Bratislavský kraj:

Obec Ulica PSČ Dodávacia
pošta
Okres
Alžbetin Dvor 900 42 Dunajská Lužná Senec
Báhoň 900 84 Báhoň Pezinok
Bernolákovo 900 27 Bernolákovo Senec
Blatné 900 82 Blatné pri Senci Senec
Boldog 925 26 Reca Senec
Borinka 900 32 Borinka pri Bratislave Malacky
Bratislava Adámiho 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Adlerova Bratislava I
Bratislava Agátová 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Ahoj 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Albánska 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Albrechtova 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Alejová 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Alešova 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Alexandra Dubčeka Bratislava I
Bratislava Alexyho Bratislava I
Bratislava Alstrova 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Alviano Bratislava I
Bratislava Alžbetínska 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Alžbety Gwerkovej 851 04 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Amarelková 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Ambroseho 851 02 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Ambrova 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Ambrušova 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Americká 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Americké námestie 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Americké námestie 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Amurská 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Andreja Hlinku Bratislava I
Bratislava Andreja Mráza 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Andreja Plávku 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Andrusovova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Anenská 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Anenská 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Anízová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Antická 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Antolská 851 07 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Arménska 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Astronomická 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Astrová 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Avarská 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Azalková 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Azovská 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Babuškova 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Bagarova 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Báger 830 06 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Bahniatková 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Bachova 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Bajkalská 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Bajkalská 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Bajkalská 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Bajkalská 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Bajkalská 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Bajkalská 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Bajzova 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Bakošova 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Balkánska 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Baltská 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Bancíkovej 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Banícka 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Baničova 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Baníkova 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Banskobystrická 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Banšelova 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Bardejovská 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Bárdošova 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Barónka 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Bartókova 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Bartoňova 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Bartoškova 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Baštová 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Batkova 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Bazalková 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Bazová 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Bazovského 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Bažantia 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Beblavého 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Bebravská 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Beckovská 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Bedľová 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Begóniová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Belániková 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Belehradská 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Belianska 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Belinského 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Bellova 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Belopotockého 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Belova Bratislava I
Bratislava Beňadická 851 06 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Bencúrova 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Benediktiho 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Beniakova 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Benkova Bratislava I
Bratislava Beňovského 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Bernolákova 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Beskydská 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Betliarska 851 07 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Bezekova 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Bezručova 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Biela 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Bielkova 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Bieloruská 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Biely kríž Bratislava I
Bratislava Bilíkova 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Biskupická 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Björnsonova 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Blagoevova 851 04 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Blatnická 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Blatúchová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Bleduľová 841 08 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Blumentálska 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Blyskáčová 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Bočná 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Bodliaková 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Bodrocká 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Bodvianska 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Bohrova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Bohúňova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Bojnická 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Boragová 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Borekova 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Borievková 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Borinská 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Borodáčova 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Borovicová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Borská 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Bosákova 851 04 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Boskovičova 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Bošániho 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Botanická 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Bottova 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Boženy Němcovej 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Bôrik 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Bradáčova 851 02 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Bradlianska 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Brančská 851 05 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Bratislava-Vinohrady 830 04 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Bratislavská 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Bratská 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Brečtanová 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Brestová 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Brezová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Brezovská 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Brežná 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Bridlicová 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Briežky 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Brigádnická 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Brižitská 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Brnianska 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Brodná 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Brodská 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Brokolicová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Bronzová 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Broskyňová 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Bršlenová 841 08 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Brúderovej Bratislava I
Bratislava Brusnicová 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Břeclavská 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Bučinová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Budatínska 851 06 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Budatínska 851 06 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Budatínska 851 05 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Búdkova cesta 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Budovateľská 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Budyšínska 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Budyšínska 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Bujnáková 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Buková 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Bukovčana Bratislava I
Bratislava Bukovinská 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Bukureštská 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Bulharská 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Bulíkova 851 04 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Bullova 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Burgundská 831 52 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Buzalkova 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Bystrého 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Bystrická 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava BzovIcka 851 07 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Cabanova 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Cablkova 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Cádrova 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Cesta k železnej stu Bratislava I
Bratislava Cesta mládeže 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Cesta mládeže 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Cesta na Červený mos 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Cesta na Červený mos 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Cesta na Kamzík 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Cesta na Klanec 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Cesta na Lamač Bratislava I
Bratislava Cesta na Senec 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Cígeľská 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Cígera Hronského Bratislava I
Bratislava Cikkerova 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Cintorínska 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Cintulova 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Clementisova Bratislava I
Bratislava Colnícka 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Cukrová 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Curie-Sklodowskej Bratislava I
Bratislava Cyklámenová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Cyprichova 831 54 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Cyprichova 831 53 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Cyrilova 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Čachtická 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Čajakova 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Čajakova 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Čajkovského 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Čakanková 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Čaklovská 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Čalovská 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Čapajevova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Čapkova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Čárskeho 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Čavojského 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Čečinová 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Čelakovského 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Čerešňová 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Černicová 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Černockého 831 53 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Černockého 831 51 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Černyševského 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Červená 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Červeňákova 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Červeňova 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Červený most Bratislava I
Bratislava Česká 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Československých par 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Československých tan 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Čiernohorská 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Čiernovodská 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Čierny chodník 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Čiližská 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Čipkárska 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Čmelíkova 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Čmeľovec 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Čremchová 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Čučoriedková 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Čulenova 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Daliborovo námestie 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Damborského 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Dankovského 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Dargovská 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Ďatelinová 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Daxnerovo námestie 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Delená 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Delená cesta 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Demänovská 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Dérerova Bratislava I
Bratislava Desiata 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Detvianska 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Devätinová 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Deviata 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Devínska cesta 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Devínska cesta - kam 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Devínske jazero 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Dlhá 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Dlhé diely I. 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Dlhé diely II. 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Dlhé diely III. 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Dneperská 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Dobrovičova 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Dobrovičova 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Dobrovského 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Dobšinského 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Dohnalova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Dohnányho 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Doležalova 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Dolinského Bratislava I
Bratislava Dolná 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Dolné Koruny 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Dolnokorunská 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Dolnozemská cesta 851 04 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Domašská 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Domkárska 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Domové role 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Donnerova 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Donovalova 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Donská 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Dopravná 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Dorastenecká 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Dostojevského rad 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Dr. Vladimíra Clemen 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Dražická 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Drevená 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Drieňová 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Drieňová 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Drieňová 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Drobného 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Drotárska cesta 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Drotárska cesta 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Drotárska cesta 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Druhá 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Druidská 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Družicová 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Družobná 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Družstevná 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Dubčekova Bratislava I
Bratislava Dubnická 851 02 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Dubová 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Dúbravčická 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Dúbravská cesta 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Dudova 851 02 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Dudvážska 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Dulovo námestie 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Dulovo námestie 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Ďumbierska 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Dunajská 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Ďurgalova 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Dvanásta 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Dvojkrížna 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Dvojkrížna 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Dvořákovo nábrežie 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Edisonova 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Egrešová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Einsteinova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Eisnerova 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Elektrárenská 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Estónska 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Estónska 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Exnárova 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava F. Kostku 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Fadruszova 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Fajnorovo nábrežie 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Fándlyho 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Farebná 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Farská 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Farského 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Fazuľová 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Fedákova 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Fedinova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Ferienčíkova 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Fialkové údolie 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Fibichova 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Fikusová 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Filiálne nádražie 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Fláviovská 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Flöglova 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Floriánske námestie 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Fraňa Kráľa 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Francisciho 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Francúzskych partizá 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Frankovská 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Františkánska 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Františkánske námest 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Františka Schmuckera 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Fullova Bratislava I
Bratislava Furdekova 851 04 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Furdekova 851 03 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Furmanská 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Furmintská 831 52 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Gabčíkova 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Gagarinova 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Gagarinova 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Gagarinova 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Gajc 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Gajova 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Galaktická 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Galandova 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Galbavého 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Gallayova 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Gallova 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Galvaniho 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Gašparíkova 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Gaštanová 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Gavlovičova 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Gbelská 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Gelnická 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Gemerská 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Geologická 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Georgínová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Gercenova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Gerulatská 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Gessayova 851 03 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Gettingová 851 04 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Glavica 840 09 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Godrova 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Gogoľova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Goláňova 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Gondova 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Goralská 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Gorazdova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Gorkého 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Gregorovej 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Gronárska 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Grösslingova 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Gruzínska 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Gunduličova 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Guothova 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Gusevova 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Gwerkovej Bratislava I
Bratislava Haanova 851 04 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Haburská 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Hadia cesta 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Hadriánová 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Hagarova 831 51 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Hagarova 831 52 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Hájová 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Halašova 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Hálkova 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Hálova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Hamuliakova 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Hanácka 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Handlovská 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Hanulova 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Hanulova 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Hany Meličkovej 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Hargašova 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Harmanecká 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Harmincova 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Hasičská 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Hattalova 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Havelkova 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Havlíčkova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Havrania 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Haydnova 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Hečkova 831 51 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Hella Bratislava I
Bratislava Herlianska 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Herlianska 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Heydukova 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Heyrovského 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Hlaváčikova 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Hlavatého 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Hlavná 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Hlavné námestie 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Hlbinná 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Hlboká cesta 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Hlboká cesta 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Hlinická 831 54 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Hlinická 831 52 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Hlivová 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Hlohová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Hlučínska 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Hnilecká 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Hodálova 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Hodonínska 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Hodonínska 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Hodonínska 840 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Hodžovo námestie 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Holekova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Holíčska 851 05 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Hollého 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Holubyho 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Holý vrch Bratislava I
Bratislava Homolova 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Hontianska 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Horárska 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Horcová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Horčičná 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Horná 831 52 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Horná Vančurová 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Hornádska 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Horné Židiny 830 00 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Horova Bratislava I
Bratislava Horská 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Horská 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Horská 831 52 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Horváthova Bratislava I
Bratislava Hospodárska 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Hrabový chodník 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Hrad 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Hradištná 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Hradná 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Hradné údolie 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Hradská 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Hrachová 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Hraničiarov Bratislava I
Bratislava Hraničiarska 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Hraničná 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Hraničný priechod-Ču 850 09 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Hrdličkova 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Hrebendova 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Hríbová 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Hriňovská 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Hrobákova 851 02 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Hrobárska 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Hroboňova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Hroncova Bratislava I
Bratislava Hronska 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Hronského Bratislava I
Bratislava Hroznová 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Hrušková 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Hrušovská 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Hubeného 831 54 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Hubeného 831 53 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Hudecova 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Humenské námestie 851 07 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Hummelova 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Hurbanovo námestie 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Hurbanovo námestie 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Husova 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Húščavova 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Hutnícka 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Hviezdna 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Hviezdicová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Hviezdoslavova 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Hviezdoslavovo námes 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Hyacintová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Hybešova 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Hydinárska 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Hýrošova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Chalupkova 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Charkovská 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Chemická 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Chladná 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Chlumeckého 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Chmeľová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Chorvátska 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Chorvátska 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Chotárna 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Chrasťová 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Chrenová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Chrobákova 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Ihličnatá 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Ihrisková 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Iľjušinova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Ilkovičova 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Ílová 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Ilýrska 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Imelová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Imricha Karvaša Bratislava I
Bratislava Inovecká 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Inovecká 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Ipeľská 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Irisová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Irkutská 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Iršajská 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Iskerníková 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Istrijská 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Ivana Blazeviča 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Ivana Bukovčana 841 08 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Ivana Horvátha 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Ivánska cesta 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava J.C.Hronského 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Jabloňová 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Jačmenná 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Jadranská 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Jadrová 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Jahodová 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Jakabova 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Jakubíkova 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Jakubovo námestie 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Jakubská 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Jalovcová 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Jamnického 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Jána Jonáša 841 08 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Jána Kostru Bratislava I
Bratislava Jána Pavla II. Bratislava I
Bratislava Jána Poničana 841 08 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Jána Raka 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Jána Smreka 841 08 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Jána Stanislava 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Jána Valašťana-Dolin Bratislava I
Bratislava Janáčkova 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Jančova 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Janíkove role 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Janka Alexyho Bratislava I
Bratislava Janka Kráľa 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Janka Kráľa Bratislava I
Bratislava Jankolova 851 04 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Jánošíkova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Jánoškova 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Janotova 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Janšákova 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Jantárová 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Jantárová 850 09 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Jantárová cesta 851 06 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Jarabinková 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Jarná 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Jaroslavova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Jarošova 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Jasencová 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Jaseňová 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Jaskový rad 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Jasná 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Jasovská 851 07 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Jastrabia 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Jašíkova 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Javorinská 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Javorová 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Jazdecká 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Jazerná 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Jazmínová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Jedenásta 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Jedlíkova 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Jedľová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Jégého 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Jegeneš 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Jelačičova 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Jelenia 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Jelšová 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Jeséniova 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Jesenná 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Jesenského 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Jesienková 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Jiráskova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Jiskrova 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Jókaiho 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Jozefa Cígera - Hron Bratislava I
Bratislava Jozefa Krónera Bratislava I
Bratislava Jozefa Mikisitsa 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Jozefská 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Júlová 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Junácka 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Jungmannova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Júnová 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Juraja Hronca Bratislava I
Bratislava Jurigovo námestie 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Jurkovičova 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Jurovského 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Jurská 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Justičná 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava K horárskej studni 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava K lomu 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava K Železnej studienke 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Kadnárova 831 55 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Kadnárova 831 53 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Kadnárova 831 52 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Kadnárova 831 51 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Kadnárova 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Kafendova 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Kalinčiakova 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Kalinová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Kalištná 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Kaméliová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Kamenárska 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Kamenné námestie 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Kameňolom Bratislava I
Bratislava Kamilková 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Kamilková 830 05 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Kamzík 830 07 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Kapicova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Kapitulská 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Kapitulský dvor 851 07 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Kaplinská 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Kapucínska 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Kapušianska 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Karadžičova 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Karadžičova 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Karadžičova 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Karadžičova 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Karloveská 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Karloveské rameno 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Karola Adlera Bratislava I
Bratislava Karpatská 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Karpatské námestie 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Karvaša Bratislava I
Bratislava Kašmírska 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Kaštielska 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Kataríny Brúderovej 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Kaukazská 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Kazanská 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Kazanská 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Keltská 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Kempelenova 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Ketelec 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Kežmarské námestie 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Kladnianska 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Klariská 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Klásková 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Kláštorská 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Klatovská 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Klatovská 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Klemensova 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Klementisova Bratislava I
Bratislava Klenová 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Klimkovičova 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Klincová 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Klobučnícka 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Klokočova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Kľukatá 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Kĺzavá 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Kmeťovo námestie 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Knižková dolina 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Koceľova 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Kočánkova 851 04 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Kohútova 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Koľajná 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Kolárska 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Kolískova 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Kollárova 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Kollárovo námestie 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Kollárovo námestie 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Kolmá 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Komárňanská 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Komárnická 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Komárnická 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Komárovská 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Komenského námestie 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Kominárska 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Komonicová 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Koncová 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Koniarkova 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Konopná 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Konvalinková 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Konventná 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Kopanice 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Kopčianska 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Koperníkova 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Koprivnická 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Koprivnická 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Korabinského 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Kórejská 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Koreničova 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Koreňová 851 10 Bratislav 59 Bratislava I
Bratislava Korunská 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Korytnická 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Kosatcová 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Kosodrevinová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Kostkova Bratislava I
Bratislava Kostlivého 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Kostolná 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Kostrova Bratislava I
Bratislava Košická 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Košická 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Košická 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Kovácsova 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Kováčska 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Kovorobotnícka 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Kovová 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Kozia 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Koziarka 830 00 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Kozičova 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Kozmonautická 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Kožušnícka 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Kôprová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Kôstková 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava kpt. Rašu Bratislava I
Bratislava Krahulčia 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Krajinská 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Krajinská cesta 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Krajná 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Krakovská 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Králikova Bratislava I
Bratislava Kráľova Bratislava I
Bratislava Kráľova Bratislava I
Bratislava Kráľovské údolie 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Krasinského 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Kraskova 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Krásna 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Krásna hôrka Bratislava I
Bratislava Krásnohorská 851 07 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Krasovského 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Kratiny 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Krátka 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Krčméryho 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Kremeľská 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Kremencová 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Kremnická 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Kresánkova 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Kríková 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Krivá 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Križkova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Krížna 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Krížna 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Krížna 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Krížna 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Krmanova 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Krokusová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Krompašská 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Krónerova Bratislava I
Bratislava Krupinská 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Kubačova 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Kubániho 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Kubínska 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Kudlákova 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Kuklovská 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Kúkoľová 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Kukučínova 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Kukuričná 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Kulíškova 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Kultúrna 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Kuneradská 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Kupeckého 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Kúpeľná 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Kurucova 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Kutlíkova 851 02 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Kutuzovova 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Kuzmányho 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Kvačalova 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Kvetinárska 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Kvetná 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Kýčerského 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Kyjevská 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Kysucká 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Laborecká 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Lackova 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Ladislava Batthyányh 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Ladislava Dérera 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Ladislava Sáru 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Ľadová 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Ladzianskeho 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Lachova 851 03 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Ľaliová 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Lamačská cesta 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Lamačská cesta 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Lamačská cesta 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Lamanského 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Landauova 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Landererova 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Langsfeldova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Ľanová 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Laskomerského 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Laténská 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Latorická 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Laučekova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Laurinská 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Lazaretská 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Lazaretská 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Leánska 831 52 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Lediny 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Legerského 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Legionárska 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Legionárska 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Lehotského 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Lehotského 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Leknová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Lenardova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Leopoldov majer Bratislava I
Bratislava Lermontovova 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Lesná 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Lesnícka 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Leškova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Letecká 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Letisko M.R.Štefánik 820 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Letná 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Levanduľová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Levárska 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Levická 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Levočská 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Lidická 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Lieskovec 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Lieskovcová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Lieskovská cesta 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Lietavská 851 06 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Lichardova 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Likavská 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Limbová 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Linzbothova 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Lipnicová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Lipová 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Lipského 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Liptovská 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Lisovňa 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Listová 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Líščie nivy 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Líščie údolie 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Litovská 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Lodná 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Lombardiniho 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Lomnická 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Lomonosovova 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Longobardská 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Lónyaiová 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Lopenícka 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Lotyšská 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Lovinského 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Ľubietovská 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Ľubinská 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Ľubľanská 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Ľubochnianska 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Ľubovnianska 851 07 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Ľubovníková 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Ľuda Zúbka Bratislava I
Bratislava Ľudové námestie 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Ľudovíta Fullu 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Ľudovíta Štúra Bratislava I
Bratislava Ľudovíta Štúra Bratislava I
Bratislava Ludvíka Svobodu Bratislava I
Bratislava Luhačovická 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Lužická 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Lúčna 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Lužná 851 04 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Lýcejná 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Lykovcová 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Lysákova 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava M. Hella 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Madáchova 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Maďarská 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Magnetová 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Magnezitová 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Magnóliová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Magurská 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Macharova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Máchova 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Majakovského 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Majerníkova 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Majerova Bratislava I
Bratislava Majerská 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Májkova 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Majoránová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Májová 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Maková 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Makovického 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Malá 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Malagová 831 52 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Malé pálenisko 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Malinová 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Malodunajská 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Malokarpatské námest 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Malý Draždiak 850 00 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Malý trh 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Mamateyova 851 04 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Mamateyova 851 03 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Mandľová 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Mandľovníková 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Mánesovo námestie 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Marečkova Bratislava I
Bratislava Margarétková 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Marhuľová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Mariánska 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Marie Curie-Sklodows 851 04 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Márie Medveďovej 851 04 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Markova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Marótyho 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Martákovej 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Martina Benku Bratislava I
Bratislava Martina Čulena Bratislava I
Bratislava Martinčekova 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Martinčekova 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Martinengova 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Martinská 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Mateja Bela 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Matejkova 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Matičná 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Mätová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Matúškova 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Matúšova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Mečíkova 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Medená 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Medová 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Medovková 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Medveďovej Bratislava I
Bratislava Medzierka 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Medzilaborecká 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Meličkovej Bratislava I
Bratislava Mesačná 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Mestská 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Meteorová 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Metodova 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Mickiewiczova 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Mierová 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Michalská 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Mikovíniho 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Mikulášska 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Milana Marečka 841 08 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Milana Pišúta 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Miletičova 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Miletičova 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Mišíkova 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Mišíkova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Mišíkova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Mládežnícka 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Mliekárenská 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Mlynarovičova 851 03 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Mlynská 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Mlynská dolina 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Mlynská dolina 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Mlynská dolina 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Mlynské luhy 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Mlynské nivy 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Mlynské nivy 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Mlynské nivy 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Mlynské nivy 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Modranská 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Modricová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Modrý chodník 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Mojmírova 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Mokráň záhon 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Mokrohájska cesta 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Moldavská 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Molecova 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Monardová 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Morava 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Moravská 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Morušova 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Moskovská 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Most SNP 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Mostná 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Mostová 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Mošovského 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Motýlia 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Moyšova 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Moyzesova 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Mozartova 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Mramorová 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Mraziarenská 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Mrázova Bratislava I
Bratislava Mrázova 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Mudrochova 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Mudroňova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Mudroňova 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Mudroňova 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Muchovo námestie 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Muránska 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Murgašova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Murnice 840 09 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Muškátová 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Muštová 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Múzejná 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Myjavská 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Mýtna 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Mýtna 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Na Baránku 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Na barine 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Na Brezinách 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Na doline 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Na grbe 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Na Grunte 831 52 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Na Holom vrchu 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Na hrádzi 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Na Hrebienku 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Na hriadkach 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Na Kalvárii 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Na kaštieli 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Na kopci 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Na križovatkách 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Na lánoch 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Na medzi 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Na mýte 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Na pántoch 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Na pasekách 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Na paši 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Na pažiti 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Na piesku 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Na Revíne 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Na Riviére 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Na rozhliadke 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Na Sitine 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Na skale 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Na Slanci 831 52 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Na Slavíne 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Na spojke 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Na stráni 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Na Štyridsiatku 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Na úvrati 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Na varte 831 01 Bratisava 37 Bratislava I
Bratislava Na Vlkovkách 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Na vrátkach 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Na vŕšku 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Na vyhliadke 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Na výslní 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Na Zlatej nohe 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Nábělkova 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Nábrežie arm. gen. L 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Nábrežie Dvořákovo Bratislava I
Bratislava Nábrežie Fajnorovo Bratislava I
Bratislava Nábrežie Rázusovo Bratislava I
Bratislava Nábrežie Slovanské Bratislava I
Bratislava Nábrežie Tyršovo Bratislava I
Bratislava Nábrežie Vajanského Bratislava I
Bratislava Nábrežná 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Nad Dunajom 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Nad Gronárom 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Nad jazierkom 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Nad kúriou 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Nad lomom 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Nad lúčkami 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Nad lúčkami 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Nad ostrovom 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Nad Sihoťou 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Nad Válkom Bratislava I
Bratislava Nákovná 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Nákupná 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Námestie 1. mája 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Námestie 6. apríla 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Námestie Alexandra D 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Námestie Americké Bratislava I
Bratislava Námestie Andreja Hli 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Námestie Biely kríž 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Námestie Daliborovo Bratislava I
Bratislava Námestie Daxnerovo Bratislava I
Bratislava Námestie Dulovo Bratislava I
Bratislava Námestie Floriánske Bratislava I
Bratislava Námestie Františkáns Bratislava I
Bratislava Námestie hlavné Bratislava I
Bratislava Námestie Hodžovo Bratislava I
Bratislava Námestie Hraničiarov 851 03 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Námestie Humenské Bratislava I
Bratislava Námestie Hurbanovo Bratislava I
Bratislava Námestie Hviezdoslav Bratislava I
Bratislava Námestie Jakubovo Bratislava I
Bratislava Námestie Jána Kostru 841 08 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Námestie Jána Pavla 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Námestie kamenné Bratislava I
Bratislava Námestie Karpatské Bratislava I
Bratislava Námestie Kežmarské Bratislava I
Bratislava Námestie Kmeťovo Bratislava I
Bratislava Námestie Kollárovo Bratislava I
Bratislava Námestie Komenského Bratislava I
Bratislava Námestie ľudové Bratislava I
Bratislava Námestie Ľudovíta Št 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Námestie Malokarpats Bratislava I
Bratislava Námestie Mánesovo Bratislava I
Bratislava Námestie Martina Ben 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Námestie Muchovo Bratislava I
Bratislava Námestie Nobelovo Bratislava I
Bratislava Námestie odborárske Bratislava I
Bratislava Námestie Ovsištské Bratislava I
Bratislava Námestie Papánkovo Bratislava I
Bratislava Námestie predstaničn Bratislava I
Bratislava Námestie primaciálne Bratislava I
Bratislava Námestie radničné Bratislava I
Bratislava Námestie Rodiny 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Námestie Rudnayovo Bratislava I
Bratislava Námestie rybné Bratislava I
Bratislava Námestie slobody 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Námestie slobody 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Námestie SNP 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Námestie SNP 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Námestie sv. Františ 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Námestie sv. Petra a 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Námestie Šafárikovo Bratislava I
Bratislava Námestie Šrobárovo Bratislava I
Bratislava Námestie Štúrovo Bratislava I
Bratislava Námestie trojičné Bratislava I
Bratislava Námestie vlastenecké Bratislava I
Bratislava Námestie župné Bratislava I
Bratislava Narcisová 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Nedbalova 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Nechtíková 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Nejedlého 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Nekrasovova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Němcovej Bratislava I
Bratislava Nemčíkova 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Nerudova 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Nevädzová 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Nezábudková 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Nezvalova 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Niťová 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Nitrianska 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Nížinná 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Nobelova 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Nobelovo námestie 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Nová 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Nová Bellova 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Nová hora 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Novackého 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Nové pálenisko 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Nové záhrady I 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Nové záhrady II 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Nové záhrady III 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Nové záhrady IV 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Nové záhrady V 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Nové záhrady VI 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Nové záhrady VII 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Novinárska 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Novobanská 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Novodvorská 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Novohorská 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Novohradská 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Novosadná 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Novosvetská 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Novosvetská 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Novoveská 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Nový záhon 831 54 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Obežná 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Obchodná 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Oblačná 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Oblúková 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Očovská 851 02 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Odbojárov 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Odborárska 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Odborárske námestie 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Odborárske námestie 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Odeská 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Ohnicová 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Okánikova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Okružná 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Olbrachtova 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Oleandrová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Olejkárska 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Olivová 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Olšová 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Ondavská 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Ondrejovova 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Ondrejská 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Opavská 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Opletalova 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Oráčska 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Oravská 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Orechová 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Orechová cesta 851 04 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Orechový rad 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Orenburská 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Orgovánová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Orchideová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Oriešková 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Ormisova 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Osadná 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Osiková 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Oskorušová 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Osloboditeľská 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Ostravská 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Ostredková 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Ostružinová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Osuského 851 03 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Osvetová 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Otonelská 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Ovčiarska 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Ovocná 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Ovručská 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Ovsištské námestie 851 04 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Ožvoldíkova 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Ôsma 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Padlých hrdinov Bratislava I
Bratislava Pajštúnska 851 02 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Palackého 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Palárikova 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Palárikova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Pálenisko Bratislava I
Bratislava Pálenisko Bratislava I
Bratislava Palinová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Palisády 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Palisády 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Palisády 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Palkovičova 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Palmová 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Panenská 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Pankúchova 851 04 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Panónska cesta 851 04 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Panská 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Papánkovo námestie 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Papraďová 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Parašutistov Bratislava I
Bratislava Parcelná 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Páričkova 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Parková 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Partizánska 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Pasienková 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Pasienky 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Pastierska 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Paulínyho 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Pave Vukoviča 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Pavla Horova 841 08 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Pavlovičova 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Pavlovova 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Pavlovská 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Pažického 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Pažítková 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Pečnianska 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Pekná cesta 831 52 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Pekná cesta 831 54 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Pekná cesta 831 52 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Pekná vyhliadka 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Pekníkova 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Pernecká 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Perličková 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Pestovateľská 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Petara Pasicha 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Peterská 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Petöfiho 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Petržalská 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Petúniová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Pezinská 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Piata 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Pieskovcová 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Piesočná 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Piešťanská 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Pifflova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Pilárikova 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Pílová 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Píniová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Pionierska 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Pionierska 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Pišútova Bratislava I
Bratislava Pivoňková 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Plachého 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Plachého 840 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Planckova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Planét 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Plánky 840 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Platanová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Plátenícka 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Plavecká 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Plávkova Bratislava I
Bratislava Plickova 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Pluhová 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Plynárenská 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Plzenská 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Pobrežná 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Pod agátmi 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Pod Bôrikom 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Pod brehmi 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Pod gaštanmi 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Pod Kalváriou 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Pod Klepáčom 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Pod Kobylou 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Pod Krásnou hôrkou 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Pod lesom 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Pod lipami 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Pod Lipovým 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Pod násypom 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Pod Rovnicami 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Pod skalou 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Pod srdcom 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Pod Strážami 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Pod Vachmajstrom 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Pod Válkom 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Pod vinicami 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Pod záhradami 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Pod záhradami 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Pod Zečákom 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Podbeľová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Podbrezovská 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Podháj 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Podhorská 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Podhorského 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Podjavorinskej 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Podkarpatská 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Podkerepušky 840 08 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Podkolibská 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Podkorunská 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Podlesná 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Podlučinského 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Podniková 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Podpriehradná 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Podtatranského 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Podunajská 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Podunajská 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Podzáhradná 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Pohánková 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Pohraničníkov 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Pohronská 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Polárna 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Polianky 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Poľná 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Poľnohospodárska 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Poľný mlyn 840 08 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Poloreckého 851 04 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Poľská 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Poludníková 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Poničanova Bratislava I
Bratislava Poniklecová 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Popolná 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Popovova 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Popradská 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Porubského 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Poštová 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Potočná 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Považanova 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Považská 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Povoznícka 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Povraznícka 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Povraznícka 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Požiarnická 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Pračanská 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Prasličková 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Pražská 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Pražská 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Predstaničné námesti 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Prepoštská 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Prešernova 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Prešovská 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Prešovská 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Pri Bielom kríži 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Pri dvore 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Pri Dynamitke 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Pri gaštanovej aleji Bratislava I
Bratislava Pri Habánskom mlyne 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Pri hradnej studni 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Pri hrádzi 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Pri kolíske 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Pri kríži 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Pri mlyne 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Pri pastierni Bratislava I
Bratislava Pri Rochu 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Pri seči 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Pri Starej Prachárni 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Pri Starom háji 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Pri starom letisku 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Pri Starom Mýte 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Pri strelnici 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Pri Struhe 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Pri Suchom mlyne 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Pri Šajbách 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Pri tehelni 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Pri trati 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Pri Vápeníckom potok Bratislava I
Bratislava Pri vinohradoch 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Pri vodnej veži Bratislava I
Bratislava Pri zvonici 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Priama cesta 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Pribylinská 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Pribinova 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Pribinova 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Pribišova 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Prídanky 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Prídavková 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Priečna 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Priehradná 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Priekopnícka 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Priekopy 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Priemyselná 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Priemyselná 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Prievozská 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Prievozská 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Prievozská 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Príjazdná 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Príkopova 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Primaciálne námestie 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Prímoravská 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Prípojná 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Prístav 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Prístavná 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Prokofievova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Prokopa Veľkého 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Prokopova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Prúdová 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Prvá 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Prvosienková 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Pšeničná 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Púchovská 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Púpavová 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Pustá 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Puškinova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Pútnická 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Pyrenejská 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Rácova 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Račianska 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Račianska 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Račianska 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Račianska 831 53 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Račianska 831 54 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Račianska 831 54 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Račianske mýto 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Radarová 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Rádiová 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Radlinského 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Radničná 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Radničné námestie 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Radvanská 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Rajčianska 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Rajecká 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Rajská 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Rajtákova 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Raketová 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Rákosová 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Rakova Bratislava I
Bratislava Rascová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Rascová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Rastislavova 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Rastlinná 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Rašelinová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Rašu Bratislava I
Bratislava Ráztočná 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Rázusovo nábrežie 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Ražná 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Rebarborová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Regrútska 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Remeselnícka 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Repašského 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Repíková 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Repná 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Rešetkova 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Revolučná 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Révová 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Revúcka 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Rezedová 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Riazanská 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Riazanská 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Ribayová 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Ríbezľová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Riečna 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Rigeleho 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Rímska 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Rízlingová 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Riznerova 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Robotnícka 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Rodinové námestie Bratislava I
Bratislava Roľnícka 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Romanova 851 02 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Röntgenova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Rosná 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Rostovská 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Rošického 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Rovná 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Rovniankova 851 02 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Rovníková 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Royova 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Rozálska 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Rozmarínová 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Rozvodná 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Rožňavská 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Rožňavská 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Rožňavská 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Rubínová 831 52 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Rubinsteinova 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Rudnayovo námestie 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Rudnícka 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Rulandská 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Rumančeková 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Rumunská 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Rusovce 850 09 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Rusovská cesta 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Rustaveliho 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Ružičková 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Ružinovská 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Ružinovská 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Ružinovská 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Ružomberská 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Ružová dolina 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Ružová dolina 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Rybárska brána 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Rybné námestie 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Rybničná 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Rybničná 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Rybničná 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Rýdziková 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Rytierska 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Sabinovská 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Sabinovská 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Sad Janka Kráľa 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Sadmelijská 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Sadová 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Samova 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Saratovská 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Sárova Bratislava I
Bratislava Sartorisova 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Sasanková 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Sasinkova 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Savignonská 831 52 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Seberíniho 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Sečovská 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Sedlárska 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Sedmokrásková 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Segnáre 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Segnerova 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Sekulská 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Sekurisova 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Sekýľska 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Semenárska 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Semianova 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Semilonská 831 52 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Senecká Bratislava I
Bratislava Senická 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Senná 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Septimiova 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Schengenská 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Schillerova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Schneidera -Trnavské 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Schody pri starej vo 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Sibírska 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Siedma 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Sienkiewiczova 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Silvánska 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Sinokvetná 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Skalická cesta 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Skalná 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Skerličova 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Sklabinská 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Sklenárova 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Sklenárska 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Sklodowskej Bratislava I
Bratislava Skoroceľová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Skuteckého 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Skýcovská 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Sládkovičova 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Sladová 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Slatinská 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Slávičie údolie 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Slavín 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Slepá 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Sliačska 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Sliezska 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Slivková 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Sĺňavská 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Slnečná 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Slnečnicová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Slobodová Bratislava I
Bratislava Slovanské nábrežie 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Slovenského národnéh Bratislava I
Bratislava Slovienska 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Slovinec 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Slovinská 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Slovnaftská 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Slovnaftská 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Slowackého 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Smetanova 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Smikova 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Smolenická 851 05 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Smolnícka 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Smrečianska 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Smrečianska 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Smrekova Bratislava I
Bratislava Snežienková 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Soferove schody 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Socháňova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Sochorova 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Sokolíkova 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Sokolská 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Solivarská 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Sološnická 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Somolického 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Somolického 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Sosnová 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Sovia 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Spádová 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Spätná cesta 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Spišská 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Spojná 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Spoločenská 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Sputniková 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Sreznevského 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Srnčia 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Stachanovská 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Stálicová 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Stanekova 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Staničná 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Stanislavova Bratislava I
Bratislava Stará Černicová 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Stará Ivánska cesta 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Stará Klenová 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Stará Pracháreň Bratislava I
Bratislava Stará Prievozská 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Stará Stupavská 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Stará Vajnorská 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Stará vinárska 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Staré Grunty 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Staré ihrisko 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Staré záhrady 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Starhradská 851 05 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Starohájska 851 02 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Staromestská 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Staromlynská 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Starorímska 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Staroturský chodník 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Stavbárska 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Staviteľská 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Stepná cesta 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Stodolova 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Stoklasová 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Stolárska 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Strakova 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Stratená 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Strážna 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Strážnická 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Strážny dom 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Strečnianska 851 05 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Stredná 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Strelecká 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Strelkova 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Strmá cesta 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Strmé sady 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Strmý bok 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Strmý vŕšok 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Strojnícka 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Stromová 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Stropkovská 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Struková 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Studená 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Studenohorská 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Stuhová 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Stupavská 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Súbežná 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Sudová 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Súhvezdná 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Suchá 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Suché mýto 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Suchohradská 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Suchomlynská Bratislava I
Bratislava Súkennícka 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Súľovská 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Sumbalova 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Súmračná 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Súťažná 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Sv. Františka Bratislava I
Bratislava Sv. Petra a Pavla Bratislava I
Bratislava Svätého Vincenta 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Svätoplukova 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Svätoplukova 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Svätovojtešská 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Svébska 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Svetlá 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Svíbová 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Svidnícka 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Svobodova Bratislava I
Bratislava Svoradova 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Svornosti Bratislava I
Bratislava Svrčia 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Syslia 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Šafárikovo námestie 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Šafárikovo námestie 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Šafránová 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Šagátova 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Šachorová 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Šalátová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Šaldova 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Šalviová 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Šamorínska 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Šancová 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Šancová 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Šancová 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Šancová 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Šándorova 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Šarišská 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Šášovská 851 06 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Šaštínska 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Ševčenkova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Šiesta 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Šikmá 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Šinkovské 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Šintavská 851 05 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Šípková 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Šípová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Šíravská 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Široká 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Škarniclova 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Školská 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Škovránčia 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Škultétyho 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Šoltésovej 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Šošovicová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Špieszova 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Špitálska 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Športová 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Šrobárovo námestie 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Šťastná 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Štedrá 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Štefana Králika 841 08 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Štefana Králika 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Štefana Majera 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Štefánikova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Štefánikova 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Štefánikova 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Štefanovičova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Štefunkova 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Štepná 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Štetinova 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Štiavnická 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Štítová 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Štrbská 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Štúrova 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Štúrovo námestie Bratislava I
Bratislava Štvrtá 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Štyndlova 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Šulekova 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Šulekova 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Šulekova 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Šumavská 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Šuňavcova 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Šúrska 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Šustekova 851 04 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Šuty 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Švabinského 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Švantnerova 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Tabaková 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Tablicova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Táborská 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Tajovského 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Talichova 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Tallerova 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Tankistov Bratislava I
Bratislava Tatranská 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Tavaríkova osada 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Tbiliská 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Tegelhoffa Bratislava I
Bratislava Tehelná 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Tehelňa 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Tehliarska 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Technická 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Tekovská 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Tekvicová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Telocvičná 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Tematínska 851 05 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Teplická 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Terchovská 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Teslova 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Tešedíkova 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Tetmayerova 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Thurzova 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Tibenského 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Tibériová 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Tichá 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Tilgnerova 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Timravina 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Tobrucká 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Tokajícka 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Tolstého 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Tománkova 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Tomanova 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Tomášikova 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Tomášikova 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Tomášikova 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Tomášikova 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Tomášikova 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Toplianska 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Topoľčianska 851 05 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Topoľová 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Toryská 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Továrenská 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Trajánova 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Tramínová 831 52 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Tranovského 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Trávna 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Trebišovská 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Trebišovská 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Trenčianska 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Treskoňova 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Tretia 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Trhová 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Trinásta 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Trnavská cesta 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Trnavská cesta 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Trnavská cesta 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Trnavská cesta 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Trnavská cesta 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Trnavské mýto 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Trnavského Bratislava I
Bratislava Trnková 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Tŕňová 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Trojdomy 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Trojičné námestie 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Trstínska 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Tučkova 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Tuhovská 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Tulipánová 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Tupého 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Tupolevova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Turbínova 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Turčianska 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Turistická 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Turnianska 851 07 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Tvarožkova 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Tylova 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Tymiánová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Tyršovo nábrežie 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Učiteľská 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Údernícka 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Údolná 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Uhliská 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Uhorková 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Uhrova 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Uhrovecká 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Ukrajinská 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Ulica 1. mája 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Ulica 29. augusta 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Ulica 29. augusta 811 09 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Ulica 29. augusta 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Ulica 29. augusta 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Ulica 8. mája 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Ulica Alviano 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Ulica Imricha Karvaš 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Ulica J. Valašťana D 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Ulica Janka Alexyho 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Ulica Jozefa Krónera 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Ulica Juraja Hronca 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Ulica Karola Adlera 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Ulica kpt. Rašu 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Ulica Leopoldov maje 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Ulica Ľuda Zúbka 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Ulica Nad Válkom 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Ulica padlých hrdino 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Ulica Pri gaštanovej 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Ulica Pri pastierni 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Ulica Pri Vápeníckom 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Ulica Pri vodnej nád 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Ulica svornosti 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Ulica Viktora Tegelh 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Úprkova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Úradnícka 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Uránová 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Urbánkova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Urbárska 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Ursínyho 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Uršulínska 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Ušiakova 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Úvozná 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Uzbecká 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Úzka 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Úžiny 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava V záhradách 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Vajanského nábrežie 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Vajnorská 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Vajnorská 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Vajnorská 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Vajnorská 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Vajnorská 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Vajnorská 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Vajnorská 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Valachovej 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Valašská 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Valašťana-Dolinského Bratislava I
Bratislava Valchárska 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Vančurova 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Vansovej 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Vápencová 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Vápenka 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Vápenná 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Varínska 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Varšavská 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Varšavská 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Vavilovova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Vavrinecká 831 52 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Vavrínova 821 03 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Vazovova 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Vážska 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Včelárska 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Velehradská 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Veľké Štepnice 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Veltlínska 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Vendelínska 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Ventúrska 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Veterná 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Veternicová 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Vetvárska 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Vetvová 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Vidlicová 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Viedenská cesta 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Viedenská cesta 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Viedenská cesta 850 00 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Vietnamská 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Vígľašská 851 07 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Vihorlatská 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Viktora Tegelhoffa Bratislava I
Bratislava Viktorínova 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Vilová 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Viničná 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Vínna 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Vinohradnícka 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Vinohrady Bratislava I
Bratislava Višňová 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Víťazná 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Vladimíra Clementisa Bratislava I
Bratislava Vlárska 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Vlastenecké námestie 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Vlčie hrdlo 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Vlčkova 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Vlčkova 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Vlčkova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Vodné elektrárne 850 09 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Vodný vrch 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Vosková 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Votrubova 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Vrábeľská 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Vrakunská 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Vrakunská cesta 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Vrakunská cesta 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Vrančovičova 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Vranovská 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Vrbánska 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Vrbenského 831 53 Bratislava 34 Bratislava I
Bratislava Vŕbová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Vresová 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Vretenová 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Vrchná 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Vrútocká 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Vtáčikova 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Vtáčnik 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Vyhliadka 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Vyhnianska cesta 831 02 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Výhonská 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Východná 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Vysoká 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Vysokohorská 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Vyšehradská 851 06 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Vyšná 821 05 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Výtvarná 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Vývojová 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Wattova 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Wilsonova 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Wolkrova 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Za bránou 841 10 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Za farou 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Za Kasárňou 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Za mlynom 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Za sokolovňou 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Za Stanicou 831 04 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Za tehelňou 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Záborského 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Zadunajská cesta 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Záhorácka 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Záhorská 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Záhradkárska 841 02 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Záhradná 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Záhradnícka 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Záhradnícka 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Záhradnícka 811 08 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Záhradnícka 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Záhrady 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Záhrebská 811 07 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Záhrebská 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Záhumenná 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Záhumenská 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Zákutie 841 06 Bratislava 48 Bratislava I
Bratislava Zálužická 821 01 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Zámocká 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Zámocké schody 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Zámočnícka 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Západná 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Západný rad 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Záporožská 851 01 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Záruby 831 01 Bratislava 37 Bratislava I
Bratislava Zátišie 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Zátureckého 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Zavadilová 841 08 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Závadská 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Záveterná 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Závodná 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Závodníkova 831 03 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Zbrody 831 07 Bratislava 36 Bratislava I
Bratislava Zdravotnícka 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Zelená 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Zeleninová 851 10 Bratislava 59 Bratislava I
Bratislava Zelenohorská 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Zelinárska 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Zhorínska 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Zidiny 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Zimná 821 02 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Zlatá 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Zlaté piesky 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Zlaté schody 841 05 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Zlatohorská 841 03 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Znievska 851 06 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Zohorská 841 04 Bratislava 4 Bratislava I
Bratislava Zochova 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Zrinského 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Zúbekova Bratislava I
Bratislava Zvolenská 821 09 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Zvončeková 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Žabí majer 830 00 Bratislava 3 Bratislava I
Bratislava Žabotova 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Žarnovická 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Žatevná 841 01 Bratislava 42 Bratislava I
Bratislava Žehrianska 851 07 Bratislava 5 Bratislava I
Bratislava Železná 821 04 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Železná studienka Bratislava I
Bratislava Železničiarska 811 04 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Železničná 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Želiarska 841 07 Bratislava 49 Bratislava I
Bratislava Žellova 821 08 Bratislava 2 Bratislava I
Bratislava Žiacka 821 06 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Žiarska 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Židiny Bratislava I
Bratislava Židovská 811 01 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Žihľavová 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Žilinská 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Žilinská 811 05 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Žitavská 821 07 Bratislava 214 Bratislava I
Bratislava Žitná 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Živnostenská 811 06 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Žižkova 811 02 Bratislava 1 Bratislava I
Bratislava Žulová 831 06 Bratislava 35 Bratislava I
Bratislava Župné námestie 811 03 Bratislava 1 Bratislava I
Čunovo 851 10 Bratislava 59 Bratislava V
Devín 841 10 Bratislava 49 Bratislava IV
Jarovce 851 10 Bratislava 59 Bratislava V
Lamač 841 03 Bratislava 42 Bratislava IV
Podunajské Biskupice 821 06 Bratislava 214 Bratislava II
Rusovce 851 10 Bratislava 59 Bratislava V
Vajnory 831 07 Bratislava 36 Bratislava III
Vrakuňa 821 07 Bratislava 214 Bratislava II
Záhorská Bystrica 841 06 Bratislava 48 Bratislava IV
Budmerice 900 86 Budmerice Pezinok
Častá 900 89 Častá Pezinok
Čataj 900 83 Čataj Senec
Červený Kameň 900 89 Častá Pezinok
Dedinka pri Dunaji 900 29 Nová Dedinka Senec
Doľany 900 88 Doľany pri Častej Pezinok
Doma 900 44 Tomášov Senec
Dubová 900 90 Dubová pri Modre Pezinok
Dunajská Lužná 900 42 Dunajská Lužná Senec
Gajary 900 61 Gajary Malacky
Hamuliakovo 900 43 Hamuliakovo Senec
Harmónia 900 01 Modra 1 Pezinok
Hrubá Borša 925 23 Jelka Senec
Hrubý Šúr 903 01 Senec Senec
Hurbanova Ves 903 01 Senec Senec
Chorvátsky Grob 900 25 Chorvátsky Grob Senec
Igram 900 84 Báhoň Senec
Ivanka pri Dunaji 900 28 Ivanka pri Dunaji Senec
Jablonec 900 86 Budmerice Pezinok
Jablonové 900 54 Jablonové Malacky
Jakubov 900 63 Jakubov Malacky
Jánošíková 900 42 Dunajská Lužná Senec
Kalinkovo 900 43 Hamuliakovo Senec
Kaplna 900 84 Báhoň Senec
Kostolište 900 62 Kostolište Malacky
Kostolná pri Dunaji 903 01 Senec Senec
Kráľová pri Senci 900 50 Kráľová pri Senci Senec
Kuchyňa 900 52 Kuchyňa Malacky
Láb 900 67 Láb Malacky
Limbach 900 91 Limbach Pezinok
Lozorno 900 55 Lozorno Malacky
Malacky 901 01 Malacky Malacky
Malé Leváre 908 74 Malé Leváre Malacky
Malinovo 900 45 Malinovo Senec
Malý Biel 900 24 Veľký Biel Senec
Malý Madaras 900 44 Tomášov Senec
Marianka 900 33 Marianka Malacky
Martin 903 01 Senec Senec
Miloslavov 900 42 Dunajská Lužná Senec
Modra 900 01 Modra 1 Pezinok
Most pri Bratislave 900 46 Most pri Bratislave Senec
Myslenice 902 03 Pezinok 3 Pezinok
Nová Dedinka 900 29 Nová Dedinka Senec
Nová Lipnica 900 42 Dunajská Lužná Senec
Nová Ves pri Dunaji 900 29 Nová Dedinka Senec
Nové Košariská 900 42 Dunajská Lužná Senec
Nový Svet 903 01 Senec Senec
Pernek 900 53 Pernek pri Malackách Malacky
Pezinok 1. mája 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Banícka 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Bernolákova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Bottova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Bratislavská 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Bystrická 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Cajlanská 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Cintorínska 902 03 Pezinok 3 Pezinok
Pezinok D. Virgoviča 902 03 Pezinok 3 Pezinok
Pezinok Dobšinského 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Dr. Bokesa 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Drevárska 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Družstevná 902 03 Pezinok 3 Pezinok
Pezinok F. P. Drobiševa 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Fajgalská cesta 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Fándlyho 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Farská 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Fraňa Kráľa 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok gen. Peknika 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok gen. Svobodu 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Glejovka 902 03 Pezinok 3 Pezinok
Pezinok Gogoľova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Gorkého 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Grobská cesta 902 03 Pezinok 3 Pezinok
Pezinok Hečkova 902 03 Pezinok 3 Pezinok
Pezinok Hollého 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Holubyho 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Hrnčiarska 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Hroznová 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Hurbanova 902 03 Pezinok 3 Pezinok
Pezinok Hviezdoslavova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Jána Raka 902 03 Pezinok 3 Pezinok
Pezinok Jesenského 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Jilemnického 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Jiráskova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Kalinčiakova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Kamenice 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Katová 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Kollárova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Komenského 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok kpt. Jaroša 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Krížna 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Kučišfdorská dolina 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Kukučínova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Kupeckého 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Kutuzovova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Kuzmányho 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok L. Novomeského 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Lesnícka 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Limbašská cesta 902 03 Pezinok 3 Pezinok
Pezinok M. R. Štefánika 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Majakovského 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Majer 902 03 Pezinok 3 Pezinok
Pezinok Malacká cesta 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Malokarpatská 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Markušova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Matuškova 902 03 Pezinok 3 Pezinok
Pezinok Meisslova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Mierová 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Mladoboleslavská 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Modranská 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Moyzesova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Muškátová 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Myslenická 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Myslenická 902 03 Pezinok 3 Pezinok
Pezinok Mýtna 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Na Babe 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Na bielenisku 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Nálepkova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Nerudova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Nezábudková 902 03 Pezinok 3 Pezinok
Pezinok Nová 902 03 Pezinok 3 Pezinok
Pezinok Obrancov mieru 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Orešie 902 03 Pezinok 3 Pezinok
Pezinok Otonelova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Panholec 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Pezinská 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Podhorská 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Pod lipou 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Podkarpatská 902 03 Pezinok 3 Pezinok
Pezinok Potočná 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Púpavová 902 03 Pezinok 3 Pezinok
Pezinok Puškinova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Radničné nám. 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Rázusova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Rulandská 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Ružová 902 03 Pezinok 3 Pezinok
Pezinok S. Chalupku 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Saulakova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Senecká 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Silvánová 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Sládkovičova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Slnečná 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok SNP 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Stupy 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Suvorovova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Svätoplukova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Šafárikova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Šancová 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Šenkvická cesta 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Školská 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Št. Polkorába 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Štúrova 902 03 Pezinok 3 Pezinok
Pezinok Švermova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Tehelná 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Tolstého 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Trnavská 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Vajanského 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Vincúrska 902 01 Pezinok
Pezinok Vinice 902 03 Pezinok 3 Pezinok
Pezinok Vinosady 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Za dráhou 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Za hradbami 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Za koníčkom 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Záhradná 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Zámocká 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Zigmundíkova 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Pezinok Železničná 902 03 Pezinok 3 Pezinok
Piesok 900 01 Modra 1 Pezinok
Píla 900 89 Častá Pezinok
Plavecké Podhradie 906 36 Plavecké Podhradie Malacky
Plavecký Mikuláš 906 35 Plavecký Mikuláš Malacky
Plavecký Štvrtok 900 68 Plavecký Štvrtok Malacky
Reca 925 26 Reca Senec
Rohožník 906 38 Rohožník na Záhorí Malacky
Rovinka 900 41 Rovinka Senec
Senec 903 01 Senec Senec
Slovenský Grob 900 26 Slovenský Grob Pezinok
Sološnica 906 37 Sološnica Malacky
Studené 900 46 Most pri Bratislave Senec
Studienka 908 75 Studienka na Záhorí Malacky
Stupava 900 31 Stupava Malacky
Suchohrad 900 64 Suchohrad Malacky
Svätý Jur 900 21 Svätý Jur Pezinok
Šenkvice 900 81 Šenkvice Pezinok
Štefanová 900 86 Budmerice Pezinok
Tomášov 900 44 Tomášov Senec
Tureň 903 01 Senec Senec
Veľké Leváre 908 73 Veľké Leváre Malacky
Veľký Biel 900 24 Veľký Biel Senec
Viničné 900 23 Viničné pri Pezinku Pezinok
Vinohrádok 901 01 Malacky Malacky
Vinosady 902 01 Pezinok 1 Pezinok
Vištuk 900 85 Vištuk Pezinok
Vlky 900 44 Tomášov Senec
Vysoká pri Morave 900 66 Vysoká pri Morave Malacky
Záhorie 901 01 Malacky Malacky
Záhorská Ves 900 65 Záhorská Ves Malacky
Zálesie 900 28 Ivanka pri Dunaji Senec
Závod 908 72 Závod Malacky
Zohor 900 51 Zohor Malacky

Wil je Poker leren spelen? Ga dan naar HollandGokken.com!

PSČ podľa krajov: