Vyhľadávanie podľa obce a ulice:

Vyhľadávanie podľa PSČ:

PSČ podľa krajov:

Poštové smerovacie číslo sa využíva v poštovom styku ako časť adresy. Každá dodávacia pošta
má číselné označenie (PSČ), ktoré určuje miesto doručenia.

Každé PSČ je na Slovensku unikátne. Slovenská pošta spravuje poštové smerovacie čísla.

Poštové smerovacie číslo sa píše pred názov dodávacej pošty. PSČ Je päťmiestne číslo, mezi treťou
a štvrtou číslicou sa nachádza medzera.