice-okolie
Kecerovské Kostoľany 044 47 Kecerovce Košice-okolie
Kecerovské Pekľany 044 47 Kecerovce Košice-okolie
Kecerovský Lipovec 044 47 Kecerovce Košice-okolie
Kečovo 049 55 Dlhá Ves Rožňava
Kechnec 044 58 Seňa Košice-okolie
Kinčeš 076 62 Parchovany Trebišov
Klin nad Bodrogom 076 31 Streda nad Bodrogom Trebišov
Klokočov 072 36 Kaluža Michalovce
Kluknava 053 51 Kluknava Gelnica
Kobeliarovo 049 23 Nižná Slaná Rožňava
Koceľovce 049 35 Ochtiná Rožňava
Kojšov 055 52 Kojšov Gelnica
Kokšov - Bakša 044 13 Valaliky Košice-okolie
Kolibabovce 072 61 Porúbka pri Sobranciach Sobrance
Kolinovce 053 42 Krompachy Spišská Nová Ves
Kolónia 076 42 Veľké Trakany Trebišov
Komanica 072 15 Budkovce Michalovce
Komárovce 044 55 Veľká Ida Košice-okolie
Komárovce 073 01 Sobrance Sobrance
Koňuš 072 63 Choňkovce Sobrance
Koromľa 072 62 Koromľa Sobrance
Kostoľany n/Hornádom 044 31 Družstevná pri Hornáde Košice-okolie
Košice 1. mája 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Abovská 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Adamova 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Adlerova 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Agátová 040 14 Košice 14 Košice I
Košice Alejova 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Alešovo nábr. 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Alšavská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Alvinczyho 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Alžbetina 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Americká trieda 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Amurská 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Andraščíkova 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Aničkin park 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Aténska 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Atletická 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Azovská 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Bačikova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Bajzova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Baltická 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Banícka 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Baničova 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Bankov - baňa 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Barčianska 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Bardejovská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Baštová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Bašťovanského 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Bauerova 040 23 Košice 23 Košice I
Košice Bazalková 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Bažantia 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Belanská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Belehradská 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Bellova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Benadova 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Bencúrova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Beniakova 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Benkova 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Berlínska 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Bernolákova 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Betliarska 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Bezručova 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Bežecká 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Biela 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Bielocerkevská 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Blatná 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Blesková 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Bocatiova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Bočná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Borodáčova 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Borovicová 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Bosákova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Bottova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Boženy Němcovej 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Branisková 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Bratislavská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Brečtanová 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Brestová 040 14 Košice 14 Košice I
Košice Brezová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Brigádnická 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Brnenská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Brodná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Bronzová 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Bruselská 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Brusnicová 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Budanová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Budapeštianská 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Budovateľská 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Buková 040 14 Košice 14 Košice I
Košice Bukovecká 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Bukureštská 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Bulharská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Buziňská 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Buzulucká 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Bystrická 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Cesta do Hanisky 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Cesta na Jahodnú 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Cesta pod Hradovou 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Cibrusovej 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Cimborkova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Cínová 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Cintorínska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Cintorínska 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Clementisova 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Cottbuská 040 23 Košice 23 Košice I
Košice Cyklistická 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Cyprusová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Czambelova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Čajakova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Čajkovského 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Čapajevova 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Čárskeho 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Čechovova 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Čermeľská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Čermeľské údolie 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Červený rak 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Česká 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Čsl. odboja 040 11 Košice 11 Košice I
Košice ČSA 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Čsl. odbojárov 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Čičky Majer 040 23 Košice 23 Košice I
Košice Čiernomorská 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Čingovská 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Čínska 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Čkalovova 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Člnková 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Čordákova 040 23 Košice 23 Košice I
Košice Dargovská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Ďatelinová 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Dénešova 040 23 Košice 23 Košice I
Košice Detvianska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Diamantová 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Dneperská 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Dobšinského 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Dolina 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Domčeková 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Dominikánske nám. 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Donská 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Dopravná 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Dr. Kostlivého 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Drábova 040 23 Košice 23 Košice I
Košice Drevný trh 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Drieňová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Drocárov park 040 23 Košice 23 Košice I
Košice Drozdia 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Družicová 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Družstevná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Dubová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Dúbravská 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Dúhová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Ďumbierska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Dunajská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Dvorkinova 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Edisonova 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Európska tr. 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Exnárova 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Fábryho 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Fakľová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Fándlyho 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Fejova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Feketeova pažiť 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Festivalové nám. 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Fialková 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Fibichova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Floriánska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Franckova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Františkánska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Furčianska 040 14 Košice 14 Košice I
Košice Gagarinovo nám. 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Galaktická 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Galgovecká 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Galenova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Garbiarska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Gaštanová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Gavlovičova 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Gazdovská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Gelnická 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Gemerská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Gerlachovská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Goetheho 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Gogoľova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Goldirova 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Golianova 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Gorkého 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Gorovecká 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Grešákova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Gudernova 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Haburská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Hajnícka 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Hanojská 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Harčarova 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Harmančeková 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Havanská 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Haviarska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Havlíčkova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Hečkova 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Hellova 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Helsinská 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Hemerkova 040 23 Košice 23 Košice I
Košice Heringeš 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Herlianska 040 14 Košice 14 Košice I
Košice Heydukova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Hlavná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Hlavná 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Hlinkova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Hodonínska 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Hollého 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Holubyho 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Horná 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Hornádska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Horný Bankov 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Horolezecká 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Horovova 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Hradbová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Hraničná 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Hrebendova 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Hrnčiarska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Hroncova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Hronská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Humenská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Huncovská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Hurbanova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Husárska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Husárska 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Húskova 040 23 Košice 23 Košice I
Košice Hutnícka 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Hviezdoslavova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Chalupkova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Charkovská 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Chmelníky 040 16 Košice 16 Košice I
Košice Chrastie 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Chrómová 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Idanská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Inžinierska 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Ipeľská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Irkutská 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Jabloňová 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Jačmenná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Jahodná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Jahodová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Jakobyho 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Jaltská 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Janigova 040 23 Košice 23 Košice I
Košice Jánošíkova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Jantárová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Jantárové nám. 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Jarková 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Jarmočná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Jarná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Jaseňová 040 14 Košice 14 Košice I
Košice Jasovská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Jasuschova 040 23 Košice 23 Košice I
Košice Javorová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Jazdecká 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Jazerná 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Jazmínová 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Jazvečia 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Jedlíkova 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Jedľová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Jegorovovo nám. 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Jelenia 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Jelšavská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Jenisejská 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Jesenná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Jesenského 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Jihlavská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Jilemnického 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Jiskrova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Juhoslovanská 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Junácka 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Južná tr. 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Južná tr. 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Južné nábr. 040 01 Košice 1 Košice I
Košice K ihrisku 040 01 Košice 1 Košice I
Košice K majeru 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Kadlubská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Kalinčiakova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Kalinovská 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Kalvária 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Kameničná 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Kamenná 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Kapustná 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Karlovarská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Karpatská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Kasárenské nám. 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Kaspická 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Kaštielna 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Katkin park 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Kavečany 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Kavečianska cesta 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Keldišova 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Kertésova 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Kežmarská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Kisdyho 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Kladenská 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Klimkovičova 040 23 Košice 23 Košice I
Košice Klinčeková 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Kmeťova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Kollárova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Komenského 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Končistá 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Konopná 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Konvalinková 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Kopečná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Kórejská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Korýtková 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Kosatcová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Kostolianska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Kostolná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Kostrová 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Košťova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Kováčska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Kovaľská 040 15 Košice 15 Košice I
Košice kpt. Jaroša 040 22 Košice 22 Košice I
Košice kpt. Nálepku 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Krajná 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Krakovská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Králičia 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Královecká 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Krasinského 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Krásnohorská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Krátka 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Krátka 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Krčméryho 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Kremnická 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Krivá 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Križinova 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Krmanova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Krompašská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Krosnianska 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Krupinská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Ku Bangortu 040 16 Košice 16 Košice I
Košice Ku Gardu 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Ku mlynu 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Ku Potoku 040 16 Košice 16 Košice I
Košice Kubíková 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Kukučínova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Kukuričná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Kupeckého 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Kurská 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Kustrova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Kuzmányho 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Kvetná 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Kysucká 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Laborecká 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Lackova 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Ladožská 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Ľanová 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Lečkova 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Jána Pavla II. 040 23 Košice 23 Košice I
Košice Lermontovova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Lesná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Lesnícka 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Letecká 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Letná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Levočská 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Lidické nám. 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Liesková 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Lichardova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Lipová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Liptovská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Lofflerova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Lomená 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Lomnická 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Lomonosovova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Londýnská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Lorinčík 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Lovecká 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Lubina 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Lučenecká 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Lúčna 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Ludmanská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Ľudová 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Ľudvíkov dvor 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Lupkovská 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Lyžiarská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Maďarská 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Madridská 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Magdalénska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Magnezitárska 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Magurská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Májová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Malá 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Malinová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Maloidanská 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Mánesova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Markušova 040 11 Košice 11 Košice I
Košice marš. Koneva 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Martinská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Masarykova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Matičná 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Matuškova 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Maurerova 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Mäsiarska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Medená 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Medická 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Medzevská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Medzi mostami 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Mengušovská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Mestský park 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Meteorová 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Mierová 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Michalovská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Mikovíniho 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Milosrdenstva 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Minská 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Miškovecká 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Mládežnícka 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Mliečna 040 14 Košice 14 Košice I
Košice Mlynárska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Mlynská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Močiarna 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Mojmírova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Moldavská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Mongolská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Moravská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Mosadzná 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Moskovská trieda 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Moyzesova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Mozartova 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Mudroňova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Muránska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Murgašova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Muškátová 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Myslavská 040 16 Košice 16 Košice I
Košice Na Demetri 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Na doline 040 14 Košice 14 Košice I
Košice Na hájiku 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Na Kalvárii 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Na kope 040 16 Košice 16 Košice I
Košice Na Košarisku 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Na pažiti 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Na rožku 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Na sihoti 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Na stráni 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Na šajbe 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Na úvoze 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Na záhumní 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Nám. koš. mučeníkov 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Nám. kozmonautov 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Nám. L. Novomeského 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Nám. Maratónu mieru 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Nám. mlad. poľnohosp 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Nám. nádeje 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Nám. oceliarov 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Nám. osloboditeľov 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Napájadlá 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Narcisová 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Národná tr. 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Národné nám. 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Nerudova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Nešporova 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Nevädzova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Niklová 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Nitrianska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Nivky 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Nižná úvrať 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Nižné Chmelníka 040 16 Košice 16 Košice I
Košice Nižné Kapustníky 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Nižné Kapustníky 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Nižný Heringeš 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Nová 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Obchodná 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Oblá 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Obrancov mieru 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Obrody 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Odborárska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Olivová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Omská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Ondavská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Opálová 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Opatovská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Opátska 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Oravská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Orechová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Orgovánová 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Orlia 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Orná 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Ortašská 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Ortovická 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Ortvaňová 040 14 Košice 14 Košice I
Košice Osiková 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Osloboditeľov 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Ostravská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Ostrovského 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Oštepová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Ovocná 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Ovručská 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Ovsená 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Pajorova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Palackého 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Palárikova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Palkovičova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Palmová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Panelová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Papradia 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Park Angelinum 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Park dukl. obetí 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Park Komenského 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Park mládeže 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Park obrancov mieru 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Partizánska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Pasienková 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Pasteurova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Pasteurovo nám. 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Paulínyiho 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Pažitná 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Pekinská 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Pekná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Perešská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Perlová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Petzvalova 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Piesočná 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Piešťanská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Platanová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Plťová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Plzeňská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Pod Furčou 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Pod gruntom 040 16 Košice 16 Košice I
Košice Pod horou 040 16 Košice 16 Košice I
Košice Pod hrabinou 040 16 Košice 16 Košice I
Košice Pod hrebienkom 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Pod kaštieľom 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Pod šiancom 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Pod vinicami 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Pod vlekom 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Podbeľová 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Podhradová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Podjavorinskej 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Podkamenná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Podtatranského 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Pokojná 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Pokroku 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Polárna 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Polianska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Pollova 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Poľná 040 14 Košice 14 Košice I
Košice Poľovnícka 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Poľovnícka 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Poľovská 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Poľská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Poludníková 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Poničanova 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Popradská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Popradská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Postupimská 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Poštová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Potočná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Považská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Povrazová 040 16 Košice 16 Košice I
Košice Povst. českého ľudu 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Požiarnická 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Prasličková 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Prašná 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Pražská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Prešovská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Pri bitúnku 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Pri hati 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Pri Hornáde 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Pri Hrušove 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Pri jazdiarni 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Pri Krásnej 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Pri Krásnej 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Pri Mikluš. väznici 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Pri nemocnici 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Pri plynárni 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Pri pošte 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Pri prachárni 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Pri salaši 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Pri sídlisku 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Pri studničke 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Pri vagovni 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Pri žel. Stanici 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Pribinova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Priemyselná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Príkra 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Protifaš. bojovníkov 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Prúdová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Prvosienková 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Pšeničná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Púpavová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Puškinova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Račí potok 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Radlinského 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Raketová 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Rampová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Ranná 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Rastislavova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Rázusova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Ražná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Rehoľná 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Repíková 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Repná 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Rešov majer 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Revúcka 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Rímska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Ríznerova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Robotnícka 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Rokycká 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Roľnícka 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Rooseweltova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Rosná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Rovníková 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Rozálska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Rozmarínová 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Rozvojová 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Rožňavská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Rubínová 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Rumanova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Rumunská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Rusnákova 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Ružínska 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Ružomberská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Ružová 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Sabinovská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Sadovnícka 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Sečovská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Sečovská cesta 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Senný trh 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Severné nábr. 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Skalná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Skautská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Skladná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Sklepárska 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Sládkovičova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Slanecká 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Slávičia 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Slavkovská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Sliačska 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Slivník 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Slnečná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Slobody 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Slovenská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Slovenského 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Slovenskej jednoty 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Smaragdová 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Smetanova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Smreková 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Smutná 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Snežienková 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Sofijská 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Sokolovská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Spišské nám. 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Sputniková 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Srbská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Srnčia 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Stálicová 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Staničná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Staničné nám. 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Stará baštová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Stará pracháreň 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Stará preš. cesta 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Stará spišská cesta 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Starozagorská 040 23 Košice 23 Košice I
Košice Stierova 040 23 Košice 23 Košice I
Košice Stodolova 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Stokrásková 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Strakova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Strážna 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Strelecká 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Strieborná 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Strojnícka 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Stromová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Stropkovská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Suchodolinská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Sv. Gorazda 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Sv. Ladislava 040 14 Košice 14 Košice I
Košice Sv. rodiny 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Svätoplukova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Svetlá 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Svetlá pusta 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Svidnícka 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Svornosti 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Szakayho 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Šafárikova trieda 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Šafránová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Šamborská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Šarišská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Šebastovská 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Šemšanská 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Šípková 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Široká 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Školská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Škovránčia 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Škultétyho 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Šoltésovej 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Športová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Šrobárova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Štefánikova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Štiavnická 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Štítová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Štrbská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Štrková 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Študentská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Štúrova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Šuhajová 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Táborská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Ťahanovská 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Ťahanovské riadky 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Tajovského 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Talinská 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Tatarkova 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Tatranská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Teplárenská 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Teplého 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Terchovská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Teslova 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Tešedikova 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Textilná 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Thurzova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Tigria 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Tichá 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Timonova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Timravy 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Titogradská 040 23 Košice 23 Košice I
Košice Tokajícka 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Tolstého 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Tomašíkova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Topásová 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Topoľová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Toryská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Toryská 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Továrenská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Tranovského 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Traťová 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Trebišovská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Trenčianska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Tri hôrky 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Tr. gen. Svobodu 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Tr. Koš. vlád. progr 040 23 Košice 23 Košice I
Košice Tr. SNP 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Trnavská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Trnkova 040 14 Košice 14 Košice I
Košice Tŕňová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Trolejbusová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Turgenevova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Turistická 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Turnianska 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Tyršovo nábr. 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Uherova 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Ukrajinská 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Ungárova 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Univerzitná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Uralská 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Urbánkova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Urbárska 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Uršulinská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Úzka 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Užhorodská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice V úvoze 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Vajanského 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Varšavská 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Važecká 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Včelárska paseka 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Vencová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Veterná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Viedenská 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Vihorlatská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Viničná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Višňová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Vnútorný červ. breh 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Vo výmoli 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Vodárenská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Vodná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Vojenská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Vojvodská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Vonkajší červ. breh 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Vozárova 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Vrabčia 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Vranovská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Vrátna 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Vŕbová 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Vyhoňská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Vysokoškolská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Výstavby 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Vyšná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Vyšná úvrať 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Vyšná úvrať 040 14 Košice 14 Košice I
Košice Vyšný dvor 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Watsonova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Werferova 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Wuppertálska 040 23 Košice 23 Košice I
Košice Wurmova 040 23 Košice 23 Košice I
Košice Za amfiteátrom 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Za dolným mlynom 040 16 Košice 16 Košice I
Košice Za kostolom 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Za mostom 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Za priekopou 040 16 Košice 16 Košice I
Košice Za školou 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Za štadiónom 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Záborského 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Zádielska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Záhradkárska 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Záhradná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Záhumnie 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Zajačia 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Zámočnícka 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Zborovianova 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Zborovská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Zbrojničná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Zelená 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Zeleninárska 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Zemianska 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Zemplínska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Zimná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Zinková 040 17 Košice 17-Barca Košice I
Košice Zlatá 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Zoborská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Zombova 040 23 Košice 23 Košice I
Košice Zupkova 040 22 Košice 22 Košice I
Košice Zuzkin park 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Zvolenská 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Zvonárska 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Zvončeková 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Žatevná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Ždiarska 040 12 Košice 12 Košice I
Košice Železiarenská 040 15 Košice 15 Košice I
Košice Železničná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Želiarska 040 13 Košice 13 Košice I
Košice Žiacka 040 18 Košice 18-Krásna Košice I
Košice Žilinská 040 11 Košice 11 Košice I
Košice Žitná 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Žižkova 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Žľaby 040 01 Košice 1 Košice I
Košice Žriedlová 040 01 Košice 1 Košice I
Barca 040 17 Košice 17-Barca Košice IV
Kavečany 040 01 Košice 1 Košice I
Košická Nová Ves 040 14 Košice 14 Košice III
Krásna 040 18 Košice 18-Krásna Košice IV
Lorinčík 040 11 Košice 11 Košice II
Myslava 040 16 Košice 16 Košice II
Pereš 040 11 Košice 11 Košice II
Poľov 040 15 Košice 15 Košice II
Staré Mesto 040 01 Košice 1 Košice I
Šaca 040 15 Košice 15 Košice II
Šebastovce 040 17 Košice 17-Barca Košice IV
Ťahanovce 040 13 Košice 13 Košice I
Vyšné Opátske 040 01 Košice 1 Košice IV
Západ 040 11 Košice 11 Košice II
Železiarne 044 54 Košice-Železiarne Košice II
Košická Belá 044 65 Košická Belá Košice-okolie
Košická Polianka 044 41 Sady nad Torysou Košice-okolie
Košické Oľšany 044 42 Rozhanovce Košice-okolie
Košický Klečenov 044 45 Bidovce Košice-okolie
Košťany 044 13 Valaliky Košice-okolie
Kováčová 049 42 Drnava Rožňava
Kožuchov 076 01 Zemplínske Hradište Trebišov
Kráľovce 044 44 Kráľovce pri Košiciach Košice-okolie
Kráľovský Chlmec 077 01 Kráľovský Chlmec 1 Trebišov
Krásnohor. Dlhá Lúka 049 45 Krásnohorská Dlhá Lúka Rožňava
Krásnohor. Podhradie 049 41 Krásnohorské Podhradie Rožňava
Krásnovce 072 01 Pozdišovce Michalovce
Kravany 076 61 Bačkov Trebišov
Krčava 072 51 Krčava Sobrance
Kristy 072 55 Porostov Sobrance
Krišovská Liesková 079 01 Veľké Kapušany Michalovce
Krivošťany 072 22 Strážske Michalovce
Krížany 079 01 Veľké Kapušany Michalovce
Krompachy 053 42 Krompachy Spišská Nová Ves
Kružná 049 51 Brzotín Rožňava
Kucany 076 75 Oborín Michalovce
Kunova Teplica 049 32 Štítnik Rožňava
Kusín 072 32 Jovsa Michalovce
Kuzmice 076 12 Kuzmice Trebišov
Kysak 044 81 Kysak Košice-okolie
Kysta 076 02 Novosad Trebišov
Ladmovce 076 34 Ladmovce Trebišov
Lastomír 072 37 Lastomír Michalovce
Lastovce 076 14 Michaľany pri Trebišove Trebišov
Laškovce 072 01 Pozdišovce Michalovce
Lekárovce 072 54 Lekárovce Sobrance
Leles 076 84 Leles Trebišov
Lesné 071 01 Michalovce 1 Michalovce
Letanovce 053 13 Letanovce Spišská Nová Ves
Liesková 079 01 Veľké Kapušany Michalovce
Lieskovany 053 21 Markušovce Spišská Nová Ves
Lipovník 049 42 Drnava Rožňava
Ložín 072 05 Bracovce Michalovce
Lúčka 049 42 Drnava Rožňava
Lučkovce 072 03 Rakovec nad Ondavou Michalovce
Lúčky 072 34 Zalužice Michalovce
Ľudvikov dvor 040 15 Košice 15 Košice-okolie
Luhyňa 076 14 Michaľany pri Trebišove Trebišov
Malá Bara 076 32 Borša Trebišov
Malá Ida 044 20 Malá Ida Košice-okolie
Malá Lodina 044 32 Veľká Lodina Košice-okolie
Malá Tŕňa 076 82 Veľká Tŕňa Trebišov
Malá Vieska 044 31 Družstevná pri Hornáde Košice-okolie
Malčice 072 06 Malčice Michalovce
Malé Ozorovce 078 01 Sečovce Trebišov
Malé Raškovce 072 17 Zemplínske Kopčany Michalovce
Malé Trakany 076 42 Veľké Trakany Trebišov
Malé Zalužice 072 34 Zalužice Michalovce
Malý Horeš 076 52 Veľký Horeš Trebišov
Malý Kamenec 076 36 Veľký Kamenec Trebišov
Malý Ruskov 075 01 Trebišov 1 Trebišov
Margecany 055 01 Margecany Gelnica
Markovce 072 06 Malčice Michalovce
Markuška 049 34 Markuška Rožňava
Markušovce 053 21 Markušovce Spišská Nová Ves
Matejovce 053 21 Markušovce Spišská Nová Ves
Maťovské Vojkovce 079 01 Veľké Kapušany Michalovce
Meďov 071 01 Michalovce 1 Michalovce
Medzev 044 25 Medzev Košice-okolie
Meliata 049 12 Gemerská Hôrka Rožňava
Michaľany 076 14 Michaľany pri Trebišove Trebišov
Michalovce 071 01 Michalovce 1 Michalovce
Milhosť 044 58 Seňa Košice-okolie
Milhostov 075 01 Trebišov 1 Trebišov
Milovaná 071 01 Michalovce 1 Michalovce
Mlynky 053 76 Mlynky Spišská Nová Ves
Mníšek nad Hnilcom 055 64 Mníšek nad Hnilcom Gelnica
Močarany 071 01 Michalovce 1 Michalovce
Močidlá 072 51 Krčava Sobrance
Mokrance 045 01 Moldava nad Bodvou Košice-okolie
Moldava nad Bodvou 045 01 Moldava nad Bodvou Košice-okolie
Moravany 072 03 Rakovec nad Ondavou Michalovce
Mudrovce 044 47 Kecerovce Košice-okolie
Nacina Ves 072 21 Nacina Ves Michalovce
Nadabula 048 01 Rožňava 1 Rožňava
Nálepkovo 053 33 Nálepkovo Gelnica
Nižná Hutka 040 18 Košice 18-Krásna Košice-okolie
Nižná Kamenica 044 45 Bidovce Košice-okolie
Nižná Myšľa 044 15 Nižná Myšľa Košice-okolie
Nižná Rybnica 073 01 Sobrance Sobrance
Nižná Slaná 049 23 Nižná Slaná Rožňava
Nižné Nemecké 072 52 Jenkovce Sobrance
Nižnoslanská Baňa 049 23 Nižná Slaná Rožňava
Nižný Čaj 044 16 Bohdanovce pri Košiciach Košice-okolie
Nižný Klátov 044 12 Nižný Klátov Košice-okolie
Nižný Lánec 044 73 Buzica Košice-okolie
Nižný Medzev 044 25 Medzev Košice-okolie
Nižný Žipov 076 17 Nižný Žipov Trebišov
Nová Polhora 044 44 Kráľovce pri Košiciach Košice-okolie
N.Vieska pri Bodrogu 076 35 Somotor Trebišov
Nováčany 044 21 Šemša Košice-okolie
Novosad 076 02 Novosad Trebišov
Novoveská Huta 053 31 Novoveská Huta Spišská Nová Ves
Nový Majer 075 01 Trebišov 1 Trebišov
Nový Ruskov 075 01 Trebišov 1 Trebišov
Nový Salaš 044 17 Slanec Košice-okolie
Obišovce 044 81 Kysak Košice-okolie
Oborín 076 75 Oborín Michalovce
Odorín 053 22 Odorín Spišská Nová Ves
Ochtiná 049 35 Ochtiná Rožňava
Olcnava 053 61 Spišské Vlachy Spišská Nová Ves
Oľšavka 053 61 Spišské Vlachy Spišská Nová Ves
Olšina 075 01 Trebišov 1 Trebišov
Olšovany 044 19 Ruskov Košice-okolie
Onča 076 52 Veľký Horeš Trebišov
Opátka 044 65 Košická Belá Košice-okolie
Opiná 044 47 Kecerovce Košice-okolie
Orechová 072 51 Krčava Sobrance
Oreské 072 23 Staré Michalovce
Ortáše 044 44 Kráľovce pri Košiciach Košice-okolie
Ortov 072 14 Pavlovce nad Uhom Michalovce
Ostrov 072 55 Porostov Sobrance
Pača 049 41 Krásnohorské Podhradie Rožňava
Palcmanská Maša 053 76 Mlynky Spišská Nová Ves
Palín 072 13 Palín Michalovce
Paňovce 044 71 Čečejovce Košice-okolie
Parchovany 076 62 Parchovany Trebišov
Pašková 049 32 Štítnik Rožňava
Pavlovce nad Uhom 072 14 Pavlovce nad Uhom Michalovce
Pavlovo 076 35 Somotor Trebišov
Peder 044 05 Janík Košice-okolie
Perín 044 74 Perín-Chym Košice-okolie
Perín - Chym 044 74 Perín-Chym Košice-okolie
Petrikovce 072 06 Malčice Michalovce
Petrovce 072 62 Koromľa Sobrance
Petrovce n/Laborcom 072 21 Nacina Ves Michalovce
Petrovo 049 35 Ochtiná Rožňava
Piesky 072 04 Trhovište Michalovce
Pinkovce 072 54 Lekárovce Sobrance
Pláne 072 22 Strážske Michalovce
Plechotice 075 01 Trebišov 1 Trebišov
Plešivec 049 11 Plešivec Rožňava
Ploské 044 44 Kráľovce pri Košiciach Košice-okolie
Podhoroď 072 64 Podhoroď Sobrance
Poľany 076 84 Leles Trebišov
Poproč 044 24 Poproč Košice-okolie
Poráč 053 23 Rudňany Spišská Nová Ves
Porostov 072 55 Porostov Sobrance
Poruba p/Vihorlatom 072 32 Jovsa Michalovce
Porúbka 072 61 Porúbka pri Sobranciach Sobrance
Pozdišovce 072 01 Pozdišovce Michalovce
Prakovce 055 62 Prakovce Gelnica
Pribeník 076 51 Pribeník Trebišov
Priekopa 072 61 Porúbka pri Sobranciach Sobrance
Prostredný Hámor 053 76 Mlynky Spišská Nová Ves
Ptrukša 076 77 Ruská Michalovce
Pusté Čemerné 072 22 Strážske Michalovce
Rad 076 37 Rad Trebišov
Rákoš 044 16 Bohdanovce pri Košiciach Košice-okolie
Rakovec 053 76 Mlynky Spišská Nová Ves
Rakovec nad Ondavou 072 03 Rakovec nad Ondavou Michalovce
Rakovnica 049 31 Rožňavské Bystré Rožňava
Rankovce 044 45 Bidovce Košice-okolie
Ráztoky 053 32 Hnilčík Spišská Nová Ves
Rejdová 049 26 Rejdová Rožňava
Remetské Hámre 072 41 Remetské Hámre Sobrance
Rešica 044 73 Buzica Košice-okolie
Ridzina 072 16 Hatalov Michalovce
Richnava 053 51 Kluknava Gelnica
Rochovce 049 36 Slavošovce Rožňava
Roštár 049 35 Ochtiná Rožňava
Rozhanovce 044 42 Rozhanovce Košice-okolie
Rozložná 049 32 Štítnik Rožňava
Rožňava 048 01 Rožňava 1 Rožňava
Rožňavská Baňa 048 01 Rožňava 1 Rožňava
Rožňavské Bystré 049 31 Rožňavské Bystré Rožňava
Rudná 048 01 Rožňava 1 Rožňava
Rudňany 053 23 Rudňany Spišská Nová Ves
Rudník 044 23 Jasov Košice-okolie
Ruská 076 77 Ruská Michalovce
Ruská Bystrá 072 64 Podhoroď Sobrance
Ruskov 044 19 Ruskov Košice-okolie
Ruskovce 072 42 Úbrež Sobrance
Ruský Hrabovec 072 64 Podhoroď Sobrance
Sady nad Torysou 044 41 Sady nad Torysou Košice-okolie
Sečovce 078 01 Sečovce Trebišov
Sejkov 072 51 Krčava Sobrance
Seleška 044 71 Čečejovce Košice-okolie
Seňa 044 58 Seňa Košice-okolie
Senné 072 13 Palín Michalovce
Silica 049 52 Silica Rožňava
Silická Brezová 049 11 Plešivec Rožňava
Silická Jablonica 049 43 Jablonov nad Turňou Rožňava
Sirník 076 03 Hraň Trebišov
Skároš 044 11 Ždaňa Košice-okolie
Slančík 044 17 Slanec Košice-okolie
Slanec 044 17 Slanec Košice-okolie
Slanská Huta 044 17 Slanec Košice-okolie
Slanské Nové Mesto 044 18 Kalša Košice-okolie
Slatvina 053 61 Spišské Vlachy Spišská Nová Ves
Slavec 049 11 Plešivec Rožňava
Slavkovce 072 17 Zemplínske Kopčany Michalovce
Slavoška 049 34 Markuška Rožňava
Slavošovce 049 36 Slavošovce Rožňava
Sliepkovce 072 37 Lastomír Michalovce
Slivník 076 12 Kuzmice Trebišov
Slovenské Nové Mesto 076 33 Slovenské Nové Mesto Trebišov
Slovinky 053 40 Slovinky Spišská Nová Ves
Smižany 053 11 Smižany Spišská Nová Ves
Smolnícka Huta 055 65 Smolnícka Huta Gelnica
Smolník 055 66 Smolník Gelnica
Sobrance 073 01 Sobrance Sobrance
Sobranecké Kúpele 073 01 Sobrance Sobrance
Sokoľ 044 31 Družstevná pri Hornáde Košice-okolie
Sokoľany 044 57 Haniska Košice-okolie
Soľnička 076 53 Boľ Trebišov
Somotor 076 35 Somotor Trebišov
Spišská Nová Ves A. Mickiewicza 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Agátová 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Astrová 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves B. Němcovej 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Banícka 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Bernoláková 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Bezručova 052 05 Spišská Nová Ves 5 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Borodáčova 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Borovského 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Brezová 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Brusník 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Čergovská 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Česká 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Českého ľudu 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves ČSA 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Detvianska 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Drevárska 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Dubová 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Duklianska 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Dunajská 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves E. M. Šoltésovej 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Elektrárenská 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves F. Hečku 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves F. Urbánka 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Filinského cesta 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Fraňa Kráľa 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Gaštanová 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Gemerská 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Gorazdova 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Hájik 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Hámor 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Harichovský chodník 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Hrdinov národ. povst 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Hrnčiarska 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Hurbanova 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Hutnianska 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Hutnícka 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Hviezdoslavova 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Chalupku Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Chrapčiakova 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves I. Krasku 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves I. Stodolu 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Ing. Kožucha 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Ing. Rojkoviča 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Ing. Straku 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Inovecká 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves J. Bottu 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves J. C. Hronského 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves J. Čajaka 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves J. Fabiniho 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves J. Fándlyho 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves J. Hanulu 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves J. Hollého 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves J. I. Bajzu 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves J. Kostru 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves J. Matušku 052 05 Spišská Nová Ves 5 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves J. Wolkera 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves J. Wolkera 052 05 Spišská Nová Ves 5 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Janského 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Javorová 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Jesenského 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Kalinčiakova 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Kamenárska 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Kamenný obrázok 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Karpatská 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Kmeťova 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Koceľova 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Kolárska 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Kollárova 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Komenského 052 05 Spišská Nová Ves 5 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Konrádova 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Kováčska 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Krčméryho 052 05 Spišská Nová Ves 5 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Krížová 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Kukučínova 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Kuzmányho 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Kysucká 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Laborecká 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Lesná 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Letecká 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Letná 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Levočská 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Lipová 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Liptovská 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Ľaliová 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves M. Gorkého 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Magurská 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Máj. povst. čes. ľud 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Malá 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Malinovského 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Markušovská cesta 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Medza 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Mišíkova 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Mlynská 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Moravská 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Moyzesova 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Mudroňova 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Muránska 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Nábrežie Hornádu 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Narcisová 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Nám. SNP 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Nitrianska 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Obrancov mieru 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Odborárov 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Odorínska cesta 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Oravská 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Orlia 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves P. Jilemnického 052 05 Spišská Nová Ves 5 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Palárikova 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Pieninská 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Pod Tepličkou 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Podskala 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Podunajská 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Pohronská 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Potočná 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Považská 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Puškinova 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Púpavova 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves R. Jašíka 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Radlinského 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Radničné nám. 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Rajecká 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Rastislavova 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Rázusova 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Rybárska 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves S. Chalupku 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves S. Tomášika 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Sadová 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Slobody 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Slovenská 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves SNP 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Spišská 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Stará cesta 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Starosaská 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Stojan 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Stolárska 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Strojnícka 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Svätopukova 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Šafárikovo nám. 052 05 Spišská Nová Ves 5 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Šarišská 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Šestnáska 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Školská 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Škultétyho 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Štefánikovo nám. 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Štúrovo nábr. 052 05 Spišská Nová Ves 5 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Švermova 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves T. Vansovej 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Tajovského 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Tehelná 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Tepličská cesta 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Thälmanova 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Tkáčska 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Tolstého 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Topoľová 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Trenčianska 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Tr. 1. mája 052 05 Spišská Nová Ves 5 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Turčianska 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves V. Nezvala 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Vajanského 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Vyšná hať 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Za Hornádom 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Zábojského 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Záborského 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Zámočnícka 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Zápotockého 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Zd. Nejedlého 052 05 Spišská Nová Ves 5 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Zemplínska 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Zimná 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Zvonárska 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves Železničná 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišské Tomášovce 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Spišské Vlachy 053 61 Spišské Vlachy Spišská Nová Ves
Spišský Hrušov 053 63 Spišský Hrušov Spišská Nová Ves
Stanča 076 16 Úpor Trebišov
Stankovce 072 21 Nacina Ves Michalovce
Stankovce 076 61 Bačkov Trebišov
Stará Voda 053 34 Švedlár Gelnica
Staré 072 23 Staré Michalovce
Stratená 049 71 Dobšinská Ľadová Jaskyňa Rožňava
Strážne 076 52 Veľký Horeš Trebišov
Strážske 072 22 Strážske Michalovce
Streda nad Bodrogom 076 31 Streda nad Bodrogom Trebišov
Stretava 072 13 Palín Michalovce
Stretavka 072 13 Palín Michalovce
Suché 071 01 Michalovce 1 Michalovce
Svätá Mária 076 35 Somotor Trebišov
Svätuš 072 55 Porostov Sobrance
Svätuše 076 83 Svätuše Trebišov
Svinica 044 45 Bidovce Košice-okolie
Svinice 076 37 Rad Trebišov
Sykavka 053 76 Mlynky Spišská Nová Ves
Šamudovce 072 01 Pozdišovce Michalovce
Šemša 044 21 Šemša Košice-okolie
Štefanská Huta 053 51 Kluknava Gelnica
Štítnik 049 32 Štítnik Rožňava
Štós 044 26 Štós Košice-okolie
Štós - kúpele 044 26 Štós Košice-okolie
Švedlár 053 34 Švedlár Gelnica
Ťahyňa 072 14 Pavlovce nad Uhom Michalovce
Tašuľa 072 52 Jenkovce Sobrance
Tepličany 044 31 Družstevná pri Hornáde Košice-okolie
Teplička 052 01 Spišská Nová Ves 1 Spišská Nová Ves
Tiba 049 12 Gemerská Hôrka Rožňava
Tibava 073 01 Sobrance Sobrance
Tichá Voda 053 33 Nálepkovo Gelnica
Topoľany 071 01 Michalovce 1 Michalovce
Trebejov 044 81 Kysak Košice-okolie
Trebišov 075 01 Trebišov 1 Trebišov
Trhovište 072 04 Trhovište Michalovce
Trnava pri Laborci 072 31 Vinné Michalovce
Trnávka 078 01 Sečovce Trebišov
Trsťany 044 45 Bidovce Košice-okolie
Trsťany 053 63 Spišský Hrušov Spišská Nová Ves
Trstené pri Hornáde 044 11 Ždaňa Košice-okolie
Turňa nad Bodvou 044 02 Turňa nad Bodvou Košice-okolie
Turnianska Nová Ves 044 02 Turňa nad Bodvou Košice-okolie
Tušice 072 02 Tušická Nová Ves Michalovce
Tušická Nová Ves 072 02 Tušická Nová Ves Michalovce
Úbrež 072 42 Úbrež Sobrance
Úhorná 055 66 Smolník Gelnica
Úpor 076 16 Úpor Trebišov
Vajkovce 044 43 Budimír Košice-okolie
Valaliky 044 13 Valaliky Košice-okolie
Včeláre 044 02 Turňa nad Bodvou Košice-okolie
Véč 076 35 Somotor Trebišov
Veľaty 076 15 Veľaty Trebišov
Veľká Bara 076 32 Borša Trebišov
Veľká Ida 044 55 Veľká Ida Košice-okolie
Veľká Lodina 044 81 Kysak Košice-okolie
Veľká Tŕňa 076 82 Veľká Tŕňa Trebišov
Veľké Kapušany 079 01 Veľké Kapušany Michalovce
Veľké Ozorovce 078 01 Sečovce Trebišov
Veľké Raškovce 076 75 Oborín Michalovce
Veľké Revištia 072 43 Veľké Revištia Sobrance
Veľké Slemence 076 77 Ruská Michalovce
Veľké Trakany 076 42 Veľké Trakany Trebišov
Veľké Zalužice 072 34 Zalužice Michalovce
Veľký Folkmar 055 51 Veľký Folkmar Gelnica
Veľký Horeš 076 52 Veľký Horeš Trebišov
Veľký Kamenec 076 36 Veľký Kamenec Trebišov
Veľký Ruskov 075 01 Trebišov 1 Trebišov
Vidová 049 11 Plešivec Rožňava
Viničky 076 31 Streda nad Bodrogom Trebišov
Vinné 072 31 Vinné Michalovce
Višňov 076 61 Bačkov Trebišov
Vítkovce 053 63 Spišský Hrušov Spišská Nová Ves
Vlachovo 049 24 Vlachovo Rožňava
Vojany 076 72 Vojany Michalovce
Vojčice 076 22 Vojčice Trebišov
Vojka 076 83 Svätuše Trebišov
Vojkovce 053 61 Spišské Vlachy Spišská Nová Ves
Vojnatina 072 61 Porúbka pri Sobranciach Sobrance
Voľa 072 21 Nacina Ves Michalovce
Vrbnica 072 16 Hatalov Michalovce
Vŕbovec 071 01 Michalovce 1 Michalovce
Všechsvätých 044 13 Valaliky Košice-okolie
Vtáčkovce 044 47 Kecerovce Košice-okolie
Vybúchanec 071 01 Michalovce 1 Michalovce
Vysocký Dvor 072 14 Pavlovce nad Uhom Michalovce
Vysoká nad Uhom 072 14 Pavlovce nad Uhom Michalovce
Vyšná Hutka 040 18 Košice 18-Krásna Košice-okolie
Vyšná Kamenica 044 45 Bidovce Košice-okolie
Vyšná Myšľa 044 15 Nižná Myšľa Košice-okolie
Vyšná Rybnica 072 41 Remetské Hámre Sobrance
Vyšná Slaná 049 26 Rejdová Rožňava
Vyšné Nemecké 072 51 Krčava Sobrance
Vyšné Remety 072 41 Remetské Hámre Sobrance
Vyšné Revištia 072 43 Veľké Revištia Sobrance
Vyšný Čaj 044 16 Bohdanovce pri Košiciach Košice-okolie
Vyšný Klátov 044 12 Nižný Klátov Košice-okolie
Vyšný Lánec 044 74 Perín-Chym Košice-okolie
Vyšný Medzev 044 25 Medzev Košice-okolie
Zádiel 044 02 Turňa nad Bodvou Košice-okolie
Zahájnica 053 33 Nálepkovo Gelnica
Záhor 072 53 Bežovce Sobrance
Zalužice 072 34 Zalužice Michalovce
Zatín 076 53 Boľ Trebišov
Závadka 053 33 Nálepkovo Gelnica
Závadka 072 33 Hnojné Michalovce
Zbehňov 078 01 Sečovce Trebišov
Zbudza 072 23 Staré Michalovce
Zdoba 044 41 Sady nad Torysou Košice-okolie
Zemplín 076 34 Ladmovce Trebišov
Zemplínska Nová Ves 076 16 Úpor Trebišov
Zemplínska Šírava 072 36 Kaluža Michalovce
Zemplínska Široká 072 13 Palín Michalovce
Zemplínska Teplica 076 64 Zemplínska Teplica Trebišov
Zemplínske Hradište 076 01 Zemplínske Hradište Trebišov
Zemplínske Jastrabie 076 05 Cejkov Trebišov
Zemplínske Kopčany 072 17 Zemplínske Kopčany Michalovce
Zemplínsky Branč 076 02 Novosad Trebišov
Zemplínsky Klečenov 076 16 Úpor Trebišov
Zlatá Idka 044 61 Zlatá Idka Košice-okolie
Žabany 071 01 Michalovce 1 Michalovce
Žakarovce 055 71 Žakarovce Gelnica
Žarnov 044 02 Turňa nad Bodvou Košice-okolie
Žbince 072 16 Hatalov Michalovce
Ždaňa 044 11 Ždaňa Košice-okolie
Žehra 053 61 Spišské Vlachy Spišská Nová Ves
Žírovce 044 45 Bidovce Košice-okolie

PSČ podľa krajov: